مسایل سیاسی روز

به بازداشت و سرکوب کارگران پایان دهید!

طی هفته های اخیر و به دنبال گسترش اعتراضات کارگری در سراسر کشور، موج جدیدی از سرکوب شامل بازداشت، احضار، تهدید و اخراج فعالین کارگری و کارگران معترض به راه افتاده است.
در اوایل بهمن ماه امسال کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان برای چندمین بار دست به اعتراض زده و خواستار تامین مطالبات به حق خود شدند، ارگان های امنیتی و حراست این مجتمع صنعتی با اعمال فشار بر زحمتکشان، ۶ تن از فعالین کارگری را بازداشت و روانه زندان ساختند.
علاوه بر این، مطابق گزارش رسانه های همگانی، ۲۰ تن از کارگران معدن چادرملو با تحریک کارفرما توسط پلیس امنیتی احضار و سپس دستگیر و به زندان منتقل شدند.

اعمال فشار و جو سرکوب در محیط های کارگری طی هفته های اخیر تشدید شده است. رژیم ولایت فقیه هراسان از جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما و تاثیر آن بر تحول های سیاسی ـ اجتماعی با سیاست هدفمند و برنامه ریزی شده ای می کوشد از سویی با جو تهدید و فشار مبارزه سندیکاهای مستقل و فعالین کارگری را خنثی سازد و از دیگر سو با مانورهای فریبکارانه در صدد به انحراف کشاندن و مهار جنبش اعتراضی زحمتکشان برای تامین خواست هایی چون افزایش دستمزد ها، تامین امنیت شغلی، جلوگیری از خصوصی سازی و احیای حقوق سندیکایی است.
حساسیت رژیم و دولت حسن روحانی به جنبش اعتراضی کنونی کارگران ناشی از این واقعیت نیز هست که اکنون مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم جریان دارد. این پیکار دلیرانه درست در تقابل با راهبرد دولت در زمینه خصوصی سازی و جلب و جذب سرمایه خارجی و انحصارات امپریالیستی به بهای نیروی کار ارزان و مطیع قرار می گیرد. رژیم ولایت فقیه مقابله و مقاومت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را مانعی جدی و چالش آفرین برای برنامه ها و آماج های راهبردی خود ارزیابی می کند، از این رو طی هفته های اخیر سیاست سرکوب و به موازات آن تطمیع و فریب ابعاد به مراتب گسترده تر به خود گرفته است.
سازماندهی جنبش پراکنده اعتراضی و استفاده ماهرانه از تمامی روزنه ها برای خنثی سازی توطئه های رژیم و تقویت نقش جنبش کارگری از مهم ترین وظایف جنبش سندیکایی موجود کارگران در لحظه کنونی به شمار می آید. حزب توده ایران ـ حزب طبقه کارگر ایران ـ سرکوب، بازداشت، احضار و اخراج کارگران و مبارزان سندیکایی را به شدت محکوم کرده و حمایت قاطع و همه جانبه خود را از سندیکاهای مستقل، فعالین کارگری و جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان اعلام می دارد. ما خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران بازداشت شده و کارگران و سندیکالیست های در بند هستیم. باید با سازماندهی یک کارزار وسیع به مقابله با سیاست سرکوب و فریب رژیم ولایت فقیه برخاست.

سایت حزب توده ایران
۱۰ بهمن ۱۳۹۲
۳۰ ژانویه ۲۰۱۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا