مسایل حقوق بشر

اعدامِ ”آموزگاران و فعالانِ فرهنگی“: هدیة دولتِ ”تدبیر و امید“ به مردمِ عرب ایران

حزب تودة ایران، همراه با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان رژیم ولایی، خصوصا خانواده‌های فعالانِ فرهنگی و آموزگاران اعدام شدة عرب، برخوردِ امنیتی و سرکوبگرانة حکومت اسلامی به خلق‌های ساکن ایران را به‌ شدت محکوم می‌کند و این سیاست‌ها را بزرگ‌ترین مانع در راهِ همبستگیِ خلق‌های ایران می‌داند

 

 نخستین سفرِ استانیِ روحانی (رئیس جمهور) و کابینة امنیتیِ ”تدبیرو امید“ به استانِ خوزستان، همان گونه که کارنامة تاکنونیِ این دولت نشان داده است، جز سرکوب و اجرایِ حکم‌های جابرانة اعدامِ معلمان و فعالانِ فرهنگی عرب برای ساکنان و مردم بومی این بخش از میهن‌مان ره‌آوردی نداشته است. هاشم شعبانی وهادی راشدی، دو معلم جوانِ عضوِ مؤسسة فرهنگی ”الحوار“ در شهر رامشیر (خلفیه)، که از روزهای آغازین آذرماه از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند، اعدام شدند. به خانواده‌های رنج‌دیده و دراضطراب‌شان که چشم‌انتظارِ خبری از وضعیتِ فرزندان‌شان بودند خبرِ اعدام آنان را تلفنی دادند، بی آنکه جسدهایشان را تحویل دهند  و یا نشانی از گورهایشان بدهند.
هاشم شعبانی،  معلم، شاعر، و فعالِ فرهنگی، و یار و همکارش مهدی راشدی، به‌همراه سه عضوِ دیگر این مؤسسة فرهنگی (محمد‌علی عموری، جابر البوشوکه، مختار البوشوکه) در حدود یک سال و نیم پیش از اجرایِ حکم، به اعد ام محکوم شده بودند.
اجرایِ حکم اعدام‌ها پی‌آمدِ سفرهای منطقه‌ای ظریف (وزیر خارجه) و سخنرانیِ روحانی به زبان عربی و تهدیدِ مردم اهواز به کشیدنِ شمشیر و فرود آوردنِ سرنیزه، و سرانجام، مخالفتِ اکثرِ اعضای فرهنگستان زبان فارسی با آموزش به زبان‌های مادریِ خلق‌ها در ایران بودند که از ادامة سیاست‌های سرکوبگرانه و امنیتی نسبت به ملیت‌های (خلق‌های) ساکن ایران نشان دارد.
حزب تودة ایران در دوران انتخاباتِ مهندسی‌شدة اخیر و پس از آن، بارها با تحلیل خاستگاه و عملکردِ دولت روحانی، شعارهای: ”تدبیر و امید“، ”نگاهِ غیرامنیتی“ به ملیت‌های ساکن ایران، رعایتِ ”حقوقِ شهروندی“، را فاقدِ ضمانتِ اجرایی و محملی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی دانسته است.
 اینک و پس از سفر روحانی به داووس و سخنرانیِ نمایندة حکومت ولایی (رئیس جمهورِ تدبیر و امید) و دعوت او از محفل‌های سرمایه‌داری حاضر در مجمع جهانی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در ایران، امیدهای واهیِ برخی از نیروهای اپوزیسیون به عدالت و تدبیر و امید رژیم ولایت فقیه بیش از پیش  رنگ می‌بازد.
حزب تودة ایران، همراه با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان رژیم ولایی، خصوصا خانواده‌های فعالانِ فرهنگی و آموزگاران اعدام شدة عرب، برخوردِ امنیتی و سرکوبگرانة حکومت اسلامی به خلق‌های ساکن ایران به‌شدت محکوم می‌کند و این سیاست‌ها را بزرگ‌ترین مانع در راهِ همبستگیِ خلق‌های ایران می‌داند.

به نقل از “نامه مردم”، شماره 940، 21 بهمن ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا