اعلامیه ها

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب توده ایران، به ‌مناسبتِ هفتاد و سومین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران

حزب مبارزان راه آزادی و عدالت، حزب پیکارگران خستگی ناپذیر تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان، حزب مبارزان ضد استعمار، حزب پایه گذاران جنبش زنان، حزب پیشگامان جنبش جوانان و دانشجویی، و حزب منادیان اتحاد عمل نیروهای آزادی خواه  هفتاد و سه ساله شد!

هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن دهم مهرماه ۱۳۹۳، هفتاد و سه سال از تأسیس حزب توده ایران می گذرد.  تاریخ  هفتاد و سه ساله حزب ما تاریخ بیش از هفت دهه پیکار اسطوره ای مبارزان راستین راه آزادی و عدالت در نبردی نا برابر با ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی است. تاریخ حزب ما، ‌تاریخ پر فراز و نشیب نبردی خستگی ناپذیر در راه تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و تاریخ حیات نسل هایی از مبارزان راه آزادی است که برای رهایی میهن از بندهای استعمار و استبداد از هیچ فداکاری دریغ نورزیدند.
پیدایی حزب تودهٔ ایران، ‌در دهم مهر ماه ۱۳۲۰،‌ در حالی که جهان در آتش جنگ جهانی دوم می سوخت و کشورهای منطقه خاورمیانه، از جمله ایران، در زیر یوغ استعمار و استبداد محلی اسیر بودند، تأثیر مهمی بر روند حوادث میهن ما و تمامی منطقه برجای گذاشت و حزب تودهٔ ایران در مدت بسیار کوتاهی به یکی از بزرگ ترین و پر نفوذ ترین حزب های سیاسی منطقه خاورمیانه بدل شد. در طول هفتاد و سه سال گذشته دستگاه های تبلیغاتی حکومت های ارتجاعی،  بلند گوهای امپریالیسم جهانی، و مخالفان و مغرضان که ماندگاری حزب توده ایران را خطری جدی برای ادامه حیات خود دیده و می بینند،  تلاش کرده اند تا با دگرگون نمایی حوادث تاریخی، ماهیت انقلابی و رزمنده حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کنند و حزب ما را حزبی وابسته به منافع خارجی معرفی کنند. رجوع به اسناد تاریخی معتبر و روند مبارزه درخشان توده ها نشانگر این واقعیت است که حزب توده ایران به دست شماری از پیشگامان مبارز راه آزادی، یاران دکتر تقی ارانی، زندانیان کمونیست رها شده از زندان های رژیم ستم شاهی و شخصیت های بزرگ اجتماعی-ملی کشور تأسیس شد و با طرح اندیشه های دوران سازی همچون به رسمیت شناختن شدن حقوق کارگران و تصویب قانون کار،  مبارزه برای اجرای اصلاحات ارضی به نفع دهقانان، مبارزه برای دستیابی زنان میهن از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، کوشش برای بهره مند شدن همگان از بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، تحقق حق خودمختاری، در چارچوب ایرانی آزاد،  برای همه خلق‌های کشور و آزادی حزب ها و جمعیت‌های صنفی، فضای سیاسی میهن ما را برای همیشه دگرگون کرد.
پیدایش فعالیت سازمان یافته سیاسی به شیوه مدرن آن در جامعه ما با حیات حزب توده ایران و فعالیت های آن گره خورده است. فعالیت های روشنگرانه، ادبی و فرهنگی توده ای ها و همچنین سازمان دهی نیروهای اجتماعی و مبارزه صنفی کارگران، جوانان و دانشجویان و زنان تحول اجتماعی شگرفی را در میهن ما پدید آورد. ایجاد  اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، سازمان دهی کشاورزان کشور، و ایجاد نخستین اتحادیه سراسری متحد کارگران و زحمتکشان کشور،  ایجاد سازمان های صنفی جوانان و دانشجویان و ایجاد انجمن های صنفی زنان از جمله دست آوردهای فعالیت توده ای در میهن ماست که حتی مخالفان و دشمنان حزب ما  نیز نمی توانند آن را انکار کنند.  بقا و ادامه فعالیت حزب توده ایران در هفتاد و سه سال گذشته، در حالی که بخش عمده ای از حیات حزب در شرایط دشوار حملات وسیع و وحشیانه امپریالیسم و ارتجاع سپری شده است خود گواه نیرومندی از اصالت اجتماعی حزب و ریشه های عمیق آن در درون جامعه است. در تمامی این دوران نیروهای ارتجاعی به بهانه های گوناگون توده ای ها را هدف وحشیانه ترین حملات قرار داده اند. از دستگاه های سرکوب رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی انسان های والا و رزمندگان قهرمان توده ای همچون روزبه، سیامک، مبشری، و کیوان… را به جوخه های اعدام سپردند تا مزدوران رژیم ولایت فقیه، که در بزرگ ترین کشتار سیاسی تاریخ میهن ما، هزاران زندانی سیاسی را به خاطر پایبندی به آرمان های طبقه کارگر و آزادی میهن در شکنجه گاه های شاه و رژیم جمهوری اسلامی سپری کرده بودند، قتل عام کردند،  تلاش همواره امپریالیسم و ارتجاع داخلی جلوگیری از فعالیت سیاسی و تشکیلاتی حزب توده ایران بوده و هست.  بخشی از این تلاش به راه اندازی کارزار وسیع و قطع ناشدنی تبلیغاتی بر ضد حزب توده ایران و تاریخ آن بوده است و این کارزار امروز همچنان با بودجه عظیم دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه ادامه دارد.

هم میهنان گرامی!
هفتاد و سه سالگی حزب ما در حالی فرا می رسد که ایران همچنان در بحران جدی اقتصادی-اجتماعی غوطه ور است و به رغم همه قول های داده شده از سوی دولت »تدبیر و امید« حسن روحانی، بهبودی قابل لمسی در زندگی میلیون ها شهروند که از محرومیت شدید رنج می برند تحقق نیافته است و فضای اختناق، سرکوب و آزار دگراندیشان و مدافعان آزادی و عدالت همچنان بر کشور ما گسترده است.  بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، که با مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲،‌ به ریاست دولت جمهوری اسلامی رسید،‌می گذرد و همان طور که حزب ما در همان روزهای برگزاری انتخابات پیش بینی کرده بود، از دولت »معتقدان به ولایت« دولتمردان نماینده بزرگ سرمایه داری کشور و هوادار سیاست های نولیبرالی دولت احمدی نژاد، ‌نمی توان انتظار گام برداشتتن در راه تحقق حقوق زحمتکشان انتظار داشت.
برخورد خشن و ضد انسانی دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی با اعتراض های رو به گسترش کارگران و زحمتکشان، از جمله با کارگران معدن سنگ آهن بافق، کارخانه کاشی گیلانا، پتروشیمی رازی، واگن پارس، ماشین لنت، سیمان لوشان و آجر ماشینی ورامین در هفته های اخیر بار دیگر نشانگر این واقعیت انکار ناپذیر است که جناح های گوناگون هواداران و معتقدان به رژیم ولایت فقیه دارای منافع مشترک و خلل ناپذیری در برخورد و سرکوب خواست های حداقل و برحق مردم زحمتکش میهن ما هستند. از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی بخش عمده ای از توان سیاسی رژیم متوجه حل اختلاف ها و تلاش در راستای سازش  با آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به منظور لغو تحریم های مخرب اقتصادی بر ضد میهن ما و  تخفیف فشارهای بیرونی بر روی حکومت جمهوری اسلامی متمرکز بوده است. همکاری های مداخله گرایانه نیروها و فرماندهان سپاه در امور عراق و همچنین قول همکاری با آمریکا برای تحقق سیاست های راهبردی امپریالیسم در منطقه خاورمیانه، و ادامه سیاست های مخرب و نولیبرالی به ارث رسیده از دولت احمدی نژاد از جمله »دست اورده هایی« است که دولت روحانی می تواند به آن می بالد.
تلاش برای »بزک کردن«‌سیمای کریه حاکمیت ارتجاع، و استبداد مطلقه ولایی، که بر عهده دولت »تدبیر و امید«‌حسن روحانی گذاشته شده بود، ‌با گذشت بیش از یک سال از مانورها و قول های بی پشتوانه این دولت با شکست رو به روشده است و اکنون بسیاری از نیروهای اصلاح طلب که به روحانی رأی دادند و مردم عادی با درک فریب بزرگ ولی فقیه رژیم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، در برابر برنامه های رژیم برای مهندسی کردن خواست های جنبش مردمی میهن ایستاده اند و بار دیگر اعتراض های پراکنده در گوشه و کنار کشور در حال رشد است.
کمیته مرکزی حزب ما در اعلامیه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۲، ضمن اشاره به مهندسی انتخابات از سوی رژیم ولایت فقیه، همچنین بر این موضوع تأکید کرد که: »رأی 18 میلیونی مردم به حسن روحانی، که اصلاح طلبان از او اعلام حمایت کردند، در حقیقت نشانگر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی، و در عین حال، خارج شدن از بن بستی است که، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی-اجتماعی جامعه ما را در بر گرفته است، و همچنین به دلیل 8 سال سیاست های فاجعه بار دولت محمود احمدی نژاد و گزینش های کلان اعلام شده از سوی ولی فقیه رژیم است. فشار های کمرشکن اقتصادی، به خصوص تحریم های کشورهای غربی و تأثیرهای مخرب آن و دیگر سیاست های اقتصادی رژیم، از جمله سیاست ”هدفمند کردن یارانه ها“ آنچنان وضعیت دهشتناک و اسف باری را در میهن ما پدید آورده اند که مردم به هر روزنه یی برای رهایی از آن روی می آورند… ولی فقیه رژیم و سران ارتجاعی نه تنها کوچکترین تمایلی به تحقق ”مردم سالاری دینی“ ندارند، بلکه همانطور که تجربه هشت سال دولت اصلاحات نشان داد، آماده اند همه امکان های شان را به کار گیرند تا با کار شکنی و بحران سازی اجازه ندهند تا گامی در مسیر دست یابی به خواست های جنبش مردمی برداشته شود. امروز نیز، با انتخاب شدن حسن روحانی، بدون حضور نیروها و جنبش مردمی در صحنه، بدون حرکت آگاهانه اجتماعی، بدون وادار کردن دولتمردان به قبول خواست های توده های میلیونی محرومان و زحمتکشانی که سال هاست زیر خط فقر زندگی می کنند، سرنوشت این شعارها همانند شعارهای دیگری خواهد بود که مردم ما در سی سال گذشته از زبان رهبران حال و گذشته رژیم شنیده‌اند و بازهم خواهند شنید.« (به نقل از ”نامه مردم”، شماره ۹۲۳، ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۲). حزب ما همچنان بر این اعتقاد پای می فشارد که نیروهای اصلاح طلب، مترقی و آزادی خواه به جای امید بستن های خوش بینانه به کارگزاران امتحان پس داده رژیم ولایت فقیه و انتظار »معجزه« داشتن از این افراد و همراهان آنها باید با تلاش مشترک در راه بازسازی جنبش مستقل مردمی با اتکا به کارگران و زحمتکشان و دیگر نیروهای اجتماعی کمر همت ببندند. بدون به صحنه آمدن مجدد جنبش مردمی و ضد استبدادی، رژیم ولایت فقیه همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد و کشور ما از بحران فاجعه باری به بحران دیگری می رود و این مردم عادی و خصوصاْ محرومان جامعه ما هستند که قربانیان اصلی ادامه این سیاست ها هستند.

رزمندگان توده ای! اعضاء و هواداران حزب
حیات هفتاد و سه ساله حزب توده ایران بیش از هر چیز مدیون پیکار خستگی ناپذیر و قهرمانانه شماست. شما در هفتاد و سه سال گذشته در سهمگین ترین آزمون ها، وفادار به آرمان های والا و انسانی حزب طبقه کارگر ایران پرچم حزب ما را در اهتزاز نگاه داشتید و این راز روئین تنی حزب تودهٔ ایران است، که بر رغم همه تلاش های غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نیرومند در عرصه مبارزات سیاسی کشور حضور دارد.  از بهمن ماه ۱۳۶۱، که یورش وسیع دستگاه های امنیتی رژیم به حزب ما آغاز شد تا به امروز، یعنی نزدیک به ۳۲ سال است که رژیم ولایت فقیه همه امکانات گسترده خود را، از کشاندن قربانیان شکنجه به پای تلویزیون، تا حزب سازی و تلاش برای انشقاق و انفجار حزب از درون، و بی اعتبار کردن رهبری آن، به کار گرفته است و همچنان به این تلاش ها ادامه می دهد. هوشیاری و آگاهی تحسین برانگیز  اعضاء و هواداران حزب سد اساسی موفقیت برنامه های رژیم بوده و خواهد بود.  ششمین کنگره حزب تودهٔ ایران،‌در بهمن ماه سال ۱۳۹۱، گام مهمی در نو کردن برنامه مبارزاتی حزب برداشت و توانست ارزیابی های مهمی را درباره عملکرد دستگاه های اطلاعاتی رژیم برای نابودی حزب ارایه دهد. تلاش های گسترده تبلیغاتی رژیم برای حمله به مصوبه های ششمین کنگره و بی اعتبار نشان دادن این نشست تاریخی  نشانگر خشم و هراس دستگاه های اطلاعاتی ارتجاع از ادامه فعالیت ها و مبارزه حزب توده ها و گستردگی تأثیر آن بر روند سیاسی کشور است. ادامه و گسترش این مبارزه با اهمیت همچنان با فعالیت خلل ناپذیر و انقلابی هزاران توده ای در ایران و سراسر جهان گره خورد است. 
در آستانه هفتاد و سومین سالگرد تأسیس حزب توده ایران  با کاروان انبوه جان باختگان قهرمان حزب و همه جان باختگان راه آزادی  تجدید عهد می کنیم و بار دیگر اعتقاد عمیق و خلل ناپذیر خود را به رسالت تاریخی حزب توده های کار و زحمت، برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار آزادی، استقلال واقعی و عدالت اجتماعی، اعلام می کنیم.
 فرخنده باد هفتاد و سومین سالگرد تأسیس حزب توده ایران!
درود آتشین به خاطره تابناک همه جان باختگان  راه آزادی!
درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی!
پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه!

کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۶ – ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا