مسایل بین‌المللی

همایش بزرگ حزب های کمونیست کارگری جهان در اکوادور: فراخوان برای گسترش وحدت جنبش کمونیستی جهان در مبارزه برای صلح و ترقی

شانزدهمین همایش‌بین‌المللیِ سالانهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری، در روزهای ۲۲ تا ۲۵ آبان‌ماه (۱۳ تا ۱۵ نوامبر)، در شهر ”گوایاکیل“، اکوادور، برگزار شد. دومین بار در دورهٔ اخیر برگزاریِ همایش‌های بین‌المللیِ حزب‌های کمونیست و کارگری است که این نشست مهم در آمریکای‌لاتین برگزار می‌شود. موضوع محوری همایش امسال ”نقشِ حزب‌های کمونیست و کارگری در مبارزه برضد امپریالیسم و استثمارِ سرمایه‌داری- که به‌وجود‌آورندهٔ بحران‌ها و جنگ است و به به‌حاکمیت رسیدن نیروهای فاشیست و ارتجاعی منتهی می شود- برای دفاع از حقوق مردم و کارگران و در راهِ رهایی اجتماعی و ملی در مسیرِ سوسیالیسم“ تعیین شده بود.

 

شرکت ۴۸ حزب کمونیست و کارگری جهان از ۴۴ کشور در این همایش، که در شرایط  بین‌المللی‌ای بغرنج و دشوار برگزار شد، که اهمیتِ مبارزهٔ هماهنگ و متحدِ گردان‌های رزمجویِ طبقه کارگر برای صلح ، پیشرفت، و سوسیالیسم در جهان را نشان می‌دهد. سازمان‌دهی، تعیینِ دستورکار، و برگزاریِ این همایش در نشست‌ها و مشورت‌های گروه کاری وِیژه در طول یک سال گذشته مورد بحث‌های همه جانبه قرار گرفت.
دبیرکل حزب کمونیست اکوادور، به‌نمایندگی از طرف گروه کاری تدارک‌کنندهٔ همایش‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری، از حزب تودهٔ ایران برای شرکت در این جلسه رسمی حزب‌های برادر دعوت کرده بود. شانزدهمین همایش حزب‌های کمونیست و کارگری جهان با سخنرانی رفیق وینسون، دبیرکل حزب  کمونیست اکوادور، گشوده شد که در آن به روندِ تحول‌های سیاسی کشور، سیاست‌های رئیس‌جمهور ترقی‌خواه و چپ‌گرای کشور- رافائل کوررا، که در سه انتخابات پیروز شده است، و از سال ۲۰۰۶ در مسند قدرت بوده است- مشخصه‌های“انقلاب شهروندان“، رفورم‌های اقتصادی سالیان اخیر، و چالش‌های سیاسی‌اجتماعی پیشِ‌روی، اشاره می‌کرد. سخنرانان بعدی جلسهٔ افتتاحیه، وزیرخارجه اکوادور، و سخنران بعدی که مسئول‌عالی ادارهٔ تدارک و برگزاری انتخابات این کشور است، در سخنرانی‌هایشان، مسئلهٔ بغرنجی‌ها و چالش‌های روند تشکیل ائتلاف‌ها و جبهه‌های متحد و چگونگیِ پیدایشِ ملتی واحد و مطمئن‌به‌خویش در کشوری مانند اکوادور را که قومیت‌های مختلف را دربر می‌گیرد، موردتوجه قرار دادند. دولت ترقی‌خواه اکوادور، درهماهنگی با رهبریِ حزب کمونیست این کشور، از برگزاریِ شانزدهمین همایش احزاب برادر حمایت کرد و در ارتباط با به‌وجود آوردنِ شرایط ضرور برای موفقیت این گردهمایی و ازجمله تسهیل ویزای ورود به کشور برای نمایندگان حزب‌های شرکت‌کننده، صمیمانه همکاری‌ کرد. مهم‌ترین مسئلهٔ پیشِ‌روی شانزدهمین همایش حزب‌های برادر، بررسیِ تحول‌های ماه‌های اخیر در جهان، رشدِ گرایش تجاوزگری امپریالیسم و خطرِ جنگ‌های ویرانگر و اهمیتِ ایفای نقش موثر از سوی حزب‌های کمونیست و کارگری در شکل‌گیریِ جایگزین در جهت به‌چالش طلبیدنِ موفقیت‌آمیزِ بربریت سرمایه‌داری بود.  
نمایندگان حزب‌های کمونیست در سخنرانی‌هایشان و نیز در جریان بحث‌های نشست، این حقیقت را که چالش عظیمی در پیشِ روی طبقه کارگر و احزاب و ساختارهای آن در مسیرِ مبارزه با امپریالیسم، سرمایه‌داری، نژادپرستی، جنگ، و به‌حاشیه رانده‌شدگیِ زحمتکشان وجود دارد را موردتاکید قرار دادند. آنان به این مسئله اذعان کردند که در تاریخ معاصر  هیچ‌گاه نیاز به جهانی متفاوت و درعین‌حال انسانی که در آن، بر پایهٔ ارزش‌های سوسیالیستی که نیازهای اجتماعی را برتر از سود سرمایه‌های خصوصی می‌نشاند، از این زمان عاجل‌تر نبوده است.
در روز پایانی برگزاریِ شانزدهمین همایش حزب‌های کمونیست و کارگری، نمایندگان همچنین در مراسم برگزاریِ راهپیماییِ باشکوهِ همبستگی که به مناسبت نود و دومین سالگرد اعتصاب‌عمومی ۲هزار کارگر در سال ۱۹۲۲ که موردحملهٔ وحشیانه و خونین پلیس و ارتش قرار گرفتند و از سوی سندیکاهای کارگری اکوادور سازمان‌دهی شده بود، شرکت کردند. در جریان آن اعتصاب‌عمومی، بیش از هزار کارگر مبارزه‌جو به‌وسیلهٔ نیروهای انتظامی دستگیر و به‌قتل رسیدند.جنبش‌کارگری اکوادور هرساله در روز ۱۵ نوامبر به‌یاد این جان‌باختگان خود راهپیمایی‌ای باشکوه برگزار می‌کند.
  امسال با توجه به برگزاری همایش حزب‌های کمونیست و کارگری در این کشور، درهماهنگی با فدراسیون سندیکاهای کارگری اکوادور، نمایندگان حزب‌های شرکت کننده  در بین صفوف کارگران اکوادور در خیابان‌های مرکزی شهر و در همان مسیری که جسدهای قربانیان جنبش‌کارگری حمل شده بود، راهپیایی کردند و از فرازِ همان پل شاخه‌های گل را به‌یاد قربانیان جنبش‌کارگری به امواج شتابان رودخانه سپردند.
شانزدهمین همایش  حزب‌های کمونیست و کارگری جهان، در طول بحث‌ها و سخنرانی‌های انجام شده در آن، تحلیل ارزش‌مندی را دربارهٔ مبارزه به‌هدفِ برگزیدنِ جایگزینی برای سرمایه‌داری در مقطع کنونی مطرح کردند.  بسیاری از نمایندگان حاضر در همایش، ضرورتِ موشکافی و مطالعهٔ عمیق تحول‌های سیاسی در کشورهای آمریکای‌لاتین- درمقام تجربه‌یی گران‌بها- را برای ساختار جایگزینِ سرمایه‌داری، به‌ویژه در شرایط کشورهای جهان‌سوم، تاکید ورزیدند. در شماره‌های آیندهٔ “نامهٔ‌مردم”، ترجمهٔ برخی از این سخنرانی‌ها و فرازهایی از مطلب‌ ارائه شده از سوی حزب تودهٔ ایران در همایش، منتشر خواهد شد.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۱، ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا