مسایل بین‌المللی

همهٔ زندانیان سیاسی سودان باید آزاد شوند!

حزب تودهٔ ایران ادامهٔ سرکوب در سودان را محکوم می‌کند و خواستار پایان دادن فوری به سانسور و سرکوب در سودان است.

خبر ادامهٔ موج سرکوب نیروهای مترقی و دموکراتیک در سودان، و به‌خصوص پیگیرد و سرکوب کادرها و فعالان و رهبران حزب کمونیست سودان مایهٔ تأثر و نگرانی حزب تودهٔ ایران است. اعمال فشار سازمان‌یافته و مداوم نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم دیکتاتوری خارطوم بر نشریهٔ ”المِیدان“، روزنامهٔ حزب کمونیست سودان، به‌ویژه ما را نگران کرده است. بر اساس بیانیهٔ مطبوعاتی حزب کمونیست سودان، نیروهای امنیتی سودان از اوّل ژانویهٔ سال جاری میلادی (۱۱ دی ۹۳) تا کنون، سه شمارهٔ نشریهٔ ”المیدان“ را توقیف و پس از چاپ جمع‌آوری کرده‌اند. نویسندگان و دبیران این نشریه نیز مورد اذیت و آزار نیروهای امنیتی قرار دارند.
حزب تودهٔ ایران اقدام‌های سرکوبگرانهٔ دولت ارتجاعی سودان علیه حزب کمونیست سودان، نشریهٔ ”المیدان“ و همهٔ دوستان و متحدان آن در میان طیف نیروهای دموکراتیک و مترقی سودان را به‌شدت محکوم می‌کند.
به نظر ما، هدف رژیم دیکتاتوری سودان از دست یازیدن به اقدام‌های سرکوبگرانه و تشدید سرکوب نیروهای ترقی‌خواه، در وهلهٔ نخست خاموش کردن صدای مخالفان، ایجاد مانع برای پیش‌رَوی آنها به سوی یک رهبری متحد، و انحراف توجه از تمرکز بر قیام ملّی مردم سودان است. رژیم دیکتاتوری سودان مذبوحانه تلاش می‌کند تا جنبش ملّی مردمی برای دموکراسی در سودان با هدف پایان دادن به حکومت فاجعه‌بار رژیم دیکتاتوری اسلامگرای این کشور به رهبری عمر البشیر را، که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شتاب گرفته است، متوقف کند، به شکست بکشاند و به عقب بازگرداند. حزب تودهٔ ایران سیاست‌های سرکوبگرانهٔ رژیم دیکتاتوری سودان را قاطعانه محکوم می‌کند و از جنبش صلح، حقوق بشر و دموکراتیک، و عدالت اجتماعی در سودان تمام و کمال پشتیبانی می‌کند. حزب تودهٔ ایران، در کنار نیروهای دموکرات و ترقی‌خواه سودان و دیگر کشورهای جهان، خواستار پایان دادن به ترور و اقدام‌های سرکوبگرانه علیه مخالفان در سودان است. حزب تودهٔ ایران خواهان پایان دادن فوری به همهٔ محدودیت‌های اعمال شده بر نشریهٔ ”المیدان“ و ادامهٔ انتشار این صدای زحمتکشان و محرومان سودان است.
ما همبستگی کامل و پیگیر خود را با مبارزهٔ حزب کمونیست سودان و متحدانش در راه صلح، حقوق بشر و دموکراتیک، عدالت اجتماعی و رهایی ملّی اعلام می‌کنیم.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
 ۸ ژانویهٔ ۲۰۱۵ (۱۸ دی ۹۳)

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۵، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا