مسایل بین‌المللی

شرکت هیئت نمایندگیِ حزب تودهٔ ایران در: کارگروهِ نشستِ بین‌المللیِ حزب‌های کمونیست و کارگری – ضرورتِ تقویت مبارزهٔ طبقه کارگر با استثمار، برایِ صلح، و برضدِ جنگ و فاشیسم!

جلسهٔ کارگروهِ تدارک نشستِ بین‌المللی سالیانهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن‌ماه در شهر استانبول در ترکیه برگزار شد. نمایندگان ۱۴ حزب کمونیست و کارگری از کشورهای کوبا، فدراسیون روسیه، اوکراین، جمهوری چک، پرتغال، یونان، قبرس، بلژیک، برزیل، هندوستان، لبنان، و ایران در این جلسهٔ که به‌میزبانیِ حزب کمونیست، ترکیه برگزار شد، به بحث و موشکافی در ارتباط با جنبه‌های مختلف سازمان‌دهیِ نشستِ سال آینده پرداختند، که هفده‌مین گردهمایی حزب‌های کمونیست جهان خواهد بود.

قطعنامه دربارهٔ فلسطین

قطعنامه دربارهٔ اوضاع اوکراین

 

نشستِ پیشین حزب‌های برادر در نیمهٔ دوم آبان‌ماه سال جاری در شهر گوایاکیل، به‌میزبانیِ حزب کمونیست اکوادور، برگزار شد.
بحث‌های جلسهٔ کارگروهِ تدارک، در استانبول، تعیینِ مضمونِ محوریِ نشست، محلِ برگزاری نشست، بهبودِ روندِ برگزاری آن، چگونگیِ سازمان‌دهی و رسیدن به اتفاق‌نظر در مورد بیانیهٔ نهایی و قطعنامه‌های نشستِ سالانه حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در ۲۰۱۵، و علاوه بر آن‌ها، بررسیِ پیشرفت کارزارهای مشترک موافقت‌شده در نشستِ پیشین در اکوادور، را دربر می‌گرفت. نمایندگان شرکت‌کننده در کارگروه استانبول، بر پایهٔ بررسی و ارزیابی نشستِ پیشین در آبان‌ماه گذشته در اکوادور، جمع‌بندی‌هایی را که در تعیین مشخصه‌های عمده نشستِ آتی مفید به‌نظر می‌آمدند، به بحث و مشاوره گذاشتند. نمایندهٔ کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران، نقطه نظرهای حزب‌مان را در ارتباط با محورهای عمدهٔ بحث نشستِ سال آینده و ضرورت توجه به تقویت نقش جنبش طبقهٔ کارگر در مبارزه‌اش برضد استثمار سرمایه‌داری، جنگ، و فاشیسم، و برای صلح و سوسیالیسم، به جلسهٔ کارگروهِ تدارک ارائه داد. نمایندگان حزب‌های برادر حاضر در جلسه، به‌دنبال بحث‌هایی همه‌جانبه و بر پایهٔ تجربه‌های ۱۶ سال گذشتهٔ نشست‌های پیشین، با اتفاق‌نظر، برای برگزاری موفقیت‌آمیز نشستِ آتی تصمیم‌های ضروری را گرفتند. مضمونِ محوری هفده‌مین نشست، عبارت گردید از: “وظیفهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری در ارتباط با تقویت مبارزهٔ طبقه کارگر بر ضد استثمار سرمایه‌داری، جنگ‌های امپریالیستی، و فاشیسم، و در حمایت از رهاییِ کارگران و خلق‌ها، و مبارزه برای سوسیالیسم.”
جلسهٔ کارگروهِ تدارک همچنین در بررسی‌اش از پیشرفت کارزارهای توافق‌شده در نشستِ پیشین در گواکیلِ اکوادور، به‌منظورِ برگزاری موفقیت‌آمیز مراسم بزرگداشتِ هفتادمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم و سهم چشمگیرِ حزب‌های کمونیست و اتحاد‌جماهیرشوروی، برگزاری باشکوه مراسم روز جهانی زن در ۱۷ اسفندماه جاری با عنوان “جنبش زنان و مبارزه برای صلح”، قرارهای لازم را به‌بحث گذاشت و تصویب کرد. جلسه همچنین با بحث و بررسی دو بیانیهٔ مشترک در رابطه با تحول‌های خطرناک در اوکراین و اِعمالِ سیاست‌های سخت‌گیرانهٔ همراه با سرکوبگریِ فاشیستی برضد حزب کمونیست اوکراین، و اعلام همبستگی با “مردم فلسطین”، آن‌ها را به تصویب رساند. شرکت‌کنندگان در جلسهٔ کار گروهِ تدارک در استانبول، همچنین پیام مشترکی در اعلام همبستگی خطاب به ۱۵هزار کارگر فلزکار عضوِ “سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه” منتشر کردند. “سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه”، در اعتراض به عملکردِ سندیکای زرد وابسته به دولت و “اتحادیه کارفرمایانِ” کارگاه‌های فلزکاری در تحمیلِ قراردادهای دسته‌جمعی- که در تضادِ آشکار با حقوق و شرایط کاری کارگران است- به سازمان‌دهیِ اعتصابی قانونی بر پایهٔ آرای کارگران، تصمیم گرفت. کارگران فلزکار پس از برپا داشتن یک روز اعتصاب یکپارچه، در عصر روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماه، دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان، به دلیل موهومِ تهدیدِ امنیت ملی، اعتصاب‌شان را به‌مدت ۶۰ روز به تعویق انداخت. نمایندگان حزب‌های کمونیست و کارگری، در پایان جلسهٔ روز اول کارگروه تدارک، با نمایندگان کارگران اعتصابی دیدار و گفت‌وگو کردند.
به‌دعوتِ رهبریِ حزب کمونیست، ترکیه، نمایندهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، روز پیش از آغاز جلسهٔ کارگروهِ تدارک، با رفیق “کمال اوکیان”، رهبر حزب برادر، دیدار کرد، و دربارهٔ مسئله‌های مورد علاقه دو حزب تبادل‌نظر کرد. در این گفت‌وگو، شرایط فعالیت کمونیست‌ها در ترکیه در ماه‌های اخیر و دوپاره شدنِ حزب کمونیست ترکیه مورد توجه ویژه قرار گرفت. رفقای حزب برادر ترکیه پیش از این نیز، در جلسهٔ مشورتی ویژه ای در روز ۱۲ تیرماه ۹۳، رفقای توده‌ای‌شان را در جریان وضعیت خاصی که در حزب برادر شکل گرفته بود و ادامهٔ فعالیت عادی آن را مختل کرده بود، قرار داده بودند. در آن جلسه، رفیق “چنگول اورنک”، دبیر شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست ترکیه، نمایندگان حزب ما را در رابطه با اختلاف‌نظر در حزب کمونیست ترکیه و احتمال به‌وجود آمدنِ گسستِ تشکیلاتی در آن مطلع کرده بود. به‌دنبال برگزاریِ دو کنگرهٔ موازی، در روز ۱۹ تیرماه ۹۳، که در آن‌ها نمایندگان جناح‌های مختلف حزب کمونیست ترکیه شرکت داشتند، به‌دلیل به‌توافق نرسیدنِ دوجناح، حزب کمونیست ترکیه عملاٌ و رسماٌ به دو نیمه با نام‌های متفاوت تقسیم شد. در گفت‌وگوها و تبادل‌نظر بین نمایندگان دو حزب اهمیتِ تلاش برای وحدت جنبش کمونیستی و ضرورت عمل متحد کمونیست‌ها به‌منظورِ تقویت مبارزهٔ جنبش طبقهٔ کارگر، مبارزه برای صلح و برای خنثی کردن طرح‌های امپریالیسم جهانی و از جمله “طرح خاورمیانه جدید”، مورد تاکید قرار گرفت.
نمایندهٔ حزب تودهٔ ایران هم‌چنین در حاشیهٔ جلسهٔ کارگروهِ تدارک، با حزب‌های کمونیست برزیل، بلژیک، پرتغال و لبنان در رابطه با تحول‌های سیاسی سال‌های اخیر در ایران و خاورمیانه و تحلیل‌های مشخص حزب تودهٔ ایران در این زمینه‌ها، دیدار‌ها، بحث‌ها، و تبادل نظرهای سودمندی انجام داد. نمایندهٔ حزب مان در بحث و گفت‌وگویی با رفیق “السیوس واگناس”، مسئول شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست یونان، در رابطه با انتخابات پارلمانی یک هفته پیش در یونان و نتیجهٔ مبارزهٔ انتخاباتی حزب کمونیست یونان و موضع‌گیری‌های حزب برادر در رابطه با تحول‌های سیاسی آتی یونان، تبادل نظر کرد.
نمایندگان حزب‌های شرکت‌کننده در “جلسهٔ کارگروهِ تدارک”، عصر شنبه، ۱۱ بهمن‌ماه، در نمایشگاه و مراسم ویژه‌ای که به‌مناسبت سالگرد قتل جنایتکارانهٔ بنیانگذار و رهبر حزب کمونیست ترکیه، رفیق “مصطفی صوفی”، و ۱۵ تن از یارانش به ‌دست نیروهای ارتجاع در روزهای ۸-۹ بهمن‌ماه سال ۱۲۹۹ (۲۸-۲۹ ژانویه ۱۹۲۱)، در “مرکز فرهنگی ناظم حکمت” در بخش آسیاییِ استانبول برگزار شد، شرکت کردند. در این مراسم، که صدها تن از کادرها و اعضای حزب در آن شرکت داشتند، علاوه بر این برپاییِ نمایشگاه و نمایش فیلم مستندی از سال‌های ابتدای فعالیت کمونیست‌های ترکیه که گوشه‌هایی از تاریخ مبارزه برای متشکل کردن طبقه کارگر و دفاع از حقوق پایه‌ای آنان را به نمایش می‌گذاشت، رفیق “کمال اوکیان”، رهبر حزب کمونیست، ترکیه  در رابطه با کوشش کمونیست‌های ترکیه به سازمان‌دهیِ طبقهٔ کارگر ترکیه در شرایط دشوار سال‌های ابتدای فعالیت حزب سخنرانی کرد. در خاتمه مراسم، یک گروه موسیقی کلاسیک ترکیه‌ای، متشکل از هواداران و دوستان حزب، موسیقی و شعرهایی دربارهٔ شخصیت‌های تاریخی کمونیست، نظیر “مصطفی صوفی” و “ناظم حکمت”، اجرا کردند.

قطعنامه دربارهٔ فلسطین
حزب‌های امضاکنندهٔ این بیانیه که در گردهمایی کارگروه تدارک نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری در استانبول، ترکیه، در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۹۳، شرکت داشتند، همبستگی خود را با مقاومت مردم فلسطین و دیگر ملّت‌های منطقه که با تهاجم و تجاوز تازهٔ نیروهای امپریالیستی اتحادیهٔ اروپا و آمریکا و متحدشان، اسرائیل، روبرو هستند، اعلام می‌کنند.
دولت اسرائیل، که در چند ماه گذشته شرایط را برای لشکرکشی «داعش» و دیگر گروه‌های تروریست در بلندی‌های جولان در سوریه و در لبنان فراهم کرده بود، همچنان به تاخت‌وتاز به مردم فلسطین، نه‌فقط در غزه بلکه همچنین در کرانهٔ غربی و دیگر سرزمین‌های اشغال شدهٔ فلسطین، ادامه می‌دهد.
حزب‌های امضاکنندهٔ زیر در کارگروه تدارک نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری اقدام‌های تجاوزکارانه و یورش اسرائیل به مردم فلسطین را محکوم می‌کنند و بار دیگر بر موضع حزب‌های کمونیست و کارگری مبنی بر پشتیبانی از مبارزهٔ مردم فلسطین برای پایان دادن به استعمار، آزادی زندانیان، و اجرای ثمربخش قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد حق آنها در بازگشت به میهن و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تأکید می‌کنند.

حزب ترقی‌خواه زحمتکشان قبرس (آکل)
حزب کمونیست اوکراین
حزب کمونیست برزیل
حزب کمونیست بلژیک
حزب کمونیست بوهم و موراوی
حزب کمونیست پرتغال
حزب کمونیست ترکیه
حزب تودهٔ ایران
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
حزب کمونیست کارگران روسیه
حزب کمونیست کوبا
حزب کمونیست لبنان
حزب کمونیست هندوستان
حزب کمونیست یونان

قطعنامه دربارهٔ اوضاع اوکراین
در جریان گردهمایی کارگروه تدارک نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری در استانبول، ترکیه، در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۹۳، حزب‌های شرکت‌کننده بیانیهٔ زیر را تهیه و امضا کردند:
قدرت دولتی اوکراین پس از کودتای اسفندماه ۹۲ به دست نیروهای ناسیونالیست بورژوایی و آشکارا فاشیستی افتاد که آتش درگیری‌های داخلی‌ای را روشن کردند که به جنگ داخلی خونینی تبدیل شد؛ جنگی که منجر به مرگ غیرنظامیان، از جمله زنان و سالمندان و کودکان شد؛ جنگی که منجر به فاجعه‌ای انسانی در دونباس شد. این جنگ تا کنون هزاران کشته، ده‌ها هزار زخمی، و بیشتر از یک میلیون بی‌خانمان و پناهنده به جا گذاشته است، و منجر به ویرانی مدرسه‌ها و کودکستان‌ها شده است.
رژیم کلان‌سرمایه‌داران حاکم که به پشتیبانی مالی و سیاسی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا و «ناتو» اتکا دارند، دست به کشتار جمعی مردم اوکراین زده است. رژیم حاکم بر اوکراین تفتیش و سانسور شدیدی بر رسانه‌ها برقرار کرده و دسترسی به اطلاعات واقعی و بی‌طرفانه را محدود کرده است، و همهٔ رده‌های ساختار دولتی دست‌درکار پخش دروغ‌های آشکار و دادن اطلاعات نادرست به مردم‌اند.
حزب کمونیست اوکراین فاشیست‌های اولیگارش (کلان سرمایه‌داران حاکم) را، که قدرت را در اوکراین تصاحب کرده‌اند، به‌شدت مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دهد، و خواستار پایان یافتن فوری جنگِ برادرکشی است. به علّت همین موضع اصولی است که حزب کمونیست اوکراین مورد پیگرد و اذیت و آزار قرار دارد.
دولت اوکراین، همان‌گونه که سرشت همهٔ فاشیست‌ها و رژیم‌های دیکتاتوری است، با تمام قدرت در صدد نابود کردن حزب کمونیست، سرکوب کردن خواست و ارادهٔ مردم، و قدغن کردن اندیشه‌های کمونیستی است.
ما همهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری را فرا می‌خوانیم که از کمونیست‌ها و زحمتکشان اوکراین در مبارزه با فاشیسم و کلان‌سرمایه‌داران حاکم، و در پیکار با ارتجاع جهانی و رژیم کیِف که نه جلوی برادرکشی را می‌گیرد و نه به پیمان‌های بین‌المللی که امضا کرده‌اند پای‌بند است، پشتیبانی کنند.
فقط تلاش جمعی همهٔ نیروهای ترقی‌خواه است که می‌تواند از فاجعهٔ جنگی که آمریکا و متحدان و دست‌نشاندگانش علیه اوکراین تدارک دیده‌اند جلوگیری کند.
حزب ترقی‌خواه زحمتکشان قبرس (آکل)
حزب کمونیست اوکراین
حزب کمونیست برزیل
حزب کمونیست بلژیک
حزب کمونیست بوهم و موراوی
حزب کمونیست پرتغال
حزب کمونیست ترکیه
حزب تودهٔ ایران
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
حزب کمونیست کارگران روسیه
حزب کمونیست کوبا
حزب کمونیست لبنان
حزب کمونیست هندوستان
حزب کمونیست یونان

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۶۶، ۲۰ بهمن  ۱۹۹۳

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا