مسایل سیاسی روز

رژیم ولایت فقیه مسئول مرگ افشین اسانلو است!

به کشتار و پیگرد فعالان جنبش کارگری پایان دهید!
حزب ما ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای ضدانسانی بر زندانیان سیاسی ازجمله کارگران دربند، خواستار
مبارزه ای متحد برای پیگیری پرونده مرگ مبارز فقید جنبش سندیکایی افشین اسانلو هستیم.

مطابق گزارش های منتشرشده افشین اسانلو مبارز و فعال جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما در زندان گوهردشت (رجایی شهر) براثر حمله قلبی درگذشته است. این سندیکالیست مبارز به اتهامات واهی ازسوی دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده بود. وی در زندان به شدت مورد شکنجه و آزار جسمی و روحی قرارگرفته بود تا اتهامات دورغینی چون اقدام علیه امنیت ملی را بپذیرد. بعلاوه قصد شکنجه گران از اعمال فشار به افشین اسانلو به زیرضرب بردن و پرونده سازی علیه فعالان کارگری و جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان خصوصاً سندیکاهای مستقل بود.
مرگ افشین اسانلو در زندان گوهردشت (رجایی شهر) باردیگر لزوم شدت دادن به مبارزه برای آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را برجسته می سازد. هم اکنون ده ها فعال سندیکایی به همراه هزاران زندانی سیاسی دیگر در سیاه چال های رژیم ولایت فقیه به بندکشیده شده و شرایط سخت و نگران کننده ای را دارا هستند.
حزب ما ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای ضدانسانی بر زندانیان سیاسی ازجمله کارگران دربند، خواستار مبارزه ای متحد برای پیگیری پرونده مرگ مبارز فقید جنبش سندیکایی افشین اسانلو هستیم.
ما درگذشت افشین اسانلو را به مبارزان جنبش کارگری و خانواده و بستگان او تسلیت می گوییم. به اعتقاد ما رژیم ولایت فقیه عامل و مسبب مرگ افشنی اسانلو است.
به پیگرد و کشتار فعالان کارگری پایان دهید!
آزادی برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!

سایت حزب توده ایران
٣ تير ۱٣۹۲ – ۲۴ ژوئن ۲۰۱٣

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا