مسایل سیاسی روز

پیام های احزاب کارگری و کمونیستی جهان به ششمین کنگره حزب توده ایران

پیام حزب کمونیست برزیل
پیام شادباش حزب کمونیست پرتغال
پیام کمیته ملی حزب کمونیست هندوستان به: کمیته مرکزی حزب توده ایران
پیام شادباشِ حزب کمونیست دانمارک
پیامِ حزب کمونیست مالت

پیام حزب کمونیست برزیل
سلام‌ها و درودهای گرم ”حزب کمونیست برزیل“ به اعضا و نمایندگان حزب. این، مرحله‌یی تاریخی پراهمیتی برای حزب شما در شناسایی و گزینش برنامه راهبردی انقلاب ایران به‌شمار می‌رود. ما با پیکار طبقه کارگر ایران و ایستادگی مردم ایران در برابر خطر یورش نظامی امپریالیسم، صمیمانه همبسته‌ایم.
رفقا،
مایلیم که نخست همبستگیِ خود با اعضای شرکت‌کننده در همایش حزب توده ایران را اعلام داریم. ما از دشواری داشتن اندیشه‌های انقلابی در فضای سرکوب، مبارزه مخفی برای پاس‌داشت مشعل صلح، پیشرفت، و سوسیالیسم آگاهی داریم. از این روی، با یاد آن رفقای ایرانی جان باخته در راه مبارزه، همدلی‌مان را با آنانی که با پویندگی‌شان زمینه موفقیت این همایش را فراهم می‌سازند اعلام می‌داریم و می‌ستائیمشان.
”حزب کمونیست برزیل“ ضرورتِ به‌وجود آورن گفتمان پیرامون برنامه‌یی راهبردی و روشی برای دست‌یافتن طبقه کارگر و مردم در مسیری به سوی سامانه پیشروِ عدالت اجتماعی، یعنی دمکراسی‌ای پایدار، را درمی‌یابد. همزمان، داشتن آمادگی برای برون‌رفت از تهدید کنونی امپریالیسم در خاورمیانه- که به استقلال و حاکمیت ملی ایران می‌تواند یورش ببرد، پراهمیت است. این، برای نگه‌داشتِ صلح در جهان امری سرنوشت‌ساز است.
این بازی ناجوانمردانه که در خاورمیانه جریان دارد، در خود چندین ترفند نهفته دارد. ایالات متحده و ”اتحادیه اروپا“، از رژیم آپارتاید اسراییل در مستعمره ساختن سرزمین‌های فلسطین پشتیبانی می‌کنند، و در همان زمان، برای به‌هم ریختن سوریه، مزدور به این کشور می‌فرستد. برای تکمیل این بازی- زیر پوششِ ”جنگ برضد تروریسم جهانی“- استقلال کشورها را نقض می‌کنند، به ترتیبی که در لیبی روی داد و هم اکنون در مالی روی می‌دهد.
همبستگی و همکاری نیروهای پیشرو، چپ، و انقلابی در جهان، در برابرِ خطر جنگی بزرگ و حمله‌یی گسترده به ایران، از اهمیت بسیار برخوردار است. ما بر این باوریم که، با همبایی خود می‌توانیم از این جنگ امپریالیستی پیش‌گیری کنیم.
ما این پیام را از آمریکای لاتین،‌ قاره‌‌یی که پس از شکست دادن دیکتاتوری و دولت‌های نولیرالی به اتحادهایی نو میان نیروهای پیشرو، چپ، و انقلابی روی آورده است، می‌فرستیم. در منطقه ما شماری از کشورها در گستره رفاه اجتماعی، نیاز زحمتکشان، ژرفش دمکراسی، سیاست خارجی پیشرو، به‌سوی هم‌اندیشی‌ای بالنده گام نهاده‌اند. این کشورها همراه با جنبش اجتماعی و نیروهای پیشرو سیاسی‌شان، درکنار مردم ایران و بر ضد جنگ خواهند ایستاد.
بار دیگر گرم‌ترین درودهایمان را به ”کنگره ششم“ حزب توده ایران، تقدیم می‌کنیم.
پایدار باد دوستی میان ”حزب کمونیست برزیل“ و ”حزب توده ایران“!
پایدار باد پیکار نیروهای انقلابی و طبقه کارگر ایران!
باهم این جنگ امپریالیستی را به پس خواهیم راند!

ریکاردو آلمائو آبرئو، دبیر روابط بین‌المللی حزب کمونیست برزیل

پیام شادباش حزب کمونیست پرتغال
رفقای گرامی،
حزب کمونیست پرتغال به شرکت کنندگان در کنگره ششم حزب توده ایران، و از طریق شما به همه کمونیست‌ها، کارگران، و مردم ایران، درود می‌فرستد. ما موفقیت کامل کنگره شما را آرزو داریم و امیدواریم که این کنگره نقش و سهم خود را در تحکیم و تقویت فعالیت کمونیست‌های ایران در دفاع از منافع مردمی و ملّی کشور ادا کند. این فعالیت کمونیست‌ها از مبارزه با تجاوز امپریالیسم به کارگران و ملّت‌های جهان جدا نیست؛ تجاوزی که در چارچوب واکنش ضداجتماعی طبقه‌های حاکم نسبت به بحران سرمایه‌داری، صورت گرفته است.
بحران سرمایه‌داری تأکیدی است بر سرشت تجاوزگر و استثمارگر این نظام برتریِ طبقاتی. این بحران از قانون‌ها و تضادهای درونیِ نظام سرمایه‌داری ناشی شده است. سرمایه کلان که نمی‌تواند به راه‌حل‌های دیگری دست یابد، در واکنش به این بحران، به زور و خشونت متوسّل می‌شود، و در این راه، از توازن به‌شدت نامطلوب نیروهای جهانی در بیست سال گذشته- پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی- بهره می‌گیرد. سرمایه‌داری با زور و قدرت تمام به‌منظور بازپس‌گیری دستاوردهای تاریخی مردم در زمینه حقوق و شرایط کار و زندگی‌شان، می‌کوشد و در صدد استعمار مجدد بخش‌های بزرگی از جهان است که ملت‌ها و منطقه شما جزو نخستین هدف‌های این تجاوزند. جنگ‌ها، اشغال‌ها، و تجاوزهای نظامی، از لیبی تا سوریه و از مالی تا فلسطین و افغانستان، در کنار تهدید دائم به تجاوز برضد ایران، همگی بیانگر نقشه‌های قدرت‌های امپریالیستی به منظور بازساخت امپراتوری‌های استعماری و تحمیل کنترل بر منابع و ذخایر جهان و غارت آن‌ها است. همان‌طور که در قرن بیستم رخ داد، این خطر واقعی وجود دارد که این تجاوزگری‌ها به فاجعه‌هایی با دامنه‌هایی بسیار گسترده برای بشریت منجر شود.
کارگران و ملّت‌های قدرت‌های بزرگ امپریالیستی، از ایالات متحد آمریکا گرفته تا اروپا نیز قربانی این تهاجم و تجاوزند. مردم پرتغال، مثل دیگر ملّت‌های اروپایی، با تهاجمی وحشیانه روبه‌رویند که مرکز اصلی فرماندهی آن در “اتحادیه اروپا“، که قطبی امپریالیستی و در خدمت سرمایه کلانِ قدرت‌های بزرگ اروپایی است، قرار دارد. سیاست‌های “اتحادیه اروپا“ و “صندوق بین‌المللی پول”، که از سوی طبقه‌های حاکم در هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه حمایت می‌شود، سرشتی آشکارا طبقاتی دارد: در همان حال که بی‌رحمانه حقوق اجتماعی مردم را از آنان می‌گیرند، دستمزدها و حقوق‌های بازنشستگی را کاهش می‌دهند، و از بودجه‌های تأمین اجتماعی و آموزش و بهداشت و درمان می‌زنند، به سرمایه مالی کمک‌های مالی و اعانه می‌دهند.
کارگران پرتغال با پیکار خود به این تجاوز واکنش نشان داده‌اند. در این مبارزه، مرکز سندیکایی طبقاتی بزرگ ما، یعنی ”کنفدراسیون سراسری کارگران پرتغال“ (”CGTP-IN“)، نقش برجسته‌یی داشته و دارد. تاکنون شماری اعتصاب‌های عمومی و کارزارها و تظاهرات سراسری، محلی یا در بخش‌های جداگانه [صنعتی و خدماتی] سازمان داده و برگزار شده‌اند. دیگر قشرهای مردم نیز، که حقوق و منافع‌شان در این اوضاع بی‌رحمانه مورد حمله قرار گرفته است، از راه‌های گوناگون به این مبارزه می‌پیوندند. حزب ما تمام تلاش خود را در راه بسیج کارگران و توده‌های مردم به‌منظور رویارویی و مبارزه به کار می‌بندد. کنگره نوزدهم حزب کمونیست پرتغال- که در ماه‌های پایانی سال میلادی گذشته برگزار شد- بازتاب حضور حزبی فعّال، متحّد، و رشدیابنده بود که خود را به عمل انقلابی به‌طورِکامل متعهد می‌داند. ما دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را که با آن‌ها روبه‌روییم دست کم نمی‌گیریم. عزم راسخ داریم که با اتحاد و مبارزه مردم، توازن نیروها را تغییر دهیم و در دست یافتن به جایگزین سیاسی‌ای مناسب، با سیاست‌ها و دولت ملّی و چپ، سهم خود را ادا کنیم.
کارگران و ملّت‌های جهان چاره و گزینه‌ دیگری جز مقاومت و پیکار ندارند. این مبارزه‌یی است که مستلزم شکل گرفتن گسترده‌ترین اتحاد ممکن از همه نیروهای ترقی‌خواه، صلح‌دوست، و ضدامپریالیستی است. در این مبارزه و در راه دستیابی به چنان اتحادی، کمونیست‌های سراسر جهان نقش یگانه‌یی به عهده دارند.
زنده باد مبارزه کارگران و خلق‌های جهان!

کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال
لیسبون، ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ (۴ فوریه ۲۰۱۳ )

پیام کمیته ملی حزب کمونیست هندوستان به: کمیته مرکزی حزب توده ایران
کمیته ملی حزب کمونیست هندوستان (CPI)، درودهای صمیمانه‌ خود را به رهبری و نمایندگان شرکت‌کننده در ”کنگره ششم“ حزب توده ایران اعلام می‌دارد.
کنگره شما در شرایطی برگزار می‌شود که بحران ژرف اقتصادی و یورش پیاپی به طبقه کارگر در سراسر دنیا، و نیز تحول‌های به‌شدت خطرناک در خلیج فارس و سرتاسر منطقه خاورمیانه که هدف از آن‌ها اجرای برنامه امپریالیستی به‌منظور تغییر رژیم در سوریه و ایران برای تحقق رؤیای تشکیل ”خاورمیانه نوین“ است، ادامه دارد.
حزب کمونیست هندوستان از اوضاع ایران آگاه است. مردم ایران از دو سو مورد تهدیدند: از یک سو ایالات متحده و متحدان آن که مخالف حق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای تأمین سوخت است، و از سوی دیگر رژیم مذهبی با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌ای که زندگی را برای مردم ایران هر روز دشوارتر می‌سازد.
در این شرایط، برگزاری ”کنگره ششم“ حزب توده ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ”حزب کمونیست هندوستان“ از تنگناهایی که برای حزب توده ایران در دستیابی به صلح، دمکراسی، و پیشرفت اجتماعی در ایران وجود دارند آگاه است، و امیدوار است که دستاوردهای این کنگره مرحله جدیدی در مبارزه‌ توده‌های مردم به‌منظور دستیابی به حقوق انسانی و دمکراتیک وعدالت اجتماعی در ایران فراهم آورد.
حزب ما که از یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران پشتیبانی می‌کند و مخالف دخالت امپریالیستی در امور ایران است، پشتیبانی از حزب توده ایران و فعالیت‌های آن و همبستگی‌مان با آن، بدون خدشه خواهد ماند.
به‌مناسبت برگزاری کنگره ششم، بار دیگر بر پشتیبانی خود از مبارزه شما برای ایرانی دمکراتیک و صلح‌جو تأکید ‌می‌ورزیم.
ما ایمان داریم که چاره‌جویی‌ها وآزمون کنگره شما، ما را برای داشتن تفاهم بیشتر با یکدیگر و آغاز پیکاری مشترک برای صلح، پیشرفت، و سوسیالیسم یاری خواهد رساند
با درودهای رفیقانه
کمیته ملی حزب کمونیست هندوستان

پیام شادباشِ حزب کمونیست دانمارک
رفقای گرامی حزب توده ایران،
حزب کمونیست دانمارک (KPiD)، به مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزب‌تان، به شما درود می‌فرستد. امروزه مردم ایران در دشوارترین شرایط به‌سر می‌برند: از یک سو، بر ایران دیکتاتوری‌ای مذهبی و سرمایه‌داری حاکم است، و از سوی دیگر، استقلال ایران در معرض تهدید نیروهای بین‌المللی امپریالیستی به جلوداری اسرائیل قرار دارد. طبیعی است که ما کمونیست‌های دانمارک تمام تلاش و نیروی خود را برای تقویت جنبش جهانی صلح به کار می‌گیریم تا از حمله نظامی برضد ایران جلوگیری شود. چنان حمله‌یی می‌تواند به بهای جان میلیون‌ها ایرانی و ملّت‌های دیگر در منطقه تمام شود.
در پیکاری که زحمتکشان ایران برای دموکراسی، زندگی شایسته، و صلح، به پیش می‌برند، حزب توده ایران عامل و عنصر بسیار مهمی است. بنابراین، در مبارزه مشترک‌مان برای صلح و سوسیالیسم، ما برای شما بیشترین موفقیت را آرزومندیم.
امیدواریم که “ششمین کنگره“ حزب شما هرچه باروَرتر برگزار گردد!
”حزب کمونیست دانمارک“ درودهای برادرانه خود را تقدیم شما می‌کند. اطمینان داشته باشید که می‌توانید روی همبستگی کامل ما تکیه کنید!

از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست دانمارک،
بو مولر، دبیر شعبه روابط بین‌المللی

پیامِ حزب کمونیست مالت
حزب کمونیست مالت درودهای برادرانه خود را به حزب توده ایران تقدیم می‌کند، و برای برگزاریِ موفقیت‌‌آمیز “ششمین کنگره“ تاریخی آن حزب، که به‌زودی برگزار می‌شود، بهترین آرزوها را دارد.
حزب توده ایران در مدت هفت دهه موجودیت خود، برای برافراشته نگاه داشتن پرچم مارکسیسم- لنینیسم در شرایط دشوار و گاهی غیرممکنی مبارزه کرده است؛ از آن جمله در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰(۱۳۲۰ و ۱۳۳۰خورشیدی) که امپریالیسم بریتانیا و آمریکا شرایط دشواری را به وجود آوردند، و نیز در شرایطی که انقلاب دموکراتیک ۱۹۷۹(۱۳۵۷ خورشیدی) برضد رژیم استبدادی شاه با دست بنیادگرایان اسلامی به بیراهه کشانده شد، و از انقلابی دموکراتیک به یک ”انقلاب اسلامی“ تبدیل گردید، چندان که صرفاً رژیم محمد رضا پهلوی با رژیمی دین‌سالار جایگزین گشت.
حزب توده در میان دیگر نیروهای ترقی‌خواه در آن انقلاب دموکراتیک حضور داشت و همراه با مردم، و با فداکاری‌ها و قربانیان زیاد، در مبارزه‌یی قهرمانانه برای دموکراسی و سوسیالیسم شرکت کرد. به بیراهه کشاندن انقلاب در نهایت به ”غیرقانونی“‌ کردن حزب توده و اجبار آن حزب به ادامه فعالیت در شرایط مخفی منجر شد. امّا در طول همه‌ این روزها و سال‌های دشوار، حزب توده توانسته است در میان زحمتکشان ایران نفوذ داشته باشد و امیدبخشِ آنان در ادامه پیکار برای حقوق خود و برای دموکراسی باشد.
”حزب کمونیست مالت“ امیدوار است که گفتگوها و تصمیم‌گیری‌های “کنگره ششم“ حزب شما، راهنمای رهبری حزب توده و کادرهای آن در مسیر مناسب مبارزه برای رها کردن ایران از دین‌سالاری و تهدیدهای امپریالیستی، و در راه صلح، دموکراسی، و ساختمان آینده‌یی سوسیالیستی باشد.

زنده باد مارکسیسم- لنینیسم.
زنده باد حزب توده ایران!

به نقل از “نامه مردم”، شماره 920، 16 اردیبهشت ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا