مسایل سیاسی روز

مجید امین‌مؤید مبارزِ سیاسی و مترجم پیشکسوت، درگذشت

مجید امین‌مؤید [۱۳۰۹- ۱۳۹۳]، مبارز سیاسی و مترجم پیشکسوت، عضوِ ”انجمن ادبی صابر“ [تشکلِ فرهنگی- هنریِ آذربایجانیان] و عضوِ ”کانون نویسندگان ایران“، روز ۶ خردادماه درگذشت.

 

در همین روز ”کانون نویسندگان ایران“، به‌همین مناسبت، بیانیه‌یی منتشر کرد. پس از سرکوبِ خونبارِ خلق آذربایجان [۱۳۲۵] به‌وسیلة رژیم وابستة شاه و با حمایت امپریالیست‌ها، فرزندان آزادة این دیار قهرمانان، به مبارزة مخفی روی آوردند. در این زمره،   امین‌مؤید جوان نیز به تحریریة روزنامة ”آذربایجان“- ارگانِ فرقة دمکرات آذربایجان- که مخفیانه نشر خود را از سر گرفته بود، پیوست. زنده‌یاد امین‌مؤید به این سبب در ۱۳۳۳[پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد] دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد. او دیگر بار در ۱۳۳۸، در اوج شرایط اختناق رژیم آمریکایی- کودتایی شاه، همراه با گروهی از مبارزانِ کُرد و آذربایجانی دستگیر شد. با شکسته شدنِ حکم اعدامش و تبدیل آن به حبس ابد در سال۱۳۳۹‌، ‌مجید امین‌مؤید در سال ۱۳۵۶[آستانة خیزش مردمی] و سپری کردنِ ۱۸ سال در زندان، از بند رهایی یافت.
زنده‌‌یاد امین‌مؤید در دوران طولانیِ اسارت در زندان، با کوشش‌هایی روشنگرانه‌ از راهِ ترجمة آثار برجستة نویسندگان مترقی و مردمی، مبارزة اجتماعی‌ای را در اسارت تداوم بخشید، تلاشِ ارجمندی که، برای بسیاری از جوانانِ به‌عرصه درآمده و مشتاقِ اثرگذاری بر سرنوشتِ میهنِ اختناق‌زده‌، رهنمونی فرهنگی و هنرآفرین دربر داشت.
زنده‌یاد امین‌مؤیدعلاوه بر ترجمة اثر ارزشمندِ  تاریخ اجتماعیِ هنر نوشتة آرنولد هاوزر و رابطة هنر و واقعیت نوشتة چرنیشفسکی، و تألیفِ  سیری در اندیشه‌های برتولت برشت، آثاری از برشت، شون‌اُکی‌سی، تنسی ویلیامز و آرتور میلر به فارسی برگرداند.
حزب تودة ایران، درگذشتِ مجید امین‌مؤید، مبارز سیاسی و مترجم پیشکسوت را به خانواده، دوستان او و همچنین به مترجمان، نویسندگان و هنرمندان ایران تسلیت می‌گوید. یادش گرامی باد.

به نقل از “نامه مردم”، 948 دوشنبه 12 خرداد ماه 1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا