اعلامیه ها

بخش هایی از پیام کمیته مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت 80 مین سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست عراق

در 11 فروردین ماه (31 آوریل) حزب کمونیست عراق هشتاد ساله شد. کمونیست های عراقی و هواداران و دوستداران حزب یوسف سلمان یوسف (رفیق فهد) و حسین ال-رادی (رفیق سلام عادل) و شهدای نامدار مبارزه برای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم در عراق به این مناسبت جشن های باشکویی را در بغداد و شهرهای یزرگ عراق و همچنین در پایتخت های جهان برگزار کردند که در طی آن جنبه های مختلف مبارزه دشوار حزب در طول این هشت دهه مورد توجه قرار گرفت.

در بغداد در دو جشن بزرگ که با شرکت رفیق حمید مجید موسی و دیگر اعضای هیئت سیاسی حزب برگزار شد هزاران تن از اعضای حزب که پرچم های سرخ منقش به آرم حزب را تکان می دادند، به همراه چهره های برجسته هنری، ادبی، سیاسی و شخصیت های ملی شرکت کردند.  به دعوت حزب کمونیست عراق نمایندگان حزب توده ایران در کشورهای مختلف و از جمله در سوئد، کانادا و انگلستان در مراسم ویژه ای که این مناسبت برگزار شد، شرکت و پیام های شادباش و همبستگی اعضا و هواداران حزب مان را ارائه دادند.  از سوی کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام تبریکی به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب کمونیست عراق به رهبری حزب کمونیست عراق در بغداد ارسال شد.  بخش هایی از این پیام مفصل در شماره ویژه 11 فروردین ماه ”طریق الشعب“، نشریه ارگان حزب کمونیست عراق منتشر شد.  
رفقای گرامی،
خوشوقتیم که گرم‌ترین درودهای اعضا و هواداران حزب تودة ایران را به مناسبت ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب برادر کمونیست عراق به شما تقدیم ‌می‌کنیم. به این مناسبت مهم و فرخنده، حزب تودة ایران درودهای رفیقانه و انترناسیونالیستی خود را به حزب کمونیست عراق و از طریق شما به مردم عراق، و نیروهای میهن‌دوست و دموکراتیک آن کشور تقدیم می‌کند. در این ۸۰مین سالگرد فرخندة بنیادگذاری حزب شما، رفقای توده‌ای شما درودهای خود را به همة رفقای خود در حزب کمونیست عراق تقدیم می‌کنند و برای آن حزب موفقیت و کامیابی در مشارکت و رهبری مبارزة مردم عراق در راه ایجاد یک عراق آزاد، مستقل و دموکراتیک آرزو دارند. این مناسبت را غنیمت می‌شماریم و از مبارزة قهرمانانة حزب شما در ۸۰ سال گذشته علیه دیکتاتوری‌های حاکم و تسلط امپریالیستی، در راه صلح و دموکراسی، و برای حقوق بشر و حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی یاد می‌کنیم. شجاعت و دلاوری رهبران، کادرها و اعضای حزب شما که جان خود را در راه مبارزه برای صلح و استقلال و حاکمیت ملی در آیندة عراق فدا کردند، الهام‌بخش نسل‌هایی از مبارزان در کشورهای دیگر منطقه بوده است.
در حزب تودة ایران ما یاد همة رفقای جان‌باختة حزب شما، پسران و دختران شریف مردم عراق، رفقای نسل رهبران و فعالان قدیمی و باتجربة حزب شما مثل رفقا یوسف سلمان (فهد)، سلام عادل، زکی باسین، الشبیبی،  سعدون و کمیل شیاعه که یا توسط رژیم‌های دیکتاتوری اعدام شدند یا به دست عاملان تروریست و قاتل آنها کشته شدند را گرامی می‌داریم.
رفقای گرامی،
ما مبارزة حزب شما در راه زدودن میراث اجتماعی و سیاسی دهه‌ها دیکتاتوری و تجاوز و اشغال عراق توسط آمریکا و متحدان آن را پیوسته و به‌دقت دنبال می‌کنیم. مبارزة اصولی حزب شما در راه عیان کردن ریشه‌های بحران سیاسی جاری در عراق و ارائة گزینه‌های سازنده، چیزی است که عراق به‌شدت به آن نیاز دارد تا در یک دیکتاتوری دیگر، یک بحران اقتصادی دیگر، و وضعیتی بدتر از آن گرفتار نشود…
در این ارتباط، حزب تودة ایران از پیکار حزب کمونیست عراق برای برون‌رفت از بحران نظام مشارکت قدرت مبتنی بر گروه‌بندی‌های فرقه‌یی-قومی حمایت می‌کند. ما در این باور با شما همراهیم که این امر فقط با تغییر توازن نیروهای سیاسی در جامعة عراق به سود حامیان یک طرح ملّی دموکراتیک تحقق‌پذیر است که خواستار برقراری یک دولت مدنی دموکراتیک بر اساس اصول شهروندی، آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی باشد…
. رفقای عزیز،
….ما به روابط ویژة میان دو حزب‌مان افتخار می‌کنیم که در دهه‌های گذشته و در شرایطی که هر دو حزب در معرض سرکوب و ترور رژیم‌های ارتجاعی و ضدکمونیست متوالی قرار داشته‌اند، محکم‌تر شده است.
ما بار دیگر به مناسبت ۸۰مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست عراق به شما درود می‌فرستیم و بر عزم و ارادة قاطع خود در راه گسترش و تحکیم پیوندهای برادرانه میان دو حزب تأکید می‌کنیم. برای حزب کمونیست عراق در مبارزه‌اش در راه برقراری یک عراق دموکراتیک، صلح‌آمیز، فدرال، متحد و استقلال آرزوی موفقیت داریم.
کمیته مرکزی حزب تودة ایران
مارس 2014

به نقل از نامه مردم، شماره 944، 18 فروردین ماه 1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا