سرودهای حزب

سرود پنجم حزب

سپاه لاله‌ها دميده بر ايران
ز پرتو اميد وطن شده تابان
کز انقلاب ما چو تندری غران
نوای بس موزون
ز نغمه ترانه ها
پرنده تا گردون

بی باک ای توده‌ها
خيزيد اينک ز جا
اکنون امپرياليسم
کوشد بر ضد ما
با رزم بی امان
در شهر و ده بپا
تا زين وابستگی
ايران سازيم رها

ای خلق بيدار،
پرجوش، هشيار

همگام ای توده کار
با اتحاد پادار
بر ضد خصم غدار
با فکری روشن و جسور
با روحی محکم و غيور

گر تو خواهی بهر ميهن نظم نو يابی
رو سوی حزب ارانی به که بشتابی
تا درفش کارگر را پر توان بينی
همچو خورشيد درخشان از جهان تابی

می روند بر ضد زور و زر
رغم بدخواهان غارت‌گر
متحد، دهقان و کارگر!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا