مسایل سیاسی روز

دست امپریالیسم از سوریه کوتاه!

* حزب تودۀ ایران هرگونه مداخلۀ نظامی در درگیری‌هایِ سوریه را با قوت و شدت محکوم می‌کند، و آن را برضدِ آیندۀ صلح، رعایتِ حقوق بشر، و دموکراسی در این کشور و خاورمیانه می‌داند!
* سیاستِ خارجیِ ایالات متحده و متحدانِ آن در ”اتحادیۀ اروپا“ و حکومت‌هایِ مرتجعِ خاورمیانه، در مسیر پیشبردِ طرح ”خاورمیانۀ بزرگ“ و عملی کردنِ آن، و استوار داشتنِ سَروریِ همه‌جانبۀ امپریالیسم در این منطقۀ استراتژیک جهان است.
* حمله نظامی ایالات متحده به سوریه زیر هر پوششی می تواند منطقه خاورمیانه را به درگیری های وسیع، مخرب و خونین نظامی جدید بکشاند.

خاورمیانه در آستانۀ چرخشی تند به سمتِ وخیم‌تر شدن اوضاع و احتمال روی دادنِ جنگی جدید، و تجاوزِ کشورهای امپریالیستی به سوریه قرار گرفته است. رئیس جمهوری ایالات متحده، باراک اوباما، در جریان نشستِ سران کشورهای “گروه ۲۰“ در سن‌پترزبورگِ روسیه، قصدِ ایالات متحده برای حمله نظامی به سوریه و تغییرِ رژیمِ قانونی این کشور را به‌صراحت اعلام کرد. این موضع‌گیریِ نه‌فقط در اجلاس “گروه ۲۰“ پذیرفته نشد، بلکه با موج مخالفتِ افکارعمومی در ایالات متحده و اروپا نیز روبه‌رو گردیده است. در حال حاضر، دولت ایالات متحده مصمم است تا هرطورکه شده، به‌منظورِ انجام حمله‌یی نظامی به سوریه حمایت کنگرۀ آمریکا را به‌دست آورد. نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌دوست جهان، در طول روزهای گذشته، کوشید‌ه‌اند افکارعمومی مردم را در جهان، و به‌ویژه در ایالات متحده و اروپا، برضد جنگ تجاوزکارانه تازه‌ای از سوی امپریالیسم در منطقه خاورمیانه بسیج کنند. شورای جهانی صلح، هفته گذشته، با انتشار بیانیه‌یی شدید‌الحن، تلاش‌ِ محفل‌های جنگ طلب در آمریکای شمالی، اروپا، و خاورمیانه در مسیر ماجراجویی نظامی‌ای جدید که می‌تواند سراسر منطقه را به آتش بکشد و ویران کند، محکوم کرد.
دامنه‌های فاجعه‌آمیزِ جنگ داخلیِ تحمیل‌شده به مردم سوریه در طول دو سال ونیم گذشته و در هفته های اخیر، گستردگی بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. در شرایطی که- بر اساس گزارش‌های گوناگونِ تحلیل‌گران مطلع- نیروهای دولتی موفق شده بودند گروه‌های مسلح سلفی و جهادیِ مرتبط به القاعده را، که از سوی مرتجعانِ حاکم در عربستان سعودی و قطر حمایتِ مالی و نظامی می‌شوند، از برخی شهرها و روستا‌ها بیرون برانند و تناسب قوا را به نفع ارتش سوریه تغییر دهند، انتشار خبرِ استفاده از سلاح‌های شیمیایی که بر اثر آن بیش از ۱۴۰۰ نفر و از جمله عدۀ زیادی زن و کودک کشته شدند، زمینه مداخله خارجی در این کشور را فراهم آورده است. درحال‌حاضر، و بر پایۀ موضع‌گیری‌های اعلام‌شده از سوی دولت آمریکا و برخی از متحدانِ مرتجع‌اش در اروپا و خاورمیانه- به‌ویژه دولت‌های جنگ طلب در انگلستان، فرانسه، ترکیه، قطر، و عربستان سعودی- خطرِ حملۀ نظامی به سوریه بسیار جدی است. درحالی‌که افکارعمومی در جهان و از جمله در ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا با مداخلۀ نظامی در سوریه به‌شدت مخالفند، دولت‌های ایالات متحده و فرانسه، به‌طورِرسمی، اعلام کرده‌اند که، به‌منظور تغییر موازنۀ نیروها در درگیری‌های خونین سوریه که تاکنون بیش از صدهزار کشته به‌جا گذاشته است، میلیون‌ها تن از مردم عادی از محل زندگی‌شان مجبور به مهاجرت شده‌اند، چندین شهر عمدۀ کشور ویران گشته‌اند، و اقتصاد کشور به شدت صدمه دیده است، همچنان مصمم‌اند تا برضدِ ارتش و نیروهای نظامی سوریه وارد عمل بشوند.
دولت سوریه این اتهام را که نیروهایش در این جنایت بی‌سابقه دست داشته‌اند با قوت‌ و ‌شدت رد کرده است، و با درخواست سازمان ملل برای اعزام هیئتی متخصص به‌منظور بررسیِ میدانی در بارۀ کاربردِ سلاح‌های شیمیایی و مشخص کردن به‌کاربرانِ این سلاح‌ها، موافقت کرد. تحقیقات و نمونه‌برداری‌های هیئت ویژه سازمان ملل متحد روز ‌شنبه ۹ شهریورماه [۳۱ آگوست] به‌پایان رسید، و درحال‌حاضر کارِ آزمایشگاهی روی نمونه‌ها، و تجزیه ‌و‌ تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، در خارج از سوریه، درجریان است. نتیجۀ این تحقیق‌ها هنوز اعلام نشده است. از سویی دیگر، خبرها و گزارش‌های پرشماری در این باره که گویا نیروهای مسلح اسلامگرایِ سلفی و مرتبط با القاعده مسئولیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در منطقۀ غوطه در حاشیۀ دمشق را بر دوش دارند، منتشر شده است.
آن چه مشخص است این است که، دولت ایالات متحده به وارد شدن در جنگ و تغییرِ رژیم سوریه ، یعنی اقدامی که در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل قرار دارد، مصمم است.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در کوشش برای جلب رضایت کشورهای اروپایی برای شرکت در جنگ با سوریه- یعنی جنگی که نظرسنجی‌ها در سراسر جهان نشان می‌دهند اکثر مردم جهان با آن مخالفند- در روزهای اخیر از پایتختی به پایتخت دیگر در اروپا سفر می‌کند. دو سوم از آمریکایی‌ها به جنگ “نه“ گفته‌اند و می‌گویند. نمایندگان مجلس سنایِ آمریکا با حمله نظامی دولت آمریکا به سوریه بدونِ رأیِ مثبتِ شورای امنیت سازمان ملل مخالفند. نزدیک به ۷۵ درصد مردم در بریتانیا نیز با حمله نظامی به سوریه مخالفند، و همین مخالفت مردم است که باعث شد پارلمان انگلستان- در حرکتی بی‌سابقه- به شرکتِ نیروهای نظامی انگلستان و دولتِ این کشور در جنگ برضد سوریه رأی مخالف دهد.
تلاش رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما، در نشستِ اخیر کشورهای ”گروه ۲۰” در هفته گذشته برای بسیج نیرو برای حمایت از طرح حمله نظامی به سوریه تنها از طرف دولت فرانسه- که آمادگی شرکت عملی‌اش را در جنگ اعلام کرده است- با پاسخ مثبت روبه‌رو شد. آخرین نظرسنجی‌های افکارعمومی در فرانسه نیز نشان می‌دهند که اکثر مردم فرانسه با حمایت فرانسوا اولاند از طرح اوباما برای حمله به سوریه مخالفند و آن را اقدامی می‌دانند که می‌تواند کل منطقه را به آتش بکشد.
ماجراجویی نظامی‌ای که باراک اوباما درحال برنامه‌ریزی آن است، از نظر قوانین بین‌المللی بدون حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن، غیرقانونی است. همان گونه که در بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، ۳ شهریورماه، آمده است، چنین اقدام غیرمسئولانه و جنایتکارانه‌یی نه ‌تنها جنگ داخلی در سوریه را که باعث درد و رنجی چنین عظیم برای مردم سوریه شده است تخفیف نخواهد داد، بلکه همان‌طور که در افغانستان، عراق، و لیبی شاهد آن بودیم، به زجر و بدبختی مردم این کشور‌ها و شعله‌ورتر شدن آتش جنگ در کشورهای منطقه خواهد انجامید. آنچه در سوریه به آن نیاز است، ویرانی و مرگ بیشتر و گسترده تر با پرتاب موشک‌های کروز و بمباران‌های نابودکننده نیست. حزب توده ایران هر گونه مداخلۀ نظامی در در‌گیری‌های سوریه را با قوت‌و‌شدت محکوم می‌کند، و آن را برضدِ آینده صلح، و دموکراسی در این کشور و خاورمیانه می‌داند. ما چنین ماجراجویی غیرمسئولانه‌یی را در مسیر پیشبردِ سیاست‌های امپریالیسم آمریکا، در مقام حامی استراتژیک منافع انحصارهای نفتی و تسلیحاتی جهانی، به‌هدفِ پیاده کردن طرح خاورمیانه جدید می‌دانیم، طرحی که در آن، آقاییِ سیاسی- اقتصادی و استراتژیکِ ایالات متحده تامین خواهد شد. حملۀ نظامی ایالات متحده به سوریه، زیر هر پوشش و بهانه‌یی، منطقه خاورمیانه را در دوزخی از آتش و خون فروخواهد برد، و احتمالِ جدیِ درگیری نظامی‌ای بین‌المللی را در ارتباط با کنترل استراتژیک منطقه ممکن خواهد کرد. حزب توده ایران به‌شدت نگران آن است که، چنین ماجراجویی‌ای از سوی ایالات متحده و مرتجعان منطقه، بتواند با کشیدن پای ایران به درگیری‌ها، درعمل، صلح و امنیت ایران را تهدید کند و مردم کشورمان را ناخواسته با پیامدهای مخاطره ‌انگیز و هلاکت‌بارِ تحول‌های سوریه درگیر سازد.
حزب تودۀ ایران، چنان‌که پیش از این هم اعلام کرده است، تنها و تنها، قطعِ کامل و بی‌درنگِ مسلح کردنِ دو طرف درگیری‌ها از سوی کشورها و نیروهای خارجی و خاتمه دادن به آن، و حل‌و‌فصل مسئله‌های‌ موجود و پدید‌آورندۀ بحران با گفت‌و‌گو، راه حلِ این بحران است.
حزب توده ایران، هر گونه مداخلۀ نظامیِ خارجی و مسلح کردنِ طرف‌های درگیری را محکوم می‌کند، و آن را مغایر با آیندۀ صلح‌آمیز، برقراریِ دموکراسی، و رعایتِ حقوق بشر در کشور سوریه و کشورهای خاورمیانه می‌داند، و از راه حل‌های صلح طلبانۀ مبتنی بر دیپلوماسی واقعی و شفاف، و همچنین گفت‌وگوهای مشترک در چارچوب منشور سازمان ملل حمایت می‌کند.

به نقل از “نامه مردم”، شماره 929، 18 شهریور ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا