کارگران و زحمتکشان

همبستگی جهانی با جنبش کارگری ایران

بر رغم آمارهای دروغین مقام‌های رسمی رژیم، بحران اقتصادی کشور به‌دلیلِ ادامهٔ تحریم‌های همه‌جانبهٔ سال‌های اخیر، و همچنین ادامهٔ بی‌وقفهٔ سیاست‌های نولیبرالی از سوی دولت ”تدبیر و اعتدال“، هرروز ابعاد وسیع‌تری به‌خود می‌گیرد. مردم زحمتکش کشورمان در شرایطی به استقبال بهار نورسیده می‌روند که گرانی، تورم، و فقر در جامعه بیداد می‌کند و فاجعه می‌آفریند. شرایط زندگی و کار زحمتکشان طاقت‌فرسا و تحمل‌ناپذیر شده است.

 

رشد بی‌وقفهٔ تورم، ارزش واقعی دستمزد کارگران و کارمندان را چنان تقلیل داده است که همه زحمتکشان برای اداره زندگی خانواده‌های خود با مشکلات همه‌جانبه‌ای روبرویند، بنابراین، زحمتکشان ایران به‌طور فزاینده‌ای به صحنه مبارزه می‌پیوندند. همزمان با رشد اقدام‌های اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران در ماه‌های گذشته، جنبشِ همبستگی با خواست‌های زحمتکشان ایران در کشورهای جهان، رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. حزب‌های ترقی‌خواه و چپ، اتحادیه‌های کارگری و طرفداران آزادی و دموکراسی و روزنامه‌های مترقی به حمایت از خواست‌‌های زحمتکشان ایران برخاسته‌اند. همان‌گونه که مبارزات مردم جهان- در گذشته‌یی نه‌چندان دور- در حمایت از جنبشِ مردمی و ترقی‌خواه در آفریقای جنوبی، شیلی، و برخی از کشورهای آمریکای لاتین نشان داد، جنبش همبستگی، در صورت رشد و به هم پیوستن ارگانیک و عملِ متحد، نقش مهمی در روند تحول‌های کشور در مسیر تغییرهای ملی دموکراتیک می‌تواند ایفا کند. در مقابله با این شرایط، گروه‌های مختلف کارگران و “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران” (با نام اختصاری “کودیر“)- سازمان همبستگی با مبارزات مردم ایران که در کشورهای انگلیس زبان در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت می‌کند- در رابطه با دوره جدید مبارزات کارگران کشور و ازجمله اعتراض‌های معلمان و پرستاران کشور فعالیت بسیاری کرد. حضور و سخنرانی نماینده “کودیر“ در کنفرانس زنان کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلستان، در روزهای پایانی اسفندماه ۹۳، در مورد ضرورت به‌راه انداختنِ کارزاری برای بسیج افکار عمومی در رابطه با آزار و زندان خبرنگاران و اندیشمندان زن چپ در ماه‌های اخیر، یکی از مصداق‌های فعالیت‌های این سازمان است. خبرهای برپاییِ کارزارهایی چشمگیر در حمایت از حرکت‌های اعتراضی معلمان، پرستاران و اعتراض به حکومت ایران در مورد سرکوب‌گری و حمایت از قربانیان سرکوب در نشریات مترقی و ازجمله در روزنامه ”مورنینگ استار“، روزنامه چپ و ترقی‌خواه چاپ لندن، منتشر شده است. عرصه‌هایی از فعالیت این سازمان همبستگی در نوشتار زیر آمده است.

همبستگی با فعالانِ جنبش زنان ایران
نماینده ”کودیر“ که در کنفرانس سالانه زنان سندیکالیست بریتانیا، که در روزهای ۲۰ تا ۲۲ اسفندماه ۹۳ در سالن اجلاس‌های مجتمع مرکزی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در لندن برگزار شد، شرکت داشت، و با ارائهٔ بولتن ویژهٔ زنان ”کودیر“ به شرکت‌کنندگان در کنفرانس، آنان را در جریان تحول‌های ایران قرار داد. خانم ”جین گرین“، عضو رهبری کودیر، در جریان بحث در رابطه با مشکلاتی که زنان خبرنگار در برخی کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند، به توصیف شرایط کار و محدودیت‌های ویژه زنان خبرنگار در کشورمان پرداخت، و با اشاره به آنچه بر خانم ”ژیلا بنی‌یعقوب“ و برخی دیگر از مبارزان زن رفته است، همبستگی با زنان ایران در مبارزه‌شان برای خواست‌های برحق‌شان را خواستار شد. جین گرین همچنین در ملاقات با برخی زنان سندیکالیست انگلستان در طول کنفرانس، شرایط زنان ایران و راه‌های گسترش همبستگی با آنان را موردتوجه قرار داد. در نتیجهٔ این دیدار‌ها و فعالیت‌های نمایندگان کودیر، تعدادی از اتحادیه‌های کارگری انگلستان مسئلهٔ سازمان‌دهیِ ابتکارهای همبستگی با جنبش مردم ایران و به‌ویژه با زنان ایران را در دستور کار خود قرار دادند. بولتن ویژهٔ کودیر در رابطه با مسائل زنان در طول کنفرانس بر میز نشریه و اطلاعات ”مجمع سرتاسری زنان انگلستان“ قرار داشت و به نمایندگان ارائه می‌شد.

همبستگیِ فدراسیون جهانی بخش خدمات عمومی با اعتراض پرستاران ایران
فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری بخش خدمات عمومی-“پی.اس.آی.“- که ۲۰ میلیون زن و مرد کارگر در ۱۵۰ کشور جهان شاغل در حرفه‌های مرتبط با خدمات عمومی را نمایندگی می‌کند، با انتشار اطلاعیه‌‌یی اعتراض پرستاران ایران در بهمن‌ماه ۹۳ را بازتاب و موردحمایت قرار داد. ”پی.اس.آی.“ که حامی حقوق بشر، طرفدار عدالت اجتماعی، و ترویج‌دهندهٔ دسترسی جهانی به خدمات عمومیِ باکیفیت است، به‌وسیلهٔ کودیر و ارتباط گرفتن با ”یونیسون“- اتحادیه کارگری بخش خدمات عمومی انگلستان، که از کودیر حمایت می‌کند- در جریان تظاهرات اعتراضی پرستاران قرار گرفته بود. فدراسیون جهانی ”پی.اس.آی.“ با سیستم سازمان‌ملل‌متحد تعامل دارد و در همکاری با سازمان‌های کارگری، جامعه مدنی، و غیره، عمل می‌کند. در اطلاعیه ”پی.اس.آی.“ که در سایت اصلی این نهاد بین‌المللی سندیکایی منعکس شده است، خبر “تظاهرات پرستاران ایران در طلب دستمزدهای عادلانه”- به نقل از اطلاعیه کودیر در این رابطه- نقل‌‌قول شده است. ”پی.اس.آی.“ گزارش کرده است که در روز ۲۲ فوریه، ۲۰۰۰ پرستار در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به دستمزدهای ناچیز و شرایط کاری نامناسب و قصور دولت در اجرای تعهدات خود در رابطه با دستمزدهای کنترل‌شده بر طبق توافق رسمی با نمایندگان پرستاران کشور تظاهرات کردند. ”پی.اس.آی.“ در بیانیه خود توضیح می‌دهد که، پرستاران در سال ۱۳۹۳ در دو نوبت، در آبان‌ماه و در انتهای آذرماه، در مقابل مجلس شورای اسلامی و نیز در برابر کاخ ریاست جمهوری تظاهرات کرده و اجرایِ ”قانون تعرفه‌های حقوق پرستاران“، که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید، را خواستار شده‌اند.

تظاهرات گستردهٔ آموزگارانِ  ایران برضدِ خصوصی‌سازی
گزارش روزنامهٔ “مورنینگ استار”، ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ (۳مارس ۲۰۱۵)
روزنامهٔ مورنینگ استار، چاپ لندن، با انتشار سریعِ خبرِ اعتصاب آموزگارانِ ایران در اسفندماه ۹۳، همبستگیِ جنبش کارگری و سندیکالیست‌های انگلستان با مبارزات آموزگاران و طبقه کارگر ایران را خواستار شد. در این گزارش ازجمله آمده است: در یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات در چند سال اخیر، روز یکشنبه ،۱۰ اسفندماه ۹۳، بیش صد هزار آموزگار در تهران و دیگر مرکزهای استانی و شهرهای کشور به‌صورت هماهنگ دست به راهپیمایی زدند. روز یکشنبه که در ایران یک روز کاری است، آموزگاران در راستای تأکید بر خواست‌‌هایشان در کلاس‌های درس حاضر نشدند و نمایندگان آنان در برابر مجلس و دفاتر وزارت آموزش‌وپرورش استانداری‌ها، تحصن و راهپیمایی کردند. در پاسخ به فراخوان “کانون صنفی معلمان ایران” از ساعات اولیه یکشنبه فرهنگیان در گردهمایی‌شان با طرح خصوصی‌سازیِ نظام آموزش پرورش و بی‌اعتنایی دولت به قرارهای قبلی در مورد سطح حقوق و امنیت شغلی‌شان مخالفت خود را ابراز کردند. فرهنگیان معترض، بیمه درمانی، حق فعالیت صنفی، و آزادی آن دسته از آموزگارانِ زندانی را خواستار شدند که به جرم فعالیت‌های سندیکایی به بازداشت و حبس‌های  درازمدت محکوم شده‌اند. بیش از ۲۰۰۰ تن از نمایندگان آموزگاران در مقابل ساختمان مجلس در تهران گردهم آمدند، درحالی‌که صدها آموزگار ناراضی در برابر دفاتر مرکزی وزارت آموزش‌وپرورش استانداری‌ها در آذربایجان، فارس، لرستان، هرمزگان، خوزستان، خراسان، کردستان، تهران و قزوین، دست به اعتراض زدند. در طول دو سال گذشته و با روبه به‌وخامت نهادن شرایط اقتصادی کشور بر اثرِ تحریم‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های نولیبرالیستی دولت، بسیاری از زحمتکشان و از‌جمله آموزگاران به زیرِ خطِ فقر رانده شده‌اند. ازاین‌روی، هم‌اکنون  فرهنگیان برای شرکت جستن در تظاهرات عمومی در راستای عدالت‌جویی آمادگی لازم را دارند. حزب تودهٔ ایران، حمایت کامل خود را از خواست‌‌های فرهنگیان اعلام می‌‌کند و زحمتکشان ایران را به پشتیبانی از اعتصاب آموزگاران فرامی‌خواند. حزب، حداکثر توان خود را در راستای بسیج کردن حمایت از اعتصاب آموزگاران به‌کار خواهد گرفت. حزب تودهٔ ایران تمامی جنبشِ اعتراضی را به فعالیت مؤثر و خستگی‌ناپذیر در راستای تحکیم اتحادیه‌های صنفی مستقل و افشاگری و مقابله با ترفندهای حکومتی و سیاست ضد کارگری آن فرامی‌خواند. “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران” [کودیر] در بریتانیا نیز با انتشار اعلامیه‌‌یی خطاب به جنبش کارگری و اتحادیه‌های صنفی این کشور، آن‌ها را به حمایت از آموزگاران ایرانی فراخواند. کریستین بلوِئر، دبیر کل اتحادیه ملی آمزگاران انگلستان، که سال گذشته به عضویت “کودیر“ درآمد و از کارزارهای آن حمایت می‌کند، اخیراٌ در نامه‌یی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خواهان عدالت برای فرهنگیان ایرانی شد.

به نقل از «نامه مردم» شماره ۹۶۹، ۳ فروردین ماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا