مسایل سیاسی روز

در دیدار با نمایندگانِ رهبریِ حزب کمونیست آفریقای جنوبی: کمونیست‌های آفریقایِ جنوبی به‌پیشوازِ چالش‌های جدید می‌روند!

هیئتِ نمایندگیِ حزب تودة ایران، اواخر دی‌ماه، با نمایندگانِ رهبریِ حزبِ برادر،  حزب کمونیست آفریقای جنوبی رفقا: بلید نزیمانده، دبیرکلِ حزب، سولی ماپیلا، معاونِ دبیرکل، و ثامبا ماثمبایو، سخنگویِ حزب برادر، در امور ملی، در جریان مراسمی که به‌افتخار آنان سازمان داده شده بود- دیدار و گفت‌وگو کرد.

رفیق بلید دربارة وضعیتِ سیاسیِ آفریقای جنوبی در ماه‌های اخیر، و همچنین در مورد کارزارِ انتخاباتی در سراسر کشور- در اردیبهشت‌ماهِ آینده[۱۳۹۳]- که از سوی حزب کمونیست آفریقای جنوبی و متحدانش در  کنگرة ملیِ آفریقا و ”کنفدراسیونِ اتحادیه‌های کارگریِ آفریقای جنوبی“ تدارک دیده می‌شود، به‌تفصیل توضیح داد. رهبر حزب برادر، که در دولتِ آفریقای جنوبی مقام وزارتِ آموش عالی را به‌عهده دارد، در زمینة مسئله‌هایی که نیروهای مترقی را در این انتخابات به‌چالش می‌طلبد، ضرورتِ پیروزیِ چشمگیرِ ائتلاف حاکم، و پلاتفرمِ [برنامة سیاسیِ] نیروهای اپوزیسون، روشنگری کرد. رفقای هیئتِ نمایندگی حزب‌مان، در خلال این دیدار،  دربارة روندِ انتخابات خردادماه ۱۳۹۲، در زمینة پلاتفرمِ سیاسیِ حسن روحانی، و ماهیتِ ارتجاعیِ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسیِ رژیم، در تحلیلی همه‌جانبه توضیح دادند، و به سئوال‌های رفقایِ آفریقای جنوبی پاسخ دادند. از جمله مسئله‌های مورد پرسش و بحث، تحول‌های سیاسی در کُردستان و سیاست‌های سرکوب‌گرانة رژیم جمهوری اسلامی در این زمینه و دورنمایِ حلِ مسئلة ملی خلقِ کُرد بود. رفیق بلید، به‌نمایندگی از سوی هیئت آفریقای جنوبی، از رفقای هیئت نمایندگیِ حزب‌مان برای حضور در این دیدار و گفت‌وگو و همچنین فرصتی که برای تبادلِ نظر از نزدیک در رابطه با تحولات سیاسی دو کشور پیش آورده شد، تشکر کرد.  نمایندگان دو حزب، بر ضروری بودنِ دیدارهای منظم، تبادلِ نظر از نزدیک، و همکاری در عرصه‌های ممکن، تاکید کردند.

به نقل از “نامه مردم”، شماره 941، 5 اسفندماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا