مسایل بین‌المللی

زنده باد نلسون ماندلا، رهبر ملی و مبارز بر ضد آپارتاید

وضعیت جسمانی نلسون ماندلا، رهبر ۹۴ ساله جنبش مبارزه با دیکتاتوریِ رژیم نژاد پرستِ آفریقای جنوبی، به علت بیماری ریوی و عفونت ریه، رو به وخامت گذاشته است.

این قهرمانِ سالمند مبارزه در راه آزادی، که بیش از ۲۷ سال از عمرش را با پایداری بر هدف‌های مردمی‌اش در زندان “جزیره روبن“ گذراند، در رویارویی با بیماری و برای ادامه حیات نیز صحنه مبارزه را به آسانی ترک نمی‌کند. ابراز نگرانی همه نیروهای مترقی در سرتاسر جهان، و به‌خصوص ابراز احساسات عمیق مردم آفریقای جنوبی، نسبت به سلامت نلسون ماندلا، نقش ویژه این رهبر جنبش انقلابی توده‌های آفریقای جنوبی و درجه محبوبیت او را نشان می‌دهد. نلسون ماندلا در زندان و در رها بودن از زندان، با رهبری کردنِ ماهرانه و شجاعانه تشکل ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“، توانست طیف گونه‌گون نیروهای ملی، کمونیست، سندیکالیست، مذهبی، و قومی را برضدِ دیکتاتوری نژادپرست به صحنه مبارزه بکشاند. این جبهه متنوعِ سیاسی و نفوذِ معنویِ نلسون ماندلا بر آن، هنوز هم در حکم مهم‌ترین عامل در روبنایِ سیاسی آفریقای جنوبی به‌قدرت عمل می‌کند. همین‌طور در پهنه مناسبات جهانی، حتی با وجود ترکیب نظریِ متفاوتِ نیروهای شرکت کننده در درونِ این جبهه، ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ درمجموع در مبارزه با امپریالیسم وزن چشمگیری دارد. رهبریِ سیاسی قاطعانه نلسون ماندلا و نقشِ حیاتی او در مقام نماد ذهنی‌ای ویژه در به‌حرکت درآوردنِ خلق‌های سرزمین آفریقای جنوبی در راستای گذار از دیکتاتوری به‌سویِ مرحله ملی – دموکراتیک، نمونه پراهمیتی پیشِ رویِ نیروهای سیاسی میهن ما می‌تواند باشد؛ زیرا ‌رهبریِ ویژه آیت‌الله خمینی در هدایت نیروهای ”اسلام سیاسی“، و با زیرپا نهادنِ خواست‌های مردم، سرکوب‌گری، و هجوم خون‌بار به نیروهای مترقی و ملی در مسیر متوقف کردن و به‌شکست کشاندن انقلاب مردمیِ بهمن ۱۳۵۷، در نقطه مقابل رهبریِ موفق نلسون ماندلا جای می‌گیرد. با وجودِ مشکل‌ها و چالش‌های کنونیِ مرتبط با مرحله ملی- دموکراتیک در آفریقای جنوبی، مردم و نیروهای سیاسی مدافع منافع زحمتکشان هم اکنون فعالانه در صحنه سیاسی حضور دارند. درحالی‌که سه دهه پس از انقلاب در کشور ما، نقش و حضورِ مردم در صحنه سیاسی، رأی‌های‌ آنان، و خواست‌هایشان، به ابزاری در دست ولی فقیه و رقابت‌های جناح‌های قدرت در درونِ هرمِ حاکمیت تبدیل شده است، و نیروها و فعالان سیاسیِ راستین و مردمی به زیر سرکوب بی‌رحمانه رانده شده‌اند. نلسون ماندلا در سال ۱۳۷۳ در مقام نامزد ”اصلی مردم“، در ”انتخابات دموکراتیک واقعی“‌ای با پشتوانه اکثریت عظیم توده‌ها و حمایت نیروهای پیشرو، توانست قدرت سیاسی را به‌دست گیرد. میان این فرایند دموکراتیک و ”انتصاب‌های استصوابی“ و ”انتخابات مهندسی‌شده“ در کشور ما تضادی آشکار وجود دارد، از این‌روی، ابرازهای دستگاه رژیم ولایت فقیه در تمجید از نلسون ماندلا و شکستِ دیکتاتوری نژادپرست آقریقای جنوبی را نمی توان واقعی و حقیقی دانست. حزب توده ایران، همراه با دیگر نیروهای مترقی ایران و جهان، به نقش ویژه و آموزنده این مبارز ملی در شکست دیکتاتوری آپارتاید با ‌دیده تحسین و احترام می‌نگرد. ما امیدواریم که رهبر برجسته مردم آفریقای جنوبی سلامت کامل خود را بازیابد.

به نقل از “نامه مردم”، شماره 924، 10 تیرماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا