سرودهای حزب

سرود سوم حزب

شعر: احسان طبری – آهنگ: محمود پرویز

جنبد ز جا چونان سيلی خروشان
اردوی ما زحمتکشان
باید پدید آید از کوشش ما
ایرانی آزاد، ایرانی آباد
نيروی توده سخت و محکم باد

ای توده، این زمان دوران آخرین پيکار است
با رزم توده ها اساس انسانيت برقرار است

سرتاسر گيتی از جنبش خلق
رستاخيزی اینک برپاست
این عصر ما عصر طوفان دنياست
در دنيای نو خاموشی بی جاست
با عزمی محکم باید بپا خاست

ای توده، این زمان دوران آخرین پيکار است
با رزم توده ها اساس انسانيت برقرار است

کاخ ستمکاران تا ویران گردد
صبح اميد تابان گردد
خورشيد آزادی فروزان گردد
بر روی عالم پرتو فشاند
تا ظلمت و غم باقی نماند

ای توده، این زمان دوران آخرین پيکار است
با رزم توده ها اساس انسانيت برقرار است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا