مسایل سیاسی روز

حزب توده ایران حمله ضد انسانی و کشتار در مدرسه پیشاور پاکستان را محکوم می کند

روز سه شنبه 25 آذر ماه باند تروریستی اسلامی  که خود را “طالبان پاکستان” می نامد، در جریان یک حمله مسلحانه جنایت کارانه بار دیگر فاجعه ای انسانی آفرید.  حمله نیروهایی تاریک اندیش و جنایتکار اسلامگرای «طالبان» به یک مدرسه در پیشاور، به قتل عام141 نفر، که  132 آنها دانش آموز، و 9 تن بقیه معلم بودند، منجر شد. 

سخنگوی این گروه جنایت کار مدعی است نیروهایی که وارد مدرسه شدند دستور داشتند که به کودکان آسیب نرسد و هدف عملیات صرفاٌ انتقام جویی بدلیل حمله های ارتش پاکستان بوده است! درجه شقاوت این تهاجم ضد انسانی به اندازه ای بود که حتی گروه شبه نظامی واپسگرای دیگری که خود را “طالبان افغانستان” می نامد، مجبور شد،  در رابطه با جنایت فاجعه بار قتل  عام این کودک های بی گناه در مدرسه پیشاور اظهار انزجار نماید.
پاکستان از زمان حاکمیت اسلامگرایان ارتجاعی و به ویژه از دوره دیکتاتوری نظامی- اسلامی ژنرال ضیاء الحق در دهه 1980صحنه عملکرد نیروهای افراطی و تروریستی بوده است.  دولت پاکستان بارها اعلام کرده است که با نیروهای اسلام گرای شبه نظامی قاطعانه برخورد خواهد نمود ولی در عمل نتوانسته و یا نخواسته که این امر را اجراء نماید. واقعیت این است که پیدایش این نوع اسلامگرایان جنایتکار یک امر تصادفی نبوده و در بیش از سه دهه گذشته آنها به شکل های مختلف با نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان در ارتباط تنگاتنگ بوده اند. زمینه های تاریخی رشد این نیروهای تاریک اندیش و ضدمردمی را باید در سیاست های مداخله جویانه و مخرب امپریالیسم و ارتجاع محلی در منطقه ریشه یابی کرد.
امثال این نوع فاجعه های غیرانسانی بوسیله نیروهای اسلام گرا، به بهانه دفاع از ارزش های اسلامی در کشورهای دیگری مانند افغانستان،عراق  و سوریه، در سال های اخیر  بارها تکرار شده است. این دور باطل کشتار و قتل عام انسان های بی گناه، حاکمیت جو ترور و خشونت، و ایجاد رعب و وحشت در منطقه به وسیله نیروهای اسلام گرای جنایتکار را می باید با خشکاندن ریشه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این نیروها متوقف نمود.  به رسمیت شناختن و به مذاکره نشستن و دادن امتیازهای ویژه برای این جنایت کاران  آنهم در زمانی که آن ها هنوز از سیاست های ارتجاعی، تبعیض گرایانه و مرگ آور خود دست بر نداشته اند و بلکه آن را موجه می دانند، فقط موجب تشویق آن ها به ادامه عملکردهای ضد انسانی خود می باشد.
حزب توده ایران در کنار دیگر نیروهای انسان دوست در پاکستان و در جهان به همراه ابراز همدردی عمیق با بازماندگان قربانی های فاجعه مدرسه پیشاور و مردم زجر دیده کشور همسایه پاکستان، به شدت این جنایت ضد انسانی را محکوم می نماید.

حزب توده ایران
۲۷ آذرماه ۱۳۹۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا