سرودهای حزب

سرود دوم حزب

شعر: احسان طبری – آهنگ: جمشيد کشاورز

می‌زند کنون صدا
حزب آهنین ما
با ثبات و متحد
ای ستم‌کشان بپا!

سخت و متحد بپا به ضد این ستم‌گری ز جا
با تمامی قوا به رغم این اساس ناروا
کوششی بود سزا که جسم و جان و راحت شما
می‌شود همه فدا به دست اقتدار اغنیا

می‌شود همه فدا
جسم و راحت شما
زیر بار اغنیا
ای ستم‌کشان بپا!

راه اگر چه پر خطر
خصم اگر چه حیله‌گر
توده بی‌گمان شود
کامیاب و با ظفر

یا رها ز بندگی زمانی شادمان و کامران
یا بپای زندگی نهاده خانمان و جسم و جان
شرم و سرفکندگی نباشد چاره ستم‌کشان
با چنین درندگی ستمگر کی دهد به ما امان

می‌شود همه فدا
جسم و راحت شما
زیر بار اغنیا
ای ستم‌کشان بپا!

راه اگر چه پر خطر
خصم اگر چه حیله‌گر
توده بی‌گمان شود
کامیاب و با ظفر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا