مسایل بین‌المللی

پیام همبستگی حزب تودهٔ‌ ایران به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست یونان

رفقای گرامی،
با نزدیک شدن زمان رأی دادن مردم در انتخابات مهم پارلمانی در روز ۲۵ ژانویه (۵ بهمن)، حزب تودهٔ ایران برای آن حزب برادر، حزب کمونیست یونان، آرزوی موفقیت در این انتخابات می‌کند. از دید ما، موفقیت حزب کمونیست یونان در نمایندگی کردن آمال و اندیشه‌های طبقهٔ کارگر یونان، در این انتخابات، پیروزی پراهمیتی برای عدالت اجتماعی، بهروزی ملّت و دموکراسی واقعی در آن کشور خواهد بود. به دست آمدن نتیجهٔ موفقیت‌آمیز برای حزب کمونیست یونان نشانگر قدرت حزب کمونیست یونان و پیروزی مهمی در مبارزه در راه صلح، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، و سوسیالیسم خواهد بود.

از زمانی که بحران اقتصادی و پولی سرمایه‌داری آغاز شد، زحمتکشان یونان در معرض خشن‌ترین و وحشیانه‌ترین حمله‌ها به زندگی و معیشت‌شان، و حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان بوده‌اند که طی مبارزاتی دشوار به دست آورده‌اند. طی این مدت، استقلال ملّت یونان نیز توسط اتحادیهٔ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول زیر پا گذاشته شده است. سیاست‌ها و اقدام‌های ریاضتی فاجعه‌بار تحمیل شده توسط این سه نهاد رنج و فقر شدیدی برای طبقهٔ کارگر یونان به بار آورده است. این وضعیت ناگوار حاصل عملکردهای ویرانگر بانکداران و  دلالان و سفته‌بازان و نظام سرمایه‌داری است که عامل اصلی بحران کنونی‌اند.
مبارزاتی که حزب کمونیست یونان، جبههٔ مبارز سراسری کارگران (PAME)، سازمان جوانان کمونیست یونان و دیگر گردان‌های زحمتکشان یونان در پنج سال گذشته سازمان داده و پیش برده‌اند، از جمله اعتصاب سراسری شکوهمند در دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم یونان و حق حاکمیت و استقلال ملّت یونان، مورد تحسین طبقهٔ کارگر در سراسر جهان بوده است. روابط انترناسیونالیستی حزب تودهٔ ایران با حزب کمونیست یونان مایهٔ افتخار ماست.
حزب تودهٔ ایران برای حزب برادر، حزب کمونیست یونان، آرزوی موفقیت در انتخابات پارلمانی ۲۵ ژانویه (۵ بهمن) دارد. از نظر ما، حضور یک حزب کمونیست قدرتمند، متحد و موفق، برای آیندهٔ یونان و زحمتکشان آن کشور، برای دموکراسی در یونان، برای صلح در اروپا و جهان، و برای کامیابی مبارزهٔ مردم در راه دموکراسی، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی در ایران و خاورمیانه مؤثر و سودمند است.

با بهترین آرزوهای رفیقانه
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران
۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ (۳۰ دی ۹۳)

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۵، ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا