اعلامیه ها

حزب تودهٔ ایران، توطئهٔ کودتا برای براندازیِ دولت در اوکراین را محکوم می‌کند!

به مداخلهٔ خارجی در اوکراین پایان دهید! بگذارید مردم خودْ دربارهٔ‌ سرنوشتِ خویش تصمیم بگیرند!

حزب تودهٔ ایران به تحول‌های خطرناک کنونی در اوکراین با نگرانی جدی می‌نگرد. رویدادهای اوکراین در خلال چند هفتهٔ اخیر چرخشی بسیار خطرناک کرده است، چرخشی که بقایِ اوکراین را با خطر جدیِ تکه تکه شدن تهدید می‌کند. 

 احتمال دارد که رخدادهای اوکراین در کشورهای همسایهٔ آن و در کل منطقه پیامدهای ثانویِ دور و درازی به‌همراه داشته باشند. اعتراض‌های صلح‌آمیز اوّلیهٔ مردم اوکراین به سیاست‌های ورشکستهٔ دولت یانوکوویچ، با تصمیمی از پیش گرفته شده دستکاری شد و اکنون به رودررویی‌ای ژئوپولیتیکیِ (جغرافیایی- سیاسیِ) میان «اتحادیهٔ اروپا» و «روسیه» تبدیل گردیده است. اعتراض‌های خیابانیِ اولیهٔ مردمِ عادی از سویِ عامل‌های نفوذی تصرف شد و به برخوردهایی به‌طرزی مرگبار خشن تغییر شکل داد، یعنی برخوردهایی که اکنون به‌وسیلهٔ نیروهای راست‌گرایِ افراطی و فاشیست هماهنگی و سازمان‌دهی می‌شوند.
اگرچه دولت ویکتور یانوکوویچ به‌هیچ‌وجه نمایندهٔ منافع واقعیِ زحمتکشان اوکراین نبوده است، امّا روشن است که آنچه هفتهٔ پیش اتفاق افتاد، در اساس و در عمل، اقدام به «تغییرِ رژیم» از راه کودتا بود که هدفش، ادغامِ اوکراین در قلمروِ استیلایِ «اتحادیهٔ اروپا» و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(«ناتو») است. اینکه مجموعه‌ٔ گروهِ ضدِ دولتِ اوکراین دربردارند‌هٔ سازمان‌های فاشیست و نئونازی همراه با حزب‌های راست‌گرایِ افراطی‌یی از قبیل «حزب آزادی» («Svoboda‌») است، که به‌روشنی نظرهایی یهودستیزانه (آنتی‌سمیتیزم) دارند، جای نگرانیِ عمیق دارد. ظهور سریع نیروهای راست افراطی را اکنون در شهرهای گوناگون اوکراین می‌توان دید. این نیروها تا کنون نه‌فقط به دفترهای حزب کمونیست اوکراین، بلکه به کنیسه‌های یهودیان نیز یورش برده‌اند و به غارت و خرابکاری دست زده‌اند بی‌آنکه مجازات شوند. توجه‌برانگیز اینکه، رسانه‌های عمومی، مفسران، و سیاستمداران غربی، نه‌‌تنها از خواست‌هایِ راستین مردم اوکراین برای برقراریِ عدالتِ اجتماعی حرفی نمی‌زنند، بلکه نسبت به حضور و نفوذِ فزایندهٔ سیاسی راهزنانِ ماوراءِ راست و تبه‌کاری‌های خشونت‌آمیزشان نیز سکوت را ادامه می‌دهند. در مورد تماس‌هایِ مستقیم مقام‌های رسمیِ آلمان، لهستان، و ایالات متحده آمریکا با سازمان‌های راست‌گرایِ ضدِدموکراتیکِ (دمکراسی‌ستیزِ) اوکراین- که بدین نحو در امورِ داخلیِ اوکراین مداخله می‌کنند- شواهد روشنی وجود دارند.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، دفتر مرکزی حزب کمونیست اوکراین در شهر کیِ‌یِف، و دفترهای آن حزب در شماری از دیگر شهرهای اوکراین نیز، مورد حمله و تخریب و غارت قرار گرفته‌اند. همچنین، به خانه‌های برخی از رهبران حزب کمونیست اوکراین نیز حمله کرده‌اند و آن‌ها را به آتش کشیده شده‌اند.‌
استفاده از موشک‌های کروز، بمب‌ها، و نیروهای بنیادگرایِ مرتجع و خشونت‌رفتار در خاورمیانه و به‌کارگرفتنِ نیروهای خطرناک و ضدِدموکراتیکِ راست‌گرا و فاشیست در اوکراین، هر دو ابزارهای «تغییر رژیم»‌ها به‌منظورِ گسترشِ «دموکراسی و بازارِآزاد» به‌سبکِ آمریکا‌یی‌ست. همهٔ این‌ها نسخه‌ٔ امپریالیستیِ کاملاً جاافتاده‌یی‌ را به‌منظورِ تحمیلِ برتری سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان ارائه می‌کند.
مردم اوکراین از نظام سرمایه‌داری‌ای فاسد و ورشکسته که پس از فروریزیِ اتحاد شوروی به آنان تحمیل شد، بسیار آسیب دیده اند و اکنون در چرخهٔ ویرانگر رودررویی میان قدرت‌های «ناتو»- که می‌کوشند فدراسیون روسیه را محاصره کنند- و دولت روسیه- که در برابر زوالِ اقتدار و نفوذش بر منطقه‌یی که به‌طورِسنتی در کنترلش بوده است مقاومت می‌کند- به‌دام افتاده‌اند.
حزب تودهٔ‌ ایران مداخلهٔ تبهکارانهٔ قدرت‌های امپریالیستی در امور داخلی اوکراین را قاطعانه محکوم می‌کند. چنین تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردن این کشور، ناقض حاکمیت ملّی و حقوق دموکراتیک مردم اوکراین است و نادیده گرفتنِ قوانین بین‌المللی است. علاوه بر این، حزب تودهٔ ایران حمله‌های خشونت‌بار سازمان‌های راستگرای افراطی به حزب کمونیست اوکراین و دیگر مبارزان و نیروهای سیاسی مترقی آن کشور را محکوم می‌کند. نخستین قربانیان دخالتِ خارجی، زحمتکشان اوکراین‌اند. ما همبستگی خود را با مبارزهٔ زحمتکشان اوکراین در راه عدالت اجتماعی اعلام می‌کنیم.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (۲۵ فوریه ۲۰۱۴)
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا