مسایل بین‌المللی

بیانیة کمیتة مرکزی حزب تودة ایران

پیروز باد خیزشِ مردم سودان در راهِ دستیابی به حقوق بشر، دموکراسی، و عدالت اجتماعی!

خارطوم و شهرهای بزرگ سودان از روز های آغازین مهرماه صحنه قیام قهرمانانه مردمی بوده است که بر علیه سیاست های رژیم سفاک و خونریز عمر البشیر، رئیس جمهور اسلامگرا و کودتاچی این کشور به پا خواسته اند. خیزشی که در ابتدا در مقابله با افزایش قیمت مواد سوختی و کالاها و خدمات اساسی و بر علیه سیاست های اقتصادی ورشکسته سرمایه داری ارتجاعی حاکم آغاز شده بود پس از اقدام رژیم به سرکوب آن، به قیام برای سرنگونی رژیم ارتقاء پیدا کرده است. جبهه متحد نیروهای سیاسی ضد دیکتاتوری با تشکیل یک کمیته هماهنگی در روزهای اخیر هدایت سیاسی و امر سازماندهی کمک رسانی به مقاومت مردم را به دست گرفته است. دولت کودتاچیان حاکم به رهبری عمر البشیر، که شاگرد کلاس های ”سیاست ورزی“ هاشمی رفسنجانی و از مریدان او می باشد، به سرکوب نیروهای پیشاهنگ جنبش مردمی روی آورده است. تعداد زیادی از اعضای رهبری و کادرهای حزب کمونیست سودان و از جمله رفقا صدیق یوسف، میرقانی عطا المنان، و عبدلفتاح روفاهی دستگیر شده اند. در روز10 مهرماه مطلع شدیم که رفیق ”علی بابکیر الکینائین“، حضو برجسته هیئت سیاسی و هیئت دبیران حزب کمونیست سودان را که مسئولیت امور تشکیلاتی حزب را به عهده داشت، توسط رژیم سودان به اسارت در آمده است. رفیق الکینائین که بیش از 70 سال دارد مبتلا به بیماری قند است و دچار فشار خون بالا است. او نیاز به مراقبت و مداوای پزشکی دائمی می باشد.
جان رفقا در خطر است. باید رژیم حاکم در سودان را مجبور کرد که با همه دستگیر شدگان برخورد انسانی شود و آن ها از پوشش حقوقی و رفاهی برخوردار باشند. کمیته مرکزی حزب توده ایران در پیامی به هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان با مبارزه قهرمانانه مردم سودان اظهار همبستگی کرده و اقدام های سرکوب گرانه رژیم اسلامگرای حاکم را محکوم کرده است. حزب توده ایران پایان فوری کشتار تظاهر کنندگان معترض، آزادی همه زندانیان سیاسی و به ویژه اعضای رهبری حزب کمونیست سودان که در جریان رخدادهای چند روزه اخیر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند، و را خواستار شده است. در ادامه متن بیانیه کمیته مرکزی حزب مان برای اطلاع خوانندگان منتشر می شود.
کمیتة مرکزی حزب تودة‌ ایران رخدادهای دو هفتة اخیر سودان را به‌دقت و با نگرانی دنبال کرده است. خیزش مردمیِ زحمتکشان سودان- که نقطة آغاز آن مخالفت با افزایش شدید قیمت سوخت، مواد خوراکی، کالاهای مورد نیاز، و خدمات اساسی بود- اکنون سراسر کشور را دربر گرفته است. رژیم حاکم برای مهار کردن اوضاع از راه سرکوب و ترور، به زور و خشونت متوسّل شده است. رهبران سندیکایی، رهبران نیروهای اپوزیسیون، و مخالفان سیاسی، دستگیر شده‌اند. به‌منظورِ عقب راندنِ اپوزیسیون و هراساندنِ مردم عادی از پیوستن به مبارزه، رژیم به شیوه‌های آزموده شدة برپا کردن اغتشاش و به راه انداختن هرج‌ومرج در نظم جامعه دست زده است. بر اساس خبرهای تأیید شده از سودان، حامیان و طرفداران دولت جنایتکار عمرالبشیر ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیده‌ و غارت کرده‌اند، تا از این راه در بین صف‌های اعتراض‌کنندگان ترس و تفرقه بیندازند.
باوجود این اقدام‌های رژیم حاکم، اعتراض‌های توده‌‌ای اینک سرتاسر کشور را فراگرفته است. تظاهرکنندگان خواهان برانداختن رژیم حاکم و پایان دادن به حکومت وحشت، ترور، و سرکوبی‌‌اند که نزدیک به ربع قرن بر مردم سودان تحمیل شده است.
حزب تودة ایران، بر حمایت قاطع خود از مبارزة مردم سودان برضد دیکتاتوری و در راهِ آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی، مجدداً و با صراحت تأکید می‌ورزد. حزب ما همبستگی خود را با زحمتکشان و نیروهای ترقی‌خواه سودان، و به‌ویژه با حزب برادر، حزب کمونیست سودان، اعلام می‌کند. ما سیاست‌ها و اقدام‌های سرکوبگرانة رژیم دیکتاتوریِ اسلام‌گرای حاکم بر سودان نسبت به شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، و از جمله و به‌ویژه کشتار جنایتکارانة بیش از ۲۰۰ تن از شهروندان(که بیشترشان زن و کودک بودند) در خارطوم و دیگر شهرهای سودان به‌وسیلة نیروهای انتظامی در هفتة گذشته را به‌شدت و قاطعانه محکوم می‌کنیم. حزب تودة ایران، نسبت به بازداشت جمعی رهبران سندیکایی، مخالفان سیاسی ترقی‌خواه و دموکرات، بستنِ فله‌ایِ مطبوعات و رسانه‌های خبری چاپی و مجازی (اینترنتی)، نگرانی شدید خود را اعلام می‌دارد. حزب تودة ایران، آزادیِ فوری و بی‌قید و شرط همة دستگیروبازداشت‌شدگان در خیزشِ مسالمت‌آمیز اخیر مردم را خواستار است. به‌ویژه، ما آزادیِ همة رهبران و کادرهای حزب برادر، حزب کمونیست سودان، از جمله اعضای هیئت سیاسی و کمیتة مرکزی آن- که در چند روز گذشته دستگیر شده‌اند- را خواهانیم. ما توقفِ فوریِ سرکوب خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم و آزادیِ همة زندانیان سیاسی را خواستاریم. همچنین، ما خواهان آنیم که به حقِ مردم در ابرازِ اعتراض، آزادیِ بیان، و آزادیِ مطبوعات، احترام گذاشته شود، و همة آنانی که به ارعاب، شکنجه و آزار، و کشتار جنایتکارانه برضد مردم سودان اقدام کرده‌اند، به دست عدالت سپرده شوند. ما بار دیگر، همبستگی کامل خود با پیکار مردم سودان برای صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی را اعلام می‌داریم.
کمیتة مرکزی حزب تودة ایران
۹مهرماه ۱۳۹۲(۱ اکتبر ۲۰۱۳)

پیام متقابل حزب کمونیست سودان

رفقای گرامی حزب برادر، حزب تودة‌ ایران
ما به شما رفقای عزیز حزب توده ایران اطمینان می‌دهیم که مردم و حزب ما به مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد. پیام‌های ابراز همبستگی تأثیر بسیار مثبتی بر روحیة فعالان و توده‌های مردم داشته است. همبستگی شما از جانب حزبی ابراز می‌شود که در شرایط مشابهی فعالیت می‌کند و در پیکار مشابهی در راه دموکراسی، عزّت و کرامت و رهایی ملّی و اجتماعی حضور دارد و درگیر است. دو حزب و دو ملّت ما هم‌رزم یکدیگرند. بی‌تردید طلیعة روز پیروزی مبارزة ملّت‌های ما در ایران و سودان، در افق پیداست. ضروری است که هر دو حزب ما تلاش خود را دوچندان کنند و به پیکار خود تا پیروزی نهایی پیگیرانه ادامه دهند.
فتحی الفدل
دبیر بخش بین‌المللی حزب کمونیست سودان

به نقل از “نامه مردم”، شماره 931، 15 مهرماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا