مسایل بین‌المللی

اطلاعیة حزب کمونیست فدراسیون روسیه: درباره حمله به دفتر حزب کمونیست اوکراین

اوکراینرخدادهای اخیر اوکراین به وضعیت بسیار حسّاسی رسیده است. شعبة بین‌المللی حزب کمونیست فدراسیون روسیه باخبر شد که دارودسته‌یی آشوبگر با تدارک کامل به دفتر مرکزی حزب کمونیست اوکراین در شهر کیِف پایتخت اوکراین حمله کرده‌اند.

این عده که هنوز شناسایی نشده‌اند، در حمله به دفتر حزب کمونیست اوکراین، شیشه‌های ساختمان و وسایل داخل ساختمان را نیز شکستند. بر اساس اطلاعی که از رفقای‌مان به دست آورده‌ایم، در این حمله خوشبختانه آسیبی به رفقای کمونیست ما نرسیده است.
حزب کمونیست فدراسیون روسیه از همة حزب‌های کمونیست و کارگری جهان می‌خواهد که صدای اعتراض خود را علیه این حمله، مداخله در امور اوکراین، و تهدید به کودتا برای کسب قدرت دولتی و بر هم زدن یکپارچگی اوکراین بلند کنند. ما رخدادهای اوکراین را دنبال خواهیم کرد و به محض دریافت اطلاعات تازه از رفقای خود، آن را به اطلاع جامعة بین‌المللی خواهیم رساند.

با درودهای رفیقانه.
24 فوریه 2014

به نقل از “نامه مردم”، شماره 941، 5 اسفندماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا