مسایل سیاسی روز

پیام های احزاب کارگری و کمونیستی جهان به ششمین کنگره حزب توده ایران

پیام حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
پیام حزب کمونیست استرالیا
پیامِ حزب کمونیست نوین هلند
پیامِ حزب کارگران بلژیک
پیامِ حزب کارگران بنگلادش
پیامِ حزب کمونیست ایرلند،
پیام حزب کمونیست نوین یوگسلاوی

پیام حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
رفقای گرامی،
حزب دمواکراسی و سوسیالیسم الجزایر، حزب کمونیست‌های الجزایر، حزب وفادار به آرمان‌های انترناسیونالیسم پرولتری و مارکسیسم- لنینیسم، به ششمین کنگره حزب شما درود می فرستد و برای آن آرزوی موفقیت کامل دارد. کمونیست‌های الجزایر آرزو دارند که شرکت کنندگان کنگره شما، که درشرایطی سخت مخفی برگزار می شود، به نتیجه‌هایی درخشان در راه تقویت و تحکیم مبارزات بین‌المللی کمونیست‌ها دست یابند، یعنی: رویارویی با تنزل و ویرانی شرایط زندگی کارگران و قشرهای مردمی، در جهانی همراه با مخاطره‌های جنگ و مداخله‌های امپریالیستی، که به سبب تشدید پیوسته بحران نظام سرمایه داری‌ای که زمانش به پایان رسیده است. کمونیست‌های الجزایر آرزو می‌کنند که برنامه‌های کوتاه مدت ودراز مدت کمونیست‌ها در سطح بین‌المللی ودر سطح هر کشورنسبت به شرایط ویژه توسعه اقتصادی و سیاسی واجتماعی‌اش، در جهت براندازی سیستم سرمایه‌داری و بر پایه نظام سوسیالیستی باشد. نظام سرمایه‌داری، آن گونه که سوسیال دمکرات‌ها به‌منظور منحرف کردن کارگران از مبارزه برای سوسیالیسم خواهان آنند، هرگز اصلاح پذیر نبوده و نخواهد بود. ما مطمئن بوده و هستیم که تجربه برپائی سوسیالیسم در شوروی، در فردای انقلاب سوسیالیستی اکتبر، برای تمامی کارگران جهان ارزنده بوده و بایستی برای مبارزات کنونی به‌کار گرفته شود.
رفقای گرامی،
ما از مبارزات شما، در شرایطی سخت، در راه آزادی‌های ابتدائی دمکراتیک وسندیکائی در کشورتان آگاهیم، یعنی در جائی که، حکومت در دست بورژوازی‌‌ای است که گرایش‌اش در رویارویی با قدرت‌های امپریالیستی ومداخله‌جویی آن‌ها در امور داخلی ایران، با مبارزات شما و ما با امپریالیسم، که بر پایه منافع طبقه کارگر و قشرهای مردمی است، رابطه‌یی ندارد. مبارزه شما برای متشکل کردن طبقه کارگر و سندیکای کارگری و تشکیل اتحاد وسیع مردمی از همه کسانی که از امپریالیسم و نظام سرمایه داری رنج می‌برند، تنها پشتوانِ راه به سوی آینده‌یی آزاد و واقعاً دمکراتیک برای کارگران، کشاورزان زحمتکش، و قشرهای مردمی‌ای است که قربانی فشارهای بهره‌کشی سرمایه داری‌اند.
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
زنده باد طبقه کارگر ایران و حزبش
افتخار به مبارزان حزب توده ایران، حزب شهیدان وقربانی ستم
زنده باد ششمین کنگره حزب توده ایران

پیام حزب کمونیست استرالیا
رفقای گرامی،
از جانب کمیته مرکزی و همه اعضای حزب کمونیست استرالیا، خواهشمندیم گرم‌ترین درودهای برادرانه و بهترین آرزوهای ما را برای موفقیت کار کنگره ششم حزب توده ایران بپذیرید. ترقی‌خواهان استرالیا مقاومت و مبارزه ده‌ها ساله شما در برابر امپریالیسم، بنیادگرایی، و ارتجاع را در حالی که زیر شدیدترین پیگردها و سرکوب‌ها بوده‌اید، می‌ستایند. ما اطمینان داریم که، نمایندگان شرکت کننده در این کنگره مهم، نقشه راه مبارزه آتی مردم ایران در راه صلح و پیشرفت، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، عدالت اجتماعی و استقلال را تدوین خواهند کرد.
کنگره شما در زمانی بسیار پُرخطر برای ملّت‌های جهان برگزار می‌شود. بخش بزرگی از این خطر، تهدیدهایی است که از جانب امپریالیسم متوجه کشور شماست. مبارزه شما، بخشی از مبارزه کارگران همه کشورها در راه صلح، استقلال، و سوسیالیسم است. ما شاهد بوده‌ایم که چگونه نقشه نوین امپریالیست‌های آمریکایی برای خاورمیانه، جنگ و رنج و مرارت بیشتری برای مردم این منطقه، حمایت بیشتر از رژیم صهیونیستی اسرائیل، و سیاست سلب مالکیت از فلسطینی‌ها را به‌همراه داشته است.
در استرالیا ما افزایش تنش‌ها و تدارک جنگ از سوی امپریالیست‌ها را شاهدیم. مردم استرالیا ربودن دستاوردهای اجتماعی‌ای را شاهدند که طی ده‌ها سال مبارزه کارگران به دست آمده است. به‌کارگیریِ سیاست‌های نولیبرالی از سوی دولت باعث و بانی این وضع است؛ یعنی همان سیاست‌هایی که بر مردم ایران نیز تحمیل شده است و می‌شود. ما نیز با شما موافقیم که هم‌پیوندی مبارزات گوناگون در عرصه‌های مختلف، برای حزب‌های کمونیست و کارگری سراسر جهان در اولویت قرار دارد. به همین لحاظ، تحکیم و تقویت هرچه بیشتر روابط میان دو حزب‌مان را خواستار و آرزومندیم.
به امید سوسیالیسم!
باب بریتون، دبیر شعبه بین‌المللی حزب کمونیست استرالیا
۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ (۲ فوریه ۲۰۱۳)

پیامِ حزب کمونیست نوین هلند
رفقای گرامی،
کمیته مرکزی حزب کمونیست نوین هلند، برای برگزاری موفقیت‌آمیز ششمین کنگره حزب توده‌ ایران بهترین آرزوها را دارد. امروزه بیش از هر زمان دیگری مبارزه حزب‌های کمونیست در راه صلح، پیشرفت، و سوسیالیسم ضرورت یافته است. امروزه سرمایه‌داری در بحرانی ژرف فرو رفته است. به همین دلیل، این دشمنِ بشر، خطرناک‌تر از همیشه شده است. به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، تضادها و رویارویی‌ها به‌سرعت در حال افزایش است. کمونیست‌های ایران با اوضاع بسیار بغرنجی روبه‌رویند. از سویی مترصّد موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران باید باشند، و از دیگر سو، با دولتی باید مبارزه کنند که ملّت خودش را سرکوب می‌کند.
امید است که کنگره ششم حزب توده ایران برای همه این موضوع‌های مهم و مسئله‌های پیچیده پاسخ‌های درست و مناسبی بیابد. همچنین، آرزو داریم که توان حزب توده ایران برای ادامه پیکار در کشور تقویت شود. همه حزب‌های کمونیستی که امروزه در چنین شرایط بسیار پیچیده‌یی مبارزه می‌کنند، به این چنین توانی نیاز دارند. امیدواریم که کنگره ششم شما برای آنکه طبقه کارگر قهرمان ایران در مبارزه با نقشه‌های امپریالیستی برضد ایران، نقش شایسته‌اش را در منطقه خلیج فارس و در کل منطقه خاورمیانه بازی کند، زمینه را فراهم کند.
بدین وسیله، درودهای برادرانه گرم خود و بهترین آرزوها را برای موفقیت حزب شما و مردم ایران در پیکار در راه صلح، پیشرفت، و سوسیالیسم در میهن‌تان ایران، و در همه جهان، تقدیم شما می‌کنیم.
با درودهای رفیقانه،
ویل وَن‌دِر کلیفت، دبیر بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست نوین هلند

پیامِ حزب کارگران بلژیک

رفقای گرامی،
برگزاریِ ششمین کنگره حزب توده ایران را به شما تبریک می‌گوییم. برای رهبری و مجموعه اعضای حزب توده ایران صمیمانه‌ترین آرزوها را در برگزاریِ کنگره‌یی موفقیت‌آمیز داریم، که رهنمون حزب، طبقه کارگر ایران، و مردم ایران در راه پیشرفت‌های بیشتر در مبارزه‌شان برای صلح، دموکراسی مردمی، عدالت اجتماعی، و سرانجام سوسیالیسم، خواهد بود.
ده‌ها سال است که ایران هدف دخالت‌های امپریالیسم آمریکا بوده است. ایران به‌لحاظ کنترل منبع‌های انرژی و مسیرهای حمل‌ونقل آن‌ها، موقعیت استراتژیکی‌ای حیاتی و حساس دارد، و این نه‌فقط برای خود ایالات متحد آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی مهم است، بلکه تلاش بسیارشان بدین منظور هم هست که از تسلط رقیبان‌شان و دیگر قدرت‌های نوظهور در این منطقه [بر این منبع‌ها]، جلوگیری کنند. از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ش) که مرکزهای امپریالیسم جهانی دستخوش بحرانی کلان در زمینه اضافه‌تولید سرمایه‌داری شدند، این قدرت‌ها در عرصه جنگ‌های تجاوزکارانه، مداخله‌های نظامی و اشغالگری در خاورمیانه، آفریقا، شرق آسیا، و جاهای دیگر، موضع‌گیری‌های ستیزه‌جویانه‌تری در پیش گرفته‌اند. ما از تلاش‌های حزب توده ایران در مخالفت با هرگونه اقدام امپریالیستی برضد ایران در پوشش هر بهانه‌یی، حمایت می‌کنیم. ما معتقدیم که ایران حق توسعه انرژی هسته‌‌ای برای منظورهای صلح‌آمیز را دارد، و در زمینه کوشش برای برپایی خاورمیانه‌یی عاری از سلاح‌های هسته‌‌ای، با شما همراه هستیم.
در عین حال، ما بر این عقیده‌ایم که، فقط دموکراسی‌ای مردمی، اصیل، و واقعی، به‌همراهِ عدالت اجتماعی است که بنیادهای لازم را برای مقاومت در برابر امپریالیسم می‌تواند فراهم آورد. طبقه کارگر و سندیکاهای آن و حزب آن، بی‌تردید در خط مقدم این مبارزات خواهند بود، همان‌طور که در پیکار با اقدام‌های ریاضتی، سیاست‌های ضدکارگری، و گرایش‌های ضددموکراتیک- در بلژیک و دیگر کشورهای جهان سرمایه‌داری توسعه‌یافته- در خط مقدم رویارویی جای دارند.
کارگران ایران و بلژیک به طبقه کارگر جهانی‌ای واحد، و کمونیست‌های ایران و بلژیک به جنبش کمونیستی بین‌المللی‌ای واحد تعلق دارند. ما همراه با هم در راه دست یافتن به آرمان مشترک‌مان، یعنی جهانی صلح‌آمیز، پیشرفته، و سوسیالیستی، پیکار می‌کنیم.

بِرت دوبِلدِر، عضو شورای ملّی، رئیس شعبه روابط بین‌المللی حزب کارگران بلژیک
بروکسل- ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ (۵ فوریه ۲۰۱۳)

پیامِ حزب کارگران بنگلادش

رفقای گرامی،
حزب کارگران بنگلادش بسیار خرسند است که حزب توده ایران در تدارک برگزاری کنگره ششم خود است. ما از شرایط فعالیت رفقای توده‌ای در تحت حکومت رژیم دین‌سالار اطلاع داریم. ما اسناد شما را مطالعه کرده‌ایم و مشقّتی را که شما رفقای ما برای برافراشته نگاه داشتن پرچم مارکسیسم- لنینیسم متحمّل می‌شوید، درک می‌کنیم. ما نیز در مبارزه خود با دین‌سالاری در کشورمان، شرایط مشابهی داشته‌ایم. ما شاهد آن بوده‌ایم که نیروهای بنیادگرای کشور، به نام دین و مذهب، چگونه عرصه دموکراتیک را به ویرانی کشانده‌اند و می‌کشند.
برای “کنگره ششم“ حزب توده ایران موفقیت فراوان آرزو داریم.
درودهای صمیمانه انقلابی ما به شرکت کنندگان در کنگره!
با درودهای برادرانه،
علی احمد انام‌الحق، دبیر شعبه روابط بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کارگران بنگلادش

پیامِ حزب کمونیست ایرلند،

رفقای گرامی،
حزب کمونیست ایرلند گرم‌ترین درودهای انقلابی خود را به نمایندگان شرکت کننده در کنگره ششم حزب توده ایران تقدیم می‌کند.
ما به شجاعت شما و تعهد عمیق‌تان به مبارزه زحمتکشان ایران با امپریالیسم و همچنین برای در هم شکستن پنجه قدرت ارتجاع مذهبی، درود می‌فرستیم. گسترش جنگ خطری عمده است که اینک همه مردم جهان و به‌ویژه کشورها و ملّت‌های خاورمیانه، و به‌ویژه ایران، را تهدید می‌کند.
امروزه مردم کره خاکی ما با دو چالش عظیم روبه‌رویند: شکست دادن امپریالیسم؛ و نجات دادن کره زمین از فاجعه زیست‌محیطیِ ناشی از سیاست‌های سرمایه‌داری انحصاری، که هم کارگران را بی‌رحمانه استثمار می‌کند و هم منابع محدود جهان را بی‌رحمانه غارت می‌کند.
برای شما آرزوی موفقیت کامل داریم، و می‌دانیم که این همایش، کنگره ششم شما، هم شما و هم مردم ایران را برای کارزارهای آتی آماده خواهد کرد.
با همبستگی ضدامپریالیستی،
یوجین مک‌کارتَن، دبیرکل حزب کمونیست ایرلند
۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ ( ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳)

پیام حزب کمونیست نوین یوگسلاوی

رفقای گرامی،
از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست نوین یوگسلاوی، و با امید به برگزاری موفقیت‌آمیز کنگره حزب شما، صمیمانه‌ترین شادباش‌های انقلابی را تقدیم‌تان می‌کنیم.
ما مبارزه شما را با نقشه‌ها و توطئه‌های تجاوزکارانه و برتری‌طلبانه امپریالیست‌ها، و در دفاع از صلح جهانی و تدارک سوسیالیسم، ارج می‌گذاریم.
ما اطمینان داریم که در این دوره بسیار دشوار که مردم جهان با تهدیدهای بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسمِ بیش از پیش تجاوزگر و بی‌پروا- به سرکردگی ایالات متحد آمریکا- روبه‌رویند، کنگره شما در برنامه‌ریزی و نقشه‌ریزی مسیر حرکتِ آینده، موفق خواهد بود.
ما تردیدی نداریم که رابطه دوستانه میان ما، با حمایت از یکدیگر در عرصه بین‌المللی و در راستای تحقق آرمان صلح، دوستی، و استقلال از امپریالیسم، بیش از پیش تحکیم خواهد شد.
با امید به موفقیت‌های فراوان در فعالیت‌تان.
زنده باد انترناسیونالیسم طبقه کارگر.
با درودهای پیکارجویانه،
باتریچ میجوویچ، دبیرکل حزب کمونیست نوین یوگسلاوی

به نقل از “نامه مردم”، شماره 922، 13 خرداد ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا