کارگران و زحمتکشان

دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را آزاد کنید! – گوشه هایی از همبستگی جهانی ﺑﺎ مبارزان سندیکایی ایران

روزنامهٔ ”مورنینگ استار“ که در لندن، انگلستان، منتشر می‌شود، در مقاله‌ای در روز 11 تیرماه همراه با چاپ عکس آقای عبدی و شرح فشارهای امنیتی بر ایشان، فراخوان ”کودیر“ برای راه انداختن کارزاری برای آزادی او را منتشر کرد (ترجمهٔ فارسی این مقاله در همین شمارهٔ نامهٔ مردم منتشر شده است). ”کودیر“ به موازات انتشار وسیع بیانیهٔ خود در مورد دستگیری آقای عبدی، با خانم کریستین بلوئر، دبیرکل اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا که از اعضای پیوسته و حامیان پرسابقهٔ ”کودیر“ است، و همچنین با رهبری ”بین‌الملل آموزش“ و فدراسیون معلمان کانادا تماس گرفت و آنها را به اقدام اعتراضی مؤثر و درخواست از رئیس‌جمهور و رهبر رژیم ولایی ایران برای آزادی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران فراخواند. نامه‌های چندین نهاد صنفی و اتحادیه‌یی بین‌المللی معلمان و به‌ویژه نامه‌های اعتراضی نهادهای مشابه در انگلستان و کانادا به مقام‌های رسمی ایران انعکاسی از موفقیت این کارزار بین‌المللی است.

 

مبارزهٔ زحمتکشان و فعالان سندیکایی کشورمان از اردیبهشت ماه سال گذشته تا امروز روند فزایندهٔ بارزی داشته است.  اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گستردهٔ معدنچیان، کارگران کارخانه‌های خودروسازی و تولیدی، و پرستاران و معلمان کشور در اعتراض به حقوق و دستمزدهای نامناسب و عقب‌افتاده، نبود امنیت شغلی، و محرومیت از حقوق تصریح شده در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نمایشگر مرحلهٔ جدیدی در حیات و پویایی جنبش کارگری کشور است.
نقش برجستهٔ نهادهای سندیکایی مستقل و همچنین برخی از تشکل‌های مُجاز که در محدوده‌های تعریف شدهٔ رژیم عمل می‌کنند در سازمان‌دهی این اعتراض‌ها مشخص است. ارگان‌های سرکوب رژیم در استمرار پیشینهٔ ننگین خود در سرکوب سیستماتیک جنبش کارگری، از کاربست  هیچ شیوه‌ای، از دستگیری و اخراج از کار گرفته تا تبعید و فشار برای کناره‌گیری فعالان کارگری و سندیکایی از فعالیت، اِبا نداشته‌اند. موج اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گستردهٔ معلمان کشور که با نقش هماهنگ کنندهٔ کانون صنفی معلمان کشور در ۱۲ ماه گذشته ممکن شد، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. ارگان‌های امنیتی رژیم ولایی اکنون حتی در مقابله با این نهاد صنفی مُجاز که در سراسر کشور فعالیت رسمی و سازمان‌دهی شده دارد، به سیاست ارعاب و تهدید رهبران شناخته شدهٔ کانون صنفی معلمان ایران دست یازیده‌اند. دستگیری آقای اسماعیل عبدی، دبیرکل، و علی‌اکبر باغانی، رئیس هیئت مدیره و دبیر شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران در هفته‌های اخیر را باید از زمرهٔ اعمال چنین سیاست‌هایی و از آخرین نمونه‌های آن قلمداد کرد. مقام‌های امنیتی گویا به آقای عبدی فشار می‌آورند که ایشان از مقام دبیرکلی کانون صنفی معلمان استعفا کند.  نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک جهان در مقابله با این موج سرکوب آزادی‌ها در کشورمان و با اقدام‌های ارتجاع برای وادار کردن نیروها و شخصیت‌های آزادی‌خواه به سکوت در برابر سیاست‌های ورشکسته، ارتجاعی و ضددموکراتیک رژیم، و در مسیر گسترش همبستگی با فعالان سندیکایی، زحمتکشان و آزادی‌خواهان میهن ما، فعالیت‌ها و کارزارهای مؤثری را سازمان داده‌اند.

کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) در این زمینه نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. فعالیت‌های مستمرّ مطبوعاتی و افشاگرانهٔ ”کودیر“ توانسته است به نحو مؤثری واکنش‌های مؤثری را در فدراسیون‌های سندیکایی ملّی و بین‌المللی به منظور همبستگی با فعالان سندیکایی ایران برانگیزد و دامن بزند. در این ارتباط به طور مشخص باید به بیانیه‌های مطبوعاتی ”کودیر“ در هفته‌های اخیر در مورد اخراج خبرنگاران بخش کارگری خبرگزاری ”ایلنا“ و همچنین در مورد دستگیری آقای اسماعیل عبدی و فشارهای امنیتی به ایشان اشاره کرد.

روزنامهٔ ”مورنینگ استار“ که در لندن، انگلستان، منتشر می‌شود، در مقاله‌ای در روز 11 تیرماه همراه با چاپ عکس آقای عبدی و شرح فشارهای امنیتی بر ایشان، فراخوان ”کودیر“ برای راه انداختن کارزاری برای آزادی ایشان را منتشر کرد (ترجمهٔ فارسی این مقاله در همین شمارهٔ نامهٔ مردم منتشر شده است). ”کودیر“ به موازات انتشار وسیع بیانیهٔ خود در مورد دستگیری آقای عبدی، با خانم کریستین بلوئر، دبیرکل اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا که از اعضای پیوسته و حامیان پرسابقهٔ ”کودیر“ است، و همچنین با رهبری ”بین‌الملل آموزش“ و فدراسیون معلمان کانادا تماس گرفت و آنها را به اقدام اعتراضی مؤثر و درخواست از رئیس‌جمهور و رهبر رژیم ولایی ایران برای آزادی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران فراخواند. نامه‌های چندین نهاد صنفی و اتحادیه‌یی بین‌المللی معلمان و به‌ویژه نامه‌های اعتراضی نهادهای مشابه در انگلستان و کانادا به مقام‌های رسمی ایران انعکاسی از موفقیت این کارزار بین‌المللی است. اشاره به این نکته جالب است که اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT) در سایت اینترنتی خود با اعلام آغاز کارزار برای آزادی اسماعیل عبدی، معلمان انگلستان و اعضای خود را برای کسب اطلاعات بیشتر به بیانیهٔ مطبوعاتی ”کودیر“ رجوع داده است که در سایت اینترنتی ”کودیر“ منتشر شده است.
در ادامه، گوشه‌هایی از کارزار بین‌المللی همبستگی با فعالان جنبش کارگری کشورمان را برای اطلاع خوانندگان ”نامهٔ مردم“ گزارش می‌کنیم.

گزارش ”مورنینگ استار“، روزنامهٔ چپ بریتانیا، از تلاش کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) برای آزادی اسماعیل عبدی، رهبر کانون صنفی معلمان ایران، از زندان
دوّم ژوییه [۱۱ تیر]- کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) دیروز در فراخوانی خواستار آزادی آقای عباس عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران از زندان شد. آقای عبدی را روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) هنگامی که عازم کشور همسایه ارمنستان بود تا از آنجا برای شرکت در کنگرهٔ ”بین‌الملل آموزش“ به کانادا برود، ممنوع‌الخروج کرده بودند. مأموران مرزی گذرنامهٔ او را گرفتند و ضبط کردند و مانع خروج او از کشور شدند و به او گفتند که برای پیگیری به دادسرای زندان اوین مراجعه کند که بخش ویژهٔ زندانیان سیاسی آن را به علّت شمار زیاد روشنفکرانی که در آن زندانی‌اند ”دانشگاه اوین“ نام گذاشته‌اند.   نزدیک به ۷۰ نفر از معلمان آقای عبدی را در هنگام مراجعه به دادسرای اوین و مصاحبه با مقام‌های دادسرا همراهی کردند چون نگران بودند که ممکن است او را دستگیر کنند- ترسی که معلوم شد بی‌دلیل نبوده است.
معاون دبیرکل ”کودیر“ در این مورد گفت: ”بر اساس قوانین رفتار عادلانه، بازداشت اسماعیل عبدی را بر هیچ اساسی نمی‌توان موجّه شمرد. ایراد فشار بین‌المللی بر دولت ایران برای تحقق آزادی آقای عبدی حیاتی است.” آقای عبدی پیش از این هم در پی اعتراض‌های معلمان در ماه مه [اردیبهشت امسال] که خواستار دستمزد و حقوق بهتر، شرایط کار بهتر و امنیت شغلی بودند، مورد تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.  در جریان آن تظاهراتِ اعتراضی او را به زندان احضار کردند و به او حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی در ارتباط با  یک اعتصاب دو روزه در ماه ژانویه [دی ماه ۱۳۹۳]  ابلاغ کردند که در صورتی که او از سِمَتِ دبیرکلی کانون صنفی معلمان ایران استعفا نکند، اجرا خواهد شد.  دستگیری آقای عبدی فقط یک روز پس از آن صورت گرفت که پنج  خبرنگار بخش امور کارگری خبرگزاری کار ایران (ایلنا) را یکباره و بدون هیچ‌گونه توجیهی به دستور مسعود حیدری مدیر عامل خبرگزاری اخراج کردند.  اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ایران حاکی از آن است که اختلاف‌های عمده‌ای بین گروه خبرنگاران امور کارگری ایلنا و مدیریت این خبرگزاری وجود داشته است، به‌خصوص در ارتباط با مداخلهٔ سردبیر در کار خبرنگاران، ایجاد محدودیت برای کار خبرنگاران در انتشار خبرها، و فشار برای خودسانسوری.
معاون دبیرکل ”کودیر“ از حسن روحانی، رئیس جمهور، خواست که ”به وعده‌هایی که در جریان کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۲ در مورد پاسخ‌گویی به خواست‌های برحق کارگران ایران برای دریافت دستمزد مناسب و معقول برای زندگی و حق تشکیل، پیوستن به، و عضو شدن در اتحادیهٔ صنفی مورد نظرشان داده بود، عمل کند.”

اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا (NUT)
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را فوراً آزاد کنید.

جناب رئیس‌جمهور روحانی،
در روزهای اخیر به ما خبر رسیده است که اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را به علّت فعالیت‌های اتحادیه‌یی‌اش بار دیگر دستگیر و بازداشت کرده‌اند. من از جانب اتحادیهٔ سراسری معلمان بریتانیا این نامه را به شما می‌نویسم تا نگرانی شدیدمان را از نحوهٔ برخورد با آقای عبدی، دستگیری‌اش و اتهام‌‌هایی که علیه او مطرح شده است بیان کنم.
بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است، آقای عبدی را روز ۲۷ ژوئن [۶ تیر] و پس از جلوگیری از سفر او به ارمنستان برای دریافت ویزای کانادا و شرکت در کنگرهٔ جهانی هفتم ”بین‌الملل آموزش“ در شهر اتاوا، پایتخت کانادا بازداشت کرده‌اند که قرار است در روزهای ۲۱ تا ۲۶ ژوییه [۳۰ تیر تا ۴ مرداد] برگزار شود. همچنین، ما باخبر شده‌ایم که پس از آنکه در سر مرز گذرنامهٔ آقای عبدی را از او گرفتند و ضبط کردند، او را به دادسرا در تهران رجوع دادند. او را در مراجعه به دادسرا بازداشت کردند.
به اعتقاد ما، بازداشت آقای عبدی و تلاش‌های دولت شما برای جلوگیری از شرکت او در کنگرهٔ هفتم ”بین‌الملل آموزش“ شماری از کنوانسیون‌های (پیمان‌های) بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند، از جمله کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار را که به ترتیب آزادی تشکّل و آزادی چانه‌زنی دسته‌جمعی را تضمین می‌کنند. ممانعت دولت شما از شرکتِ یک نمایندهٔ کنگرهٔ ”بین‌الملل آموزش“ در نشست بالاترین نهاد این سازمان، کارشکنی در کارکرد دموکراتیک فدراسیون اتحادیه‌یی جهانی ماست.
ما همواره اوضاع ایران و به‌ویژه نحوهٔ برخورد با کارگران و فعالان سندیکایی ایران را دنبال می‌کنیم. در مورد خاصِ آقای عبدی، به نظر می‌آید که برای دستگیری او و دادنِ حکم ۱۰ سال زندان به او هیچ دلیل دیگری وجود ندارد مگر فعالیت اتحادیه‌یی او. فعالیت سندیکایی فعالیتی است که او باید بتواند به طور قانونی انجام دهد. بنابراین، ما از دولت شما می‌خواهیم که برای آزادی او بی‌درنگ اقدام کند. همچنین، ما از دولت شما می‌خواهیم که همهٔ معلمانی را که هم‌اکنون به علّت فعالیت‌های اتحادیه‌یی زندانی‌اند آزاد کند.
امیدوارم که شما به این موضوع توجه عاجل نشان دهید.
منتظر پاسخ هرچه زودتر شما هستیم.

با احترام،

کریستین بلوئر، دبیرکل
رونوشت:
جناب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران
ادارهٔ امور خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا

”بین‌الملل آموزش“ خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی شد

”بین‌الملل آموزش“، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، با ارسال نامه‌ای به آقای روحانی رئیس جمهور و علی خامنه‌ای ولی فقیه، خواهان آزادی فوری اسماعیل عبدی دبیرکل ”کانون صنفی معلمان ایران“ از زندان شد.
در متن نامهٔ فرِد وَن لووِن دبیرکل ”بین‌الملل آموزش“ برای آزادی فوری آقای اسماعیل عبدی آمده است:

بروکسل، ۴ ژوییهٔ ۲۰۱۵
آقایان،
من این نامه را از طرف ”بین‌الملل آموزش“ (EI)، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های آموزش و پرورش و انجمن‌های صنفی معلمان به شما می‌نویسم که بیش از ۳۲ میلیون معلم و آموزشیاران حرفه‌یی آموزش و پرورش در ۱۷۰ کشور جهان را نمایندگی می‌کند. ما از شما می‌خواهیم که آقای اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را بی‌درنگ آزاد کنید.
کانون صنفی معلمان ایران عضو ”بین‌الملل آموزش“ است. ما هفتمین کنگرهٔ جهانی خود را از ۲۱ تا ۲۶ ژوییه [۳۰ تیر تا ۴ مرداد] در شهر اتاوا در کانادا برگزار خواهیم کرد. موضوع محوری این کنگره ”اتحاد برای آموزش با کیفیت خوب– آموزش بهتر برای دنیایی بهتر“ خواهد بود. در این کنگره بیش از ۱۵۰۰ نماینده از سازمان‌های عضو بین‌الملل آموزش دربارهٔ آرمان‌های حرفه‌یی خود با هدف دست‌یابی به آموزش با کیفیت خوب برای همهٔ جوانان دنیا بحث و گفتگو خواهند کرد. آقای اسماعیل عبدی به عنوان نمایندهٔ شرکت کننده در کنگره ثبت نام شده است. بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت کرده‌ایم، آقای عبدی را روز ۲۷ ژوئن [۶ تیر] بازداشت کردند. از دید ما بازداشت آقای عبدی و تلاش شما برای جلوگیری از شرکت او در کنگرهٔ جهانی ما، نقض کنوانسیون‌های گوناگون جهانی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون دفاع از حق آزادی بیان و تشکّل و نیز حق مسافرت است. از این گذشته، به نظر ما شما با جلوگیری کردن از شرکت یک نمایندهٔ کنگره ”بین‌الملل آموزش“ در نشست بالاترین نهاد فدراسیون ما، مانع کارکرد دموکراتیک سازمان بین‌المللی ما نیز شده‌اید. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، و مدیرکل یونسکو خواسته‌ایم که در مورد این موضوع با دولت شما تماس بگیرند.  در انتها، با توجه به اینکه آموزش و پرورش جهانی در صدر دستورکار جامعهٔ بین‌المللی قرار دارد، هیچ دولتی که خواهان بهبود وضعیت آموزش برای شهروندان جوانش باشد نمی‌تواند و نباید جلوی شرکت نمایندگان حرفهٔ آموزش و پرورش کشورش در کنگرهٔ چهارسال یک‌بار ”بین‌الملل آموزش“ را بگیرد. ما قاطعانه از شما درخواست می‌کنیم که شرایط آزادی فوری آقای اسماعیل عبدی و تضمین حق او برای سفر به کانادا و شرکت در هفتمین کنگرهٔ جهانی ما را فراهم کنید.
با احترام،

فرِد وَن لووِن، دبیرکل

فدراسیون معلمان کانادا در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای و حسن روحانی خواهان آزادی فوری اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران شد. متن این نامه چنین است:
آقایان،
من این نامه را از جانب فدراسیون معلمان کانادا به شما می‌نویسم که نزدیک به ۲۰۰ هزار معلم را در کانادا نمایندگی می‌کند و عضو پیوستهٔ ”بین‌الملل آموزش“ (EI) است که ۳۰ میلیون عضو دارد. فدراسیون معلمان کانادا که یکی از سازمان‌های میزبان هفتمین کنگرهٔ جهانی ”بین‌الملل آموزش“ است، به نوبهٔ خود درخواست ”بین‌الملل آموزش“ برای آزادی فوری همکارمان آقای اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، و تضمین حق او برای سفر به کانادا به منظور شرکت در کنگرهٔ ”بین‌الملل آموزش“ در اتاوا، کانادا، از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵ [۳۰ تیر تا ۴ مرداد ۹۴] را بازگو و بر آن تأکید می‌کند.
ایران باید به مسئولیت خود به مثابه یکی از امضاکنندگان اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به آن عمل کند. گرفتن و ضبط گذرنامهٔ آقای عبدی، بازداشت او و جلوگیری کردن از سفر وی به کانادا برای شرکت در کنگرهٔ‌ ”بین‌الملل آموزش“ نقض کنوانسیون‌های متعدد حقوق بشر، از جمله حق آزادی تشکّل و حق مسافرت است. بازداشت آقای عبدی مانع کارکرد دموکراتیک ”بین‌الملل آموزش“ شده است و صدای معلمان ایران را خاموش کرده است. ما از شما می‌خواهیم که او را بی‌درنگ آزاد و حق او را برای سفر به کانادا رعایت و تضمین کنید. زمان زیادی نداریم.
با احترام،

دایان وُلوشوک، رئیس

اتحادیه کارمندان  دانشگاه ها و کالج های بریتانیا خواهان آزادی آقای اسماعیل عبدی شد!
محمدحسن حبیب‌الله زاده
کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران، لندن

عالی‌جناب،
این نامه را به نمایندگی از ۱۱۰هزار عضو اتحادیهٔ کالج‌ها و دانشگاه‌های بریتانیا (UCU) در ارتباط با زندانی کردن آقای اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران به شما می‌نویسم. کانون صنفی معلمان ایران نیز مثل اتحادیهٔ ما عضو ”بین‌الملل آموزش“ (EI) است که هفتمین کنگرهٔ جهانی خود را از ۲۱ تا ۲۶ ژوییه [۳۰ تیر تا ۴ مرداد] در اتاوا در کانادا برگزار می‌کند.
بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت کرده‌ایم، آقای عبدی پس از آنکه از سفر او به ارمنستان برای دریافت ویزای سفر به کانادا ممانعت به عمل آمد، در تاریخ ۲۷ ژوئن [۶ تیر] بازداشت شده است…  به باور ما بازداشت آقای عبدی و تلاش دولت شما برای جلوگیری از شرکت او در کنگرهٔ جهانی ”بین‌الملل آموزش“ نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی گوناگون حقوق بشر، از جمله میثاق‌های دفاع از آزادی بیان و تشکل، و همچنین حق مسافرت محسوب می‌شود…
ما قاطعانه از دولت شما درخواست می‌کنیم که شرایط آزادی فوری آقای اسماعیل عبدی را فراهم کند و حق او برای سفر به کانادا و شرکت در هفتمین کنگرهٔ جهانی ”بین‌الملل آموزش“ را رعایت کند.
منتظر پاسخ هرچه زودتر شما هستیم.
با احترام،
سالی هانت، دبیرکل

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۷۷، دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا