اعلامیه ها

ما تهدید به جنگی تازه در خاورمیانه را محکوم می کنیم!

بیانیهٔ کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
بیانیهٔ همبستگی حزب‌های کمونیست و کارگری با: مردم سوریه، لبنان، و فلسطین

 

بیانیهٔ کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
حزب توده ايران، تحول‌های سياسی روزهای اخير در خاورميانه، به ويژه رویدادهای مرتبط با درگيری‌های خونين داخلیِ سوريه، را با نگرانی دنبال می‌كند. ما استفاده از سلاح‌های شيميايی در بامداد روز چهارشنبه ۳۰ مردادماه، را كه بر اثر آن عدۀ زيادی از شهروندان غيرنظامی در حومه دمشق كشته شدند، صرف‌نظر از اینکه مقصر آن كدام‌یک از طرف‌های درگيری است، به‌شدت محكوم می‌كنيم. حزب توده ایران، به‌طورِ‌همزمان، سخنان تحريك آميز، غيرمسئولانه، و جنگ طلبانۀ دولت‌های امپرياليستی مبني بر تدارکِ تهاجم نظامی برضد كشور سوريه را به‌شدت محكوم می‌كند. اين سخنان عملا خاورميانه را در جنگ تازۀ ويرانگری که نخستین قربانیان آن شهروندانِ سوری و آیندۀ دموکراسی و عدالت اجتماعی در این کشور خواهد بود، درگير خواهد كرد. بحران سوریه راه حلِ نظامی ندارد. حزب توده ایران، هر گونه مداخلۀ نظامی خارجی و مسلح کردنِ طرف‌های درگیری را محکوم می‌کند، و از راه حل‌های صلح طلبانه مبتنی بر گفت‌وگوهای مشترک حمایت می‌کند.

کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران
۳ شهریورماه ۱۳۹۲

به نقل از “نامه مردم”، شماره 928، 4 شهریور ماه 1392

بیانیهٔ همبستگی با: مردم سوریه، لبنان، و فلسطین
نمایندگان ۱۷ حزب، که در چارچوبِ جلسهٔ کارگروه برگزاریِ «نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری» در بروکسل گردهم آمده‌اند، نگرانیِ عمیق‌شان را نسبت به‌شدت یافتنِ جوِ تهاجم و تجاوز امپریالیستی در منطقهٔ مدیترانهٔ شرقی ابراز می‌کنند. این وضعیت، به موضع‌گیری‌های تجاوزگرانه و جنگ‌جویانه، و در کنارِ آن، گسیلِ گستردهٔ نیروهای نظامی دریایی، به‌ویژه از سوی آمریکا، منجر شده است. امپریالیست‌ها از راه شدت بخشیدن به حضورِ نظامی و تهاجم خصمانه برآنند که ملت‌های‌ عرب را، که برای دستیابی به حقوق اجتماعی و دموکراتیک خود مبارزه می‌کنند، مرعوب کنند، و در جهتِ سودِ خود و متحدان‌شان ، و در درجهٔ نخست اسرائیل، وضعیت منطقه را تغییر دهند.
بر این اساس، نمایندگان ۱۷ حزب حاضر در نشستِ کارگروهِ تدارک و برگزاریِ «نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری»، بر همبستگیِ خود با مردم آن منطقه، که در معرض تهاجم و تجاوز شدت‌یابندهٔ امپریالیستی و فاجعهٔ انسانی‌ای تازه و ناگوار قرار دارند، قاطعانه تصریح می‌کنند و تأکید می‌ورزد.
نمایندگان ۱۷ حزب، از مبارزهٔ مردم فلسطین با طرح تازهٔ آمریکا که هدفش خلع سلاح مقاومت فلسطین در برابر برپاییِ شهرک‌های یهودی‌نشین جدید است، و همچنین از مبارزهٔ فلسطینیان برضد پایمال شدن حقوق‌شان از سوی اسرائیل برای بازگشت به سرزمین‌هایشان، و نیز از مبارزهٔ آنان برای دست یافتن به حق خود در داشتنِ دولتی مستقل به پایتختی اورشلیم شرقی، حمایت می‌کنند.
نمایندگان ۱۷ حزب، همچنین ضمن پشتیبانی از مردم سوریه و لبنان، همبستگی خود را با مبارزهٔ این دو ملّت در راه حفظِ استقلال کشورشان در برابر دورِ تازهٔ تجاوز فزایندهٔ امپریالیستی، اعلام می‌دارند، و بر حق خدشه‌ناپذیر و قانونی مردم منطقه در اِعمالِ حاکمیت کاملاً مستقل، بدون مداخله یا دخالت خارجی به هر شکل و بهانه، تأکید می‌ورزند. این تنها راهِ ممکن در رویارویی با امپریالیسم و طرحِ «خاورمیانهٔ جدید» آن است.

بروکسل- ۲ شهریورماه ۱۳۹۲(۲۴ اوت۲۰۱۳)

سایت حزب توده ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا