مسایل زنان

در سوگ مبارزی خستگی ناپذیر و ”مادر صلح“: بدرود رفیق شهلا!

رفیق شهلا فرجاد، مبارز خستگی ناپذیر حقوق زنان و مردان زحمتکش میهن ما پس از جدالی ناکام با سرطان، سرانجام روز 16 تیرماه در بیمارستان آتیه تهران، در سن 65 سالگی چشم از جهان فرو بست.

رفیق شهلا مبارزی خستگی ناپذیر بود که به خاطر پایبندی و اعتقاد خلل ناپذیرش برای رهایی میهن از چنگال استبداد و واپس گرایی، هم در دوران رژیم پهلوی و هم در دوران رژیم ولایت فقیه به زندان و شکنجه گاه کشانده شد. با پیروزی انقلاب بهمن و رهایی از زندان، رفیق شهلا فعالیت های خود را متوجه پیشبرد امر مبارزه حقوق زنان میهن کرد و ضمن کار در صفوف تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به عضویت در کمیته ایالتی حزب توده ایران در گیلان نیز انتخاب شد. رفیق شهلا در عین حال در مقام پزشکی متعهد و مردمی در شهر گیلان به خدمت به مردم محروم مشغول بود. رفیق شهلا، با یورش گزمگان تاریک اندیشی و استبداد به حزب توده ایران، در دهه شصت خورشیدی، دگربار اسیر و روانه زندان های رژیم ولایت فقیه شد. در زندان استوار و پایدار ایستاد و در پی آزادی نیز همچنان پایبند به اندیشه های مردمی حزبش به مبارزه خود ادامه داد. از دهه هفتاد شمسی، به عنوان پزشکی متعهد و مردمی به کار در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پرداخت و از جمله فعالیت هایش کمک های انسانی و بی شایبه به پناهندگان افغانی در ایران بود، که در شرایط دشوار و غیر انسانی زیست می کردند.
رفیق شهلا فرجاد، با وقوع زلزله بم، از جمله شخصیت های برجسته اجتماعی بود که به یاری زلزله زدگان شتافت. رفیق فرجاد از جمله بنیانگذاران دانش سرای کشاورزی دختران بود که کاری ارزشمند و بیاد ماندنی در راه ایجاد فرصت های آموزش عالی برای دختران میهن ماست. رفیق شهلا فرجاد، به رغم ادامه فشارهای امنیتی همچنان به فعالیت های سیاسی-اجتماعی خود ادامه داد. وی از فعالان سرشناس، کارزار ”یک میلیون امضاء“، از بنیاد گذاران جنبش ”مادران صلح“، و از فعالان جنبش زنان در جریان کارزارهای انتخاباتی سال های، 76، 80، 84 و 88 بود. در جریان اعتراض های گسترده مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه و سرکوب خشن جنبش مردمی، رفیق شهلا مجددا مورد پیگرد و فشارهای دستگاه های امنیتی رژیم قرار گرفت، ولی همچنان استوار و سربلند به مبارزات اجتماعی- مدنی خود ادامه داد. رفیق شهلا فرجاد، خواهر رفیق شهید مهرداد فرجاد بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی، در سال 1367، به شهادت رسید.
رفیق شهلا فرجاد، مبارزی متعهد، پیکارگری خستگی ناپذیر در راه حقوق زنان میهن و رهایی ایران از چنگال استبداد بود. ما درگذشت دکتر شهلا فرجاد را به خانواده و بازماندگان او، و همرزمان توده ای اش و جنبش زنان و صلح خواهی میهن تسلیت می گوییم.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

به نقل از “نامه مردم”، شماره 925، 24 تیرماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا