مسایل سیاسی روز

مراسم هفتاد و دومین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران در شهر تورنتو – کانادا

مراسم هفتاد و دومین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران در روز یکشنبه 30 نوامبر در سالن ”تشکیلات یونانی – کانادائیهای دمکرات“ در شهر «تورنتو» در کانادا، با حضور گروهی از اعضاء و هواداران حزب توده ایران برگزار شد.

 

پس از خوشامدگوئی و اعلام برنامه، مراسم با پخش سرود چهارم حزب توده ایران و همنوائئ حضار شروع شد. در ابتدای برنامه یکی از رفقا پس از اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان توده‌ای و همة مبارزان راه آزادی، سخنانی تحت عنوان ”رمز ماندگاری حزب توده ایران“ ایراد کرد. سخنران در ارتباط با شکل‌گیری حزب تودة ایران به مثابه حزب طبقة کارگر نوین رشدیابندة ایران، به ضرورت وجود نمایندة سیاسی این طبقة زحمتکش برای دفاع از حقوق و خواست‌های آن در شرایط ظهور فاشیسم و گذار جامعة فئودالی به جامعة سرمایه‌داری اشاره کرد. رفیق سپس به رشد سریع حزب تودة‌ ایران در سراسر جامعة ایران، به علت بیان و برجسته کردن آمال و مطالبات طبقة کارگر ایران و دفاع از آنها به صورت سازمان‌یافته، اشاره کرد و از اعتصاب‌های بزرگ کارگری دهة ۱۳۲۰ به هدایت حزب یاد کرد. رفیق یادآوری کرد که گستردگی عرصه های فعالیت حزب توده ایران در زمینه های کارگری و دهقانی، زنان، پیشه‌وران، روشنفکران و جوانان و ایجاد سازمان‌ها و تشکیلات صنفی و اجتماعی و سیاسی، که نخستین تجربة موفق یک حزب سیاسی در ایران بود، از عرصه های بسیار موفقیت‌‌آمیز فعالیت حزب بود و نشان از توان حزب در درک عمیق جامعة ایران و خواست‌های مردم ایران و سخنگویی به زبان آنها بود. رفیق محسن جمال با خواندن شعری که به مناسبت سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران سروده بود و همراه با آن نواختن سه تار، نسبت به حزب طبقة کارگر و رزمندگان آن ادای احترام کرد. سخنران بعدی برنامه نماینده سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت در تورنتو – کانادا بود که پیام تشکیلات خود را قرائت کرد. رفیق نماینده سازمان در سخنان خود از جمله گفت: ”ما نگرانیم که حل بحران هسته ای با برداشته شدن فضای امنیتی و باز شدن فضای سیاسی همراه نشود و سرکوب و اعدام تداوم یابد و یا تشدید شود بر طبق گزارش اخیر عفو بین الملل نقض حقوق بشر در ایران هم چنان ادامه دارد و در ماه های گذشته اعدام ها تشدید شده است. وضعیت حقوق بشر ایران برای چندین سال تحت الشعاع بحث برنامه‌ای هسته‌ای کشور در سطح بین المللی و ملی قرار داشته است و حال با توجه به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت های جهانی، دیگر نباید هیچ تاخیری در پرداختن به وضعیت حقوق بشر ایران وجود داشته باشد.“
سپس رفیق دیگری سخنانی در ارتباط با ”حزب توده ایران در عرصه سیاست روز“ و زمینه و بنیانهای ایدئولوژیک و سیاسی سیاستهای روز حزب توده ایران ایراد کرد. رفیق ضمن اشاره به بنیانهای مارکسیستی – لنینستی ایدئولوژیک حزب توده ایران آنرا ابزار علمی حزب انقلابی ما دانست که با هدف تغییرات بنیادی و وسیع دمکراتیک در جامعه ایران شکل گرفته است. سخنران شرایط بحرانی موجود در جامعه ایران را حاصل انحراف از هدف‌های دمکراتیک و ضد امپریالیستی انقلاب بهمن دانست و تصریح کرد که جامعه ایران برای بیرون امدن از بحران موجود احتیاج به تغییرات بنیادی و وسیع دمکراتیک و ضد امپریالیستی دارد. ایشان برنامه مصوب حزب توده ایران در کنگره ششم خود را حاصل چنین نگرشی به اوضاع ایران دانست. در قسمت بعدی برنامه بخشهایی از فیلمهای مستند یکی از رفقای فیلمساز تحت عنوان ”شناخت ارزشهای حزب توده ایران از طریق فیلم مستند“، که حاوی مصاحبه با دو تن از رفقای سابقه‌دار حزب توده ایران بود، همراه با توضیحات ایشان به نمایش در امد. در خلال برنامه تنی چند از نوجوانان به نواختن قطعاتی توسط پیانو پرداختند، و همچنین رفیق دیگری همراه با نواختن ارگ، چند تصنیف قدیمی ایرانی را نیز خواند که که مورد تشویق حضار قرار گرفتند. در پایان برنامه کیک هفتاد و دومین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران توسط پیش‌کسوتان حزب بریده و در میان حاضران پخش شد.

به نقل از “نامه مردم” شماره 936، 25 آذرماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا