مسایل سیاسی روز

درگذشت نلسون ماندلا، «رهبرِ ملی» و مبارزِ ضد تبعیض‌نژادی (آپارتاید)

حزب توده ایران، همراه با دیگر نیروهای مترقی ایران و جهان، همواره به نقش ویژه و آموزنده این مبارز ملی در شکست دیکتاتوری آپارتاید و برپایی جمهوری دموکراتیک آفریقای جنوبی با ‌دیدهٔ تحسین و احترام نگریسته است.  کمیته مرکزی حزب توده ایران صمیمانه ترین تسلیت های خود را به مردم و نیروهای مترقی آفریقای جنوبی، و به ویژه اعضاء و رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی تقدیم می دارد.  ما نیز در سوگواری مردم آفریقای جنوبی در این لحظات دشوار شریک هستیم

نلسون ماندلا، رهبر 95 ساله جنبش مبارزه با دیکتاتوریِ رژیم نژاد پرستِ آفریقای جنوبی، ساعتی پیش، پس از ماه ها بستری بودن، به دلیل بیماری ریوی و عفونت ریه، در گذشت. این قهرمانِ مبارزه در راه آزادی، بیش از ۲۷ سال از عمرش را با پایداری بر هدف‌های مردمی‌اش در زندان گذراند. افکار عمومی جهان نلسون ماندلا را به درستی به عنوان یکی از قهرمانان به یادماندنی تاریخ معاصر جهان، در مبارزه برای برپایی جامعه ای عادلانه، انسانی و عاری از تبعیض می شناسد.
از شش ماه قبل به دنبال حاد شدن بیماری او، نیروهای مترقی جهان، و به ویژه در آفریقای جنوبی، نگران سلامت این چهره سرشناس جنبش عدالت خواهی و مبارزه با نژادپرستی، این دوست و متحد مبارزان جنبش های رهایی بخش و کمونیست های جهان  بودند. نلسون ماندلا در زندان و همچنین پس از آزادی از زندان، با رهبری ماهرانه و شجاعانه «کنگره ملی آفریقای جنوبی»، توانست طیف گونه‌گون نیروهای ملی، کمونیست، سندیکالیست، مذهبی، و قومی را برضدِ دیکتاتوری نژادپرست به صحنهٔ مبارزه بکشاند. این جبههٔ متنوعِ سیاسی و نفوذِ معنویِ نلسون ماندلا بر آن، تا آخرین لحظه حیات او همچنان پابرجا باقی ماند. رهبریِ سیاسی قاطعانه نلسون ماندلا و نقشِ حیاتی او در به‌حرکت درآوردنِ خلق‌های سرزمین آفریقای جنوبی در راستای گذار از دیکتاتوری به‌سویِ مرحلهٔ ملی – دموکراتیک، نمونه پراهمیتی پیشِ رویِ همه نیروهای سیاسی جهان درعرصه پیشبرد اتحاد های خلقی و ملی بود. با وجودِ چالش‌های کنونیِ مرتبط با مرحله ملی- دموکراتیک در آفریقای جنوبی، مردم و نیروهای سیاسی مدافع منافع زحمتکشان همچنان فعالانه در صحنه سیاسی حضور دارند. این رهبر جنبش ضد نژادپرستی درطول زندگی سیاسی اش از اتحاد «کنگره ملی آفریقای جنوبی» با حزب کمونیست آفریقای جنوبی و جنبش سندیکایی این کشور حمایت کرد. نلسون ماندلا در سال ۱۳۷۳ در مقام نامزد «اصلی مردم»، در نخستین «انتخابات دموکراتیک»‌ این کشور با پشتوانِه اکثریت عظیم توده‌ها و حمایت نیروهای پیشرو، توانست قدرت سیاسی را به‌ دست گیرد. هیئت نمایندگی رهبری حزب توده ایران، در جریان نهمین کنگره حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در ژوهانسبورگ با رئیس جمهور جدید، انقلابی و محبوب آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا، ملاقات و گفتگویی تاریخی داشت.
حزب توده ایران، همراه با دیگر نیروهای مترقی ایران و جهان، همواره به نقش ویژه و آموزنده این مبارز ملی در شکست دیکتاتوری آپارتاید و برپایی جمهوری دموکراتیک آفریقای جنوبی با ‌دیدهٔ تحسین و احترام نگریسته است.  کمیته مرکزی حزب توده ایران صمیمانه ترین تسلیت های خود را به مردم و نیروهای مترقی آفریقای جنوبی، و به ویژه اعضاء و رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی تقدیم می دارد.  ما نیز در سوگواری مردم آفریقای جنوبی در این لحظات دشوار شریک هستیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا