مسایل سیاسی روز

جنایت در نوار غزه را متوقف کنید! خروش پرطنین میلیون ها انسان صلح دوست و مترقی در جهان!

حزب تودهٔ ایران بار دیگر همزبان با میلیون ها انسان مترقی و صلح دوست جهان، که در روزهای اخیر در همایش های پرشکوه خود، در شهرهای مختلف جهان، ادامه سیاست های جنایت بار دولت اسرائیل بر ضد مردم فلسطین را محکوم کردند خواهان قطع فوری عملیات نظامی در نوار غزه است و همبستگی خود را با همه نیروهای مترقی و  مردمی فلسطین و اسرائیل که بر ضد این سیاست های جنایتکارانه مبارزه می کنند اعلام می دارد.!

به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۳ – ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا