کارگران و زحمتکشان

از خواست های معلمان حمایت کنیم!

از صبح امروز 10 اسفند ماه 1393، صدها تن از فرهنگیان سراسر کشور برای تحقق مطالبات به حق خود در اقدامی هماهنگ در مقابل دفاتر استانی آموزش و پرورش و مجلس تجمع کردند.

حزب تودۀ ایران ـ حزب طبقه کارگر ایران ـ با تمام توان از مطالبات به حق فرهنگیان و خواست های آنان حمایت کرده و امکانات خود را در جهت دفاع و پشتیبانی از مبارزه آنان به کار می گیرد.

 

بنا به گزارش های رسمی، فرهنگیان متعهد و شریف از نخستین ساعات روز 10 اسفندماه به فراخوان گردهمایی اعتراضی پاسخ مثبت داده و در استان های آذربایجان غربی، فارس، لرستان، هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، کرمان و قزوین گرد هم آمده و مخالفت خود با سیاست هایی نظیر خصوصی سازی، اجرا نشدن بندهایی از قانون خدمات کشوری که ناظر بر تامین حقوق فرهنگیان از جمله سطح دستمزدها و امنیت شغلی است  و نیز تبعیض آشکار در سیستم آموزشی و عدم تخصیص بودجه لازم به آموزش و پرورش نموده وهمچنین برای اجرای بیمه های درمانی، آزادی معلمان در بند و برخورداری از حق فعالیت صنفی سندیکایی در مقابل ساختمان های مرکزی آموزش و پرورش تجمع نموده و مطالبات به حق خود را اعلام و برآن پافشاری کردند. در تهران نیز صدها تن از آموزگاران و دبیران دبستان ها و دبیرستان های پایتخت در مقابل مجلس گردهم آمده، مخالفت و نارضایتی ژرف خود از وضعیت موجود در آموزش و پرورش و نیز وضعیت نا گوار معیشتی فرهنگیان را به شکل متحد نشان دادند.

حرکت اعتراضی سراسری فرهنگیان به لحاظ سطح همبستگی نسبت به سایر اعتراضات در موقعیت مطلوب تری بود. گردهمایی معلمان در کنار اعتراضات طبقه کارگر و سایر زحمتکشان در ماه های اخیر توانایی های بالفعل و بالقوه جنبش کارگری و مسیر رشد آگاهی طبقاتی و ارتقاء سطح مبارزاتی زحمتکشان کشور را آشکار می سازد.

نکته بسیار پر اهمیت در این گردهمایی اعتراضی سراسری، ژرفای نارضایتی معلمان از وضعیت کنونی است. این واقعیت زمینه های عینی رشد و گسترش جنبش اعتراضی را ثابت کرده و وظیفه سازماندهی و تقویت این جنبش را به اولویت غیر قابل انکار در مرحله کنونی بدل می سازد. مبارزه فرهنگیان بخش جدایی ناپذیر جنبش اعتراضی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی میهن ما قلمداد می شود و ضرور است، با دقت و پیگیرانه از سوی جنبش کارگری و سندیکاهای مستقل موجود مورد پشتیبانی قرار بگیرد. خواست هایی چون تامین امنیت شغلی، افزایش سطح دستمزدها و مخالفت با برنامه های اقتصادی دولت و رژیم بویژه خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها و آزادی زندانیان سیاسی از جمله کارگران و معلمان در بند از زمره مطالبات مشترک فرهنگیان و سایر زحمتکشان است. در عین حال باید بطور خستگی ناپذیر و مؤثر در راستای تقویت تشکل صنفی ـ سندیکایی فرهنگیان و استقلال عمل آن در مقابل ترفندهای حکومتی کوشش و مبارزه نمود.

حزب تودۀ ایران ـ حزب طبقه کارگر ایران ـ با تمام توان از مطالبات به حق فرهنگیان و خواست های آنان حمایت کرده و امکانات خود را در جهت دفاع و پشتیبانی از مبارزه آنان به کار می گیرد.

 

درود بر فرهنگیان شجاع و متعهد میهن ما!

از منافع و حقوق فرهنگیان قاطعانه حمایت کنیم!

سایت حزب توده ایران

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا