مسایل بین‌المللی

به: حزب‌های کمونیست، کارگری و چپ

رفقای عزیز، دوستان گرامی
پیش از هرچیز مایلم از تمامی شما نیروهای کمونیست و چپ به‌خاطر پشتیبانی‌‌ای که از مردم اوکراین و به‌ویژه از حزب کمونیست اوکراین کرده‌اید و هنوز هم به این پشتیبانی ادامه می‌دهید، سپاسگزاری کنم. در این وضعیت دشوار و پیچیده، ده‌ها هزار کمونیست[اوکراینی]، در شرایطی سخت، بدون عقب نشینی، به دفاع از آرمان‌ها و منافع مردم ‌شان ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی ما به پشتیبانی و همبستگیِ جنبش جهانی کمونیستی، کارگری و چپ نیاز داریم.

 

ما از همان ابتدا، پیش از فجایعی  که در بازة زمانی ۲۰ و ۲۲ فوریه [۱ و ۳ اسفندماه ۹۲] روی داد، و هنگامی که در درگیری‌های کی‌یِف بسیاری از هم میهنان ما جان‌شان را از دست دادند، شما را در جریان ارزیابی‌ها و موضعگیری‌های‌مان گذاشتیم.
ما بر نقشِ بیدادگر و ویران‌کنندة مداخلۀ خارجی در مسائل اوکراین، نیاز به گفت‌وگوی متقابل بین تمامی نیروها در اوکراین به منظور تخفیفِ شرایط تنش‌خیز موجود، برپایی نهادی صلاحیت‌دار و مستقل و ملی برای نظارت بر برگزاریِ همه‌پرسی‌ای سراسری در راستای تعیین سرنوشت قانونی و برحق مردم اوکراین، و برپایی الزامی شورای انتخاب قضات برای پیشبرد اصلاحات سیاسی به‌منظور غیرمتمرکز کردن قدرتِ دولتی تأکید کردیم.
اما نه از سوی رئیس جمهور وقت، آقای یانوکویچ، و نه از سوی رهبران اپوزیسیون به فراخوان‌های ما توجهی نشد. در نتیجه، اوکراین بر لبۀ گسست‌های اجتماعی و عمومی قرار گرفت و عرصة آنارشیسمِ واقعی و هرج و مرج گردید.
فاجعه بارترین جنبة وضعیت موجود در اوضاع و احوال کنونیِ اوکراین، اجرا نشدنِ مقررات دولتی و نظم قانونی به‌صورتی کامل در کشور است که می‌توان گفت برآمدِ تضعیف و درماندگیِ کل نیروهای انتظامی در اوکراین است. هم اکنون هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند مُجریِ قانون و برقراریِ نظم همگانی باشد.
امروز در اوکراین با انتقام‌جویی و کینه‌ورزیِ رو‌به‌افزایش حاکم است. اکنون ملی‌گرایانِ افراطیِ مسلح، نیروهای فراراست و رادیکال- در مقام فاتحانِ انقلاب – می‌توانند دارایی‌های شهروندان را به‌وسیلة خشونت و تهدید مصادره کنند. در واقع، شرایط از کنترل خارج شده است و مسئولان فعلی نیروی انتظامی، که از افراد اپوزیسیون پیشین‌اند، درعمل‌- در خوش‌بینانه‌ترین حالت- هیچ‌گونه آماری از گروه‌های مسلح در اختیار ندارند و در بدترین حالت، خودشان همدستان خاموش کسانی‌اند که در اوکراین مرتکب بی‌قانونی می‌شوند. در این شرایط، نخست و بیش از همه فعالان حزب کمونیست هدف سرکوب و آزار قرار گرفته‌اند، و آرزوی دیرینۀ ناسیونالیست‌های اوکراین و ابرقدرت‌های غربی برای توقفِ کاملِ جنبش کمونیستی در اوکراین درحال برآورده شدن است.
در شرایطی که سامانه قانونی یک‌سر از بین رفته است، هراساندن، تهدید کردن، کتک زدن ‌ودشنام دادن فعالان حزب و مصادره غیرقانونیِ دارایی‌ها و رسانه‌های حزبی حزب کمونیست‌ اوکراین، برای فلج کردن کامل فعالیت حزب کمونیست این کشور به‌کار گرفته می‌شوند.  روشن‌ترین نمونة آن، اشغال و تصاحبِ دفتر مرکزی حزب کمونیست اوکراین در کی‌یِف‌- که جزوِ دارایی‌های حزب کمونیست است – و همچنین تصاحبِ اموال و دارایی‌های شخصیِ کارکنان دفترمرکزی از سوی ”انقلابیون“ است.
به چندین دفتر منطقه‌ای ما نیز یورش برده‌اند و بسیاری از آن‌ها را چپاول کرده‌اند و به آتش کشیده‌اند  .در اوکراین، در هرج و مرجی تمام‌عیار، صدها بنای یادبود از دوران شوروی، شخصیت‌های برجستۀ تاریخ اوکراین، بناهای مرتبط با تاریخ جنگ جهانی دوم و جز این‌ها، از سوی گروه‌های راستِ افراطی تخریب شده‌اند. متأسفانه تمامی این رویدادهای فاجعه‌بار برآمدِ سیاست‌های مخرب بسیاری از آن نیروهای سیاسی‌‌ای است که در پی به‌دست گرفتن قدرت‌اند، و در این تلاش، مقولۀ سازش و گفت‌وگو با مخالفان را کنار گذارده‌اند و زیر پوششِ ”مخالفت“، اکنون به‌خود حق می‌دهند تا بی قانونی و نافرمانی را بر اوضاع مسلط کنند.  حزب کمونیست اوکراین در این آزمونِ دشوار، همچنان از منافع توده‌ها، به‌مفهومِ عام آن، دفاع می‌کند، در مسیرِ اجرایِ هدف‌های برنامه‌ای‌اش می‌رزمد، وظیفة اعضایش را مشخص می‌کند، و بدین‌سان، شکوفاییِ روبه‌رشد و اثرگذاریِ حزب کمونیست را در سرتاسر اوکراین پایه‌‌ریزی می‌کند .ما به دفاع از منافع مردم اوکراین در حفظ تمامیتِ ارضیِ کشور، که لازمۀ آن گفت‌وگوی هر چه گسترده‌تر بین تمامی نیروهای سیاسی است، ادامه می‌دهیم.
حزب کمونیست اوکراین بر این باور است که، فدرالیزه کردن و افزایش قدرت منطقه‌ها در اوکراین می‌تواند تمامیت ارضی کشور را حفظ کند و شرایط بازگشت به صلح، آرامش، و تفاهم میان شهروندان اوکراین را در سرتاسر کشور پدید آورد.
حزب کمونیست اوکراین، همه جنبش‌های کمونیستی، کارگری، و چپ را فرا‌می‌خواند تا به پشتیبانیِ کامل و همکاری‌‌شان در مبارزۀ دشوارِ[حزب ما] برای اصول و هدف‌های مشترک‌مان، ادامه دهند. پیشاپیش از سوی هزاران کنش‌گر حزب‌مان از شما سپاسگزاری می‌‌کنیم.
با احترام، دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اوکراین
پترو سیمونینکو

به نقل از نامه مردم، شماره 943، 4 فروردین ماه 1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا