مسایل سیاسی روز

پیام های احزاب کارگری و کمونیستی جهان به ششمین کنگره حزب توده ایران

بیانیه حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا
پیامِ حزب کمونیست فرانسه
پیامِ حزب کمونیست‌های ایتالیا
پیام حزب کمونیست بوهم و موراوی
پیامِ حزب مترقی مردم گویان
پیامِ شادباش حزب کمونیست بنگلادش

بیانیه حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا
به: کمیته مرکزی و کنگره حزب توده ایران،
به: طبقه کارگر و مردم ایران،
رفقای گرامی،
”حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا“ خوشنود و مفتخر است که گرم‌ترین درودهای برادرانه خود را به مناسبت برگزاری “ششمین کنگره“ حزب توده‌ ایران تقدیم شما کند.
ما شاهد بوده‌ایم که حزب توده ایران چگونه مبارزه در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی، و سوسیالیسم را در دشوارترین شرایطی که می‌شود ‌تصور کرد، ادامه داده است، و ما این تلاش را تحسین می‌کنیم. پس از کودتای امپریالیستی در سال ۱۳۳۲ که سلطنت را بازگرداند، شما مجبور شدید مبارزه را در شرایط سرکوب شدید ساواک ادامه دهید. در پی سقوط رژیم شاه هم رژیم مذهبی‌ای واپسگرا قدرت را در دست گرفت که باز هم حزب شما را زیر ضربه‌های سرکوبگرانه بیشتری قرار داد، که بر اثر آن بسیاری از رفقای توده‌ای جان خود را از دست دادند. با وجود این، شما به مبارزه ادامه دادید و می‌دهید تا امروزه که پرچم دموکراسی و سوسیالیسم را برافراشته نگاه داشته‌اید. اوضاع کنونی وظیفه دوگانه‌یی را بر دوش شما گذاشته است:‌ یکی مبارزه برای برقرار کردن رژیمی دموکراتیک است که به طبقه کارگر و توده‌های مردم ایران این امکان و اجازه را بدهد که در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، از منافع خود دفاع کنند؛ و دیگری، مخالفت قاطعانه با تهدیدِ مداخله خارجی از سوی اسرائیل، ایالات متحد آمریکا، و قدرت‌های عضو ”ناتو“ است.
تهدیدهای جاری نسبت به کشور شما، که از رهبری اسرائیل و جناح راست در ایالات متحد آمریکا سرچشمه می‌گیرد، موجب نگرانی شدید ماست. به‌رغم ماهیت دولت کنونی ایران، ما فعالیت صلح‌آمیز برای دستیابی به انرژی هسته‌‌ای را حق ایران می‌دانیم، و معتقدیم که حمله به ایران نه‌تنها برای مردم ایران مصیبت‌بار خواهد بود، بلکه خطر شعله‌ور شدن جنگی فراگیر در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از جنگ با عراق را به دنبال خواهد آورد که برای کل منطقه خاورمیانه، و فراتر از آن، فاجعه‌آمیز خواهد بود. “حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا”، خود را به ادامه مبارزه برای پیشگیری از روی دادنِ چنان حمله‌یی به ایران، و ادامه تلاش برای پایان دادن به تحریم‌ها که فقط به زحمتکشان ایران آسیب می‌رساند، ملزم و متعهد می‌داند.
سپاسگزاریم که سندهای باارزشی را برای ما فرستادید، سندهایی که دیدگاه حزب توده را در مورد اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی جهان توضیح می‌دهد. سرمایه انحصاری جهانی و دست‌پرورده‌های سیاسی آن، در واقع تلاش دارند با گذاردن تمام بار بحران بر دوش کارگران و توده‌های مردم عادی، خود را از بحران بیرون بکشند. این روند هم در کشور ما و هم در کشور شما و هم در اروپا و جاهای دیگر در جریان است. اما طبقه کارگر همه‌جا با انرژی و توان فزاینده‌یی دست به مقاومت و مبارزه زده است. ما هم مثل شما معتقدیم که طبقه کارگر در همه‌جا پیروز خواهد شد، و گرایش‌های ارتجاعی کنونی با عمل طبقه کارگر شکست پذیر است و شکست خواهد خورد.
درودهای برادرانه قلبی ما را بپذیرید. امیدواریم که “کنگره‌ ششم“ حزب توده ایران موفقیتی عظیم، و نویدبخشِ پیروزی‌های کارگران و مردم ایران باشد!

پیامِ حزب کمونیست فرانسه
حزب کمونیست فرانسه، به‌مناسبت کنگره ششم حزب توده ایران که در شرایطی سخت و مخفی برگزار می گردد، تبریک‌های گرم خود را به شما تقدیم می‌کند.
ما اهمیت این رویدادی که صورت می‌گیرد را در چارچوب شرایط حاکمیت ولایی در ایران- که سرکوب‌گریِ جنایت‌آمیزی را اعمال می‌دارد- می سنجیم. ما موفقیت کامل فعالیت سیاسی شما در راستای صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی را آرزومندیم!

درودهای رفیقانه‌مان را نثارتان می‌کنیم.
”حزب کمونیست فرانسه“
پاریس- ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ (۱۳ فوریه ۲۰۱۳ )

پیامِ حزب کمونیست‌های ایتالیا
رفقای عزیز،
”حزب کمونیست‌های ایتالیا“ تهنیت‌های گرم و صمیمانه خود را به مناسبت برگزاری کنگره مهم‌تان نثارتان می‌کند.
نقشی که حزب شما، به همراه دیگر حزب‌های کمونیست، پس از فروریزی اتحاد شوروی، در تجدید سازمان جنبش کمونیسم جهانی ایفاء کرد، حیاتی بود. کنگره شما در دوره بسیار حساسی به لحاظ سیاسی برگزار می‌شود. ژرفش بحران اقتصادی در جهان، درگیری‌هایی که به دلیل تجاوزگری کشورهای امپریالیستی، نبودِ ثبات منطقه‌ای (نوار طولانی این بحران که از پاکستان و افغانستان تا خاورمیانه را درمی‌نوردد، تهدید جنگ در سوریه و در منطقه خاورمیانه را باعث شده است) صورت می گیرد، مشخصه‌های پس‌زمینه‌یی را که کنگره شما در آن برگزار می‌شود به نمایش می گذارد. از این فراتر، بحران سرمایه‌داری نقاب از چهره واقعی استثمارگری سرمایه‌داری برمی دارد و به میلیون‌ها کارگر و مردم زحمتکش در سراسر جهان نشان می‌دهد که سرمایه‌داری علت اصلی همه بی‌عدالتی‌ها و مصیبت‌ها است. به همین دلیل نقش نیروی کمونیستی‌ای با سیاستی انقلابی، در زمانی مانند حالا، بسیار تعیین کننده است.
رفقای عزیز
ما مطمئن هستیم که این کنگره فرصت مهمی برای بحث درباره مسئله‌های کلیدی جنبش برای تمامی مبارزان حزب توده ایران خواهد بود.
از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست‌های ایتالیا

پیام حزب کمونیست بوهم و موراوی
رفقای گرامی،
حزب “کمونیست بوهم و موراوی”، صمیمانه‌ترین درودهای خود را تقدیم کنگره ششم شما می‌کند. پیام شادباش و درود ما را بپذیرید که حاوی عمیق‌ترین احترام و تحسین ما نسبت به حزب شما و فعالیت شما در شرایطی بس دشوار و باورنکردنی است، آن هم در چنان وضعیت داخلی و بین‌المللی‌ای که کشور شما در آن قرار دارد.
حتّی تصور مقیاس و بُعدهای کامل شرایط فعالیت حزب شما در راه رسیدن به هدف اصلی خود، یعنی بهبود شرایط زندگی مردم کشورتان، برای ما بس دشوار است. در زمانی که کشورتان را امپریالیسم جهانی تهدید می‌کند، زمانی که هر کوششی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بی‌درنگ از بیرون در معرض حمله قرار می‌گیرد، شما مجبورید خود را در برابر نیروهای ارتجاع داخلی، در برابر محفل‌های اسلامی حاکم، نیز محافظت کنید که هر تلاش حداقلی را برای از میان بردن فقر، دستیابی به برابری، و حقوق بنیادی همه شهروندان ایران‌ مانع می‌شوند.
در حال حاضر کشور ما هم دستخوش بحران سرمایه‌داری است، امّا ایران علاوه بر این، در چنگال خفه‌کننده تحریم‌های بین‌المللی بی‌رحمانه و توجیه‌ناپذیر هم اسیر است، و پیوسته در معرض خطر مداخله امپریالیستی نیز قرار دارد که هدفش چیزی نیست جز تسلط بر منابع طبیعی کشور شما و غارت آن‌ها، حذف رقیبان احتمالی در تجارت نفت و گاز طبیعی، و از میان بردن هرگونه امکان استفاده از فرصت‌های پژوهشی، علمی و فناوری. ما این واقعیت را که، حزب شما به‌رغم شرایط آزاردهنده سرکوب جسمی و روانی موجود، فعالانه و با جدیت می‌کوشد تا بهترین شیوه را برای یافتن راه‌حلی درپیش گیرد که به سود همه مردم باشد، صلح را به کل منطقه بازگرداند، حق حاکمیت و شأن و احترام مردم ایران و ملّت‌های دیگر منطقه را بدون دخالت خارجی به آن‌ها بازگرداند، و به کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم یاری رساند، عمیقاً درک و تحسین می‌کنیم. ما معتقدیم که، کنگره شما گام مهم دیگری در راستای هدف‌هایی از این دست خواهد بود. از طرف کمیته مرکزی “حزب کمونیست بوهم و موراوی”، و همه کمونیست‌ها و خودم، برای شما موفقیت کامل، نیروی فراوان، و عزم راسخ در مبارزه‌های پیش رو آرزو داریم.
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی!
با گرم‌ترین درودهای رفیقانه،
وُی‌تِک فیلیپ، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست بوهم و موراوی

پیامِ حزب مترقی مردم گویان
رفقای گرامی،
از طرف کمیته مرکزی و اعضای ”حزب مترقی مردم گویان“، درودهای برادرانه خود را به مناسبت برگزاری “کنگره ششم“ حزب توده ایران، به رهبری و اعضای آن حزب تقدیم می‌کنیم.
قهرمانی حزب توده که همیشه در دشوارترین شرایط ممکن فعالیت کرده است، برای ما روشن و شایسته تقدیر است. دفاع بی‌شائبه و پیگیر شما از مردم به‌طورِکلی، و از طبقه کارگر به‌خصوص، همواره و به‌طورِکامل‌ در نقطه مقابل نیروهای واپسگرا و استثمارگر بوده است.
کنگره شما در زمان بسیار مهم و بغرنجی از تاریخ‌تان برگزار می‌شود؛ مبارزه با نقشه‌های امپریالیستی، و هم‌زمان برضد رژیمی در داخل کشور که عقب‌مانده‌ترین و استثمارگرترین نیروها را در ایران نمایندگی می‌کند، آن هم در شرایط بین‌المللی‌ای که سرمایه‌داری در بحران به سر می‌برد و مهاجم‌تر شده است، وظیفه بسیار دشواری است. باید گفت که، مبارزه در خاورمیانه بی‌تردید از همه‌جا شدیدتر است. در این منطقه، از یک سو نیروهای امپریالیسم برای تسلط بر منابع غنی نفت تلاش می‌کنند، و از سوی دیگر، نیروهای بنیادگرای مذهبی مصمّم به غل‌وزنجیر کردن توده‌ها در نظامی‌اند که با حکومت‌های دوران فئودالیسم مشابه است، و در عین حال، بهره‌کشی از انسان در آن بسیار شدیدتر است.
حزب توده نماینده نواندیش‌ترین و مترقی‌ترین نیروهای کشور است. حزب شما در شرایط سرکوب و اوضاعی بسیار دشوار به مبارزاتش ادامه می‌دهد.
ما می‌دانیم که در این مرحله حزب توده باید به مبارزه ملّی برای آزادی و حقوق بنیادی ادامه دهد. ما به‌خوبی می‌دانیم که حزب توده با برخورداری از پیشرفته‌ترین تئوری و ایدئولوژی، این برتری بزرگ را دارد که مسیری را که مبارزه باید در راستای آن به پیش برده شود، به‌خوبی می‌شناسد.
آرزوی بحث و مشورت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پُرباری را برای کنگره شما داریم که برآمدِ آن بی‌شک به شناخت بهتر و عمیق‌تر ما از اوضاع ایران کمک خواهد کرد.
بار دیگر همبستگی خود را با شما در پیکاری که به پیش می‌برید، اعلام می‌کنیم.
زنده باد دوستی و همبستگی حزب توده ایران و “حزب مترقی مردم گویان“!
کمیته مرکزی“حزب مترقی مردم گویان“
۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ ( ۸ فوریه ۲۰۱۳)

پیامِ شادباش حزب کمونیست بنگلادش
حزب کمونیست بنگلادش درودهای گرم انقلابی خود را به حزب توده ایران و شرکت کنندگان در “کنگره ششم“ آن حزب تقدیم می‌کند.
”ششمین کنگره“ حزب توده ایران در شرایطی برگزار می‌شود که نیروهای کمونیست و دموکراتیک- چپ خاورمیانه با خطر جدّی یورش‌های امپریالیستی و بنیادگرایی مذهبی روبه‌رویند. علاوه بر این، فقر، گرسنگی، بی‌سوادی، سوءِتغذیه، بیکاری، و جز این‌ها، از دیگر مسئله‌های مشترک بین ملّت‌های آسیاست. ما اطمینان داریم که حزب شما خواهد توانست با موفقیت با این خطرها و بلاها به‌مبارزه برخیزد و مردم را در پیکار با امپریالیسم و رژیم دین‌سالار هدایت کند، و به سوی صلح و پیشرفت گام بردارد. به شما اطمینان کامل می‌دهیم که حزب ما با قاطعیت در کنار مبارزه شما برای رهایی اجتماعی مردم خواهد ایستاد. همان‌طور که می‌دانید، در عرصه بین‌المللی، تجاوزگری امپریالیسم، و به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، بیش از پیش افزون شده است، و رؤیای استعمارِ دوباره جهان را در سر دارد. تجاوز نظامی به لیبی و مالی، حمله به افغانستان به‌وسیله ”پهپاد“ (هواپیمای بدون سرنشین)، و تهدید دائمی ایران و سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای عرب دارای منابع غنی نفت، نشان می‌دهد که امپریالیسم و به‌ویژه امپریالیسم آمریکا خواهان بازگشت به روزگار قرون وسطا و نابود کردن دستاوردهای مهم و عمده بشر در زمینه آزادی و دموکراسی است.
امیدواریم که حزب توده ایران وظیفه‌های انترناسیونالیستی خود را در امر مبارزه با امپریالیسم، همبستگی با مردم مبارز جهان، و برپایی ائتلاف گسترده ضدامپریالیستی، با موفقیت به انجام رساند.
”حزب کمونیست بنگلادش“ نیز با مداخله امپریالیستی در کشور، با استثمارگری وحشیانه طبقه بورژوای حاکم و دولت سرکوبگری که این طبقه بورژوا را نمایندگی می‌کند، و با فرقه‌گرایی و بنیادگرایی مذهبی، مبارزه می‌کند. ما در تکوین مبارزات طبقه‌های زحمتکش- با هدف دستیابی به دموکراسی انقلابی با چشم‌اندازِ سوسیالیستی- فعالیت داریم. حزب ما ضمن آنکه در چارچوب کشور با دشمنان طبقاتی می‌رزمد، در مقام بخشی از طبقه کارگر بین‌المللی در انجام وظیفه‌های انترناسیونالیستی خود نیز می‌کوشد.
امیدواریم که حزب توده ایران و “حزب کمونیست بنگلادش“ مثل همیشه دو حزب برادر باقی بمانند و ضمن وفاداری به اصول مارکسیسم- لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری، به همکاری عملی بیشتر و شناخت بیشتر از موضع‌گیری‌های یکدیگر ادامه دهند.
برای کنگره شما آرزوی موفقیت داریم.
زنده باد دوستی میان حزب توده ایران و حزب کمونیست بنگلادش.
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری.
زنده باد حزب توده ایران.

با درودهای برادرانه،

سید ابوجعفر احمد، دبیرکل“حزب کمونیست بنگلادش“

به نقل از “نامه مردم”، شماره 921، 30 اردیبهشت ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا