مسایل سیاسی روز

ما خاوریان چه خونینیم امروز

ارمغانی به همرزمان مصری مان، همزمان با بیست و پنجمین سالگرد فاجعه ملی

آه مصر! چه خونینی
و زخم های کهنه ات بیرون جهیده اند دیگربار،
زخم های پارینه
زخم های نابسته.
و دشمنانت
که ابوالهولان جهل را
در شاهراه نیل گون جهان
کشتی ران می خواهند
بر دردهایت خرافه های شور می پاشند
پشتاپشت.

ایران فردا! مصر!
تو و من سده هاست می دانیم
آسیاب خرافه
با خون و جهل می چرخد
و زراندوزان ”آسمان“ و زمین
به گاهِ نیاز
تندتر می چرخانندش:
خلیفه های بازاری
خلیفه های نامصری
خلیفه های انیرانی
نوخلیفه های استعماری.

اکنون که برخاستی
دلیر باش در روشنگری
پیگیر باش در دادخواهی
استوار باش در خودباوری.

آری،
ما خاوریان خونینیم امروز
و زخم های کهنه ی مان بیرون جهیده اند دیگربار
اما
خواهیم بست زخم ها را
خواهیم شکست بت ها را
خواهیم سوزاند آسیاب ها را
خواهیم برافراشت بادبان ها را
اگر که هم بندیم
اگر که نو گردیم.

شهریور 1392

به نقل از “نامه مردم”، شماره 928، 4 شهریور ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا