مسایل سیاسی روز

منتشر شد: واکاوی دیدگاه‌های اقتصادی – سیاسی حزب تودة ایران در دو دهة اخیر

یکی از هدف‌های انتشار این جزوه ترویج پایه‌های نظری سیاست‌ها و دیدگاه‌های کنونی حزب تودة ایران و آسان‌سازی معرفی آنها به نسل جدید مبارزان کشورمان است که در راه پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی فعال هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا