مسایل بین‌المللی

نهم ماه مه، ۶۸ سال از پیروزی بر فاشیسم گذشت

۶۸ سال از پیروزی درخشان نیروی‌های ضد فاشیسم بر محور فاشیستیِ آلمان، ایتالیا، و ژاپن، در جنگ جهانی دوم می‌گذرد. ۶۸ سال پیش پرچم سرخ اتحاد جماهیر شوروی بر فراز رایشتاک آلمان، در برلین، به اهتزاز درآمد.

ما در برابر همه آنانی که جان خود را در این نبرد باختند، آنانی که در شکنجه‌گاه‌های ”اس-اس“ها و یا در اردوگاه‌های کار اجباری و یا در زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها آزار شدند اما تسلیم نشدند، در برابر همه آنانی که آسیب جسمانی و روحی دیدند و یا خانواده‌های خود را در راه مقاومت همگانی از دست دادند، همه حزب‌های کمونیست و دیگر جنبش‌های ضد فاشیستی که برای شکست فاشیسم در اروپا و جهان پیکار کردند، سر تعظیم فرود می‌آوریم. پیدایش فاشیسم نه تنها عملکرد ”یک فرد دیوانه“ نبود، یعنی امری که عده‌‌یی در تلاش‌اند تا آن را به نسل جوان بقبولانند، بلکه نتیجه رقابت‌ها به‌منظور کنترل بازارها و منابع مواد خام در جهان بود، جنگی بود که برای انهدام سوسیالیسم، که آینده‌یی روشن را برای مردم اروپای سرمایه‌داری و کشورهای مستعمره نوید می‌داد، به‌راه انداختند.
علاوه بر۲۰ میلیون شهروند و سرباز ارتش سرخ اتحاد شوروی که در نبردهایی ‌قهرمانانه‌ برضد نیروی‌های فاشیستی ارتش نازی رزمیدند و جان باختند، هزاران هزار تن کارگر و مردمان عادی در اسپانیا، ایتالیا، یونان، و سرزمین‌های دیگر، با سازمان‌دهی محلی، و برپا داشتن قیام‌هایی همگانی، در پیروزی بزرگ بر متجاوزان سهیم بودند. بدین‌گونه ثابت کردند که تودهُ متشکل شکست ناپذیر است. امروزه بحران سرمایه‌داری جهانی تحمیل دشواری‌هایی بیشتر به مردم اروپا و آمریکا را موجب شده است، و این بحران در اوضاع اقتصادی دیگر کشورها نیز اثر گذاشته است. امروزه بهره‌کشی از نیروی کار به‌خاطر مبارزه مرگ و زندگی انحصارها و رقابت سرمایه، شدت هرچه بیشتری پیدا می‌کند. در این وضعیت گروه‌هایی در تلاش‌اند تا گرایش‌های فاشیستی و جو ضد کمونیستی و نژادپرستی را دامن بزنند. برانگیختن چنین گرایش‌هایی دشمنی با مردم و برضد منافع آنان است. بار دیگر با تشکل توده‌های کار و جنبش‌های مردمی چنین تحرکاتی شکست خواهند خورد، چرا که فاشیسم چهره کریه سرمایه‌داری است، و این نمی‌تواند نظامی انسان دوست باشد.
”دبیرخانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“

به نقل از “نامه مردم”، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا