مسایل بین‌المللی

بیانیهٔ سومین کنگرهٔ سراسری ویژهٔ حزب کمونیست آفریقای جنوبی

۷ تا ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵ (۱۶ تا ۲۰ تیر ۹۴)، دانشگاه ژوهانسبورگ، پَردیسِ سووِتو
ما 789 رزمندهٔ کمونیست، نمایندگان سوّمین کنگرهٔ سراسری ویژهٔ حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در چهار روز گذشته در شهر سووِتو جلسه‌های این کنگره را برگزار کردیم. ما نمایندگان برگزیده شده از همهٔ استان‌های کشور، از سازمان‌های شهری و روستایی، از شهرستان‌ها، روستاها و شهرک‌های غیررسمی، از میان طبقهٔ کارگر و بیکارشده‌ها، از میان قشر پُرانرژی و پویای جوانان، و از زنان فعال در صحنه هستیم. ما نمایندگان این کنگره، در حدود ۲۳۰ هزار عضو حزب کمونیست آفریقای جنوبی را– که افزایش چشمگیر۷۰ هزار عضو در طول فقط دو سال را نیز نشان می دهد- نمایندگی می‌کنیم.

 

امروزه شمار عضوهای حزب از هر زمان دیگری در دورهٔ ۹۴ سالهٔ مبارزهٔ انقلابی پیگیر و بی‌وقفهٔ آن بیشتر است. ما از نظر شمار عضوهای حزب، دوّمین تشکّل سیاسی بزرگ کشوریم.
ما با شعار ”کادرهای کمونیست به پیش: طبقهٔ کارگر، جامعه و جنبش خود را متحد کنیم!“ در این سوّمین کنگرهٔ سراسری ویژه شرکت کردیم. ما با آگاهی کامل از مسئولیت‌های انقلابی‌ای که اکنون بر دوش حزب ما و همهٔ کادرهای آن قرار دارد به این کنگرهٔ سراسری ویژه آمدیم و از آن بازمی‌گردیم.
پیام‌های حمایت و همبستگی که ما در این کنگره از همراهان خود در ائتلاف کنگرهٔ ملّی آفریقا، کنفدراسیون سندیکاهای متحد آفریقای جنوبی (کوساتو) و سازمان ملّی ساختارهای مدنی آفریقای جنوبی (سانکو) دریافت کردیم همگی تأیید کنندهٔ امید زیادی است که آنها به حزب کمونیست آفریقای جنوبی (ح.ک.آ.ج.) به مثابه حزب نظریه‌پرداز، حزب مبارزهٔ عملی، و حزب آزموده شده و مَحَک خوردهٔ دارای انضباط انقلابی دارند.
همایش هفته گذشتهٔ رهبران ائتلاف سه‌گانه اذعان داشت که در شرایط و واقعیت کنونی ما ح.ک.آ.ج باثبات‌ترین و از نظر نظری منسجم‌ترین تشکیلات در درون این ائتلاف است. این در حالی است که کنگرهٔ ملّی آفریقا به وجود چالش‌های بسیار در ارتباط با نقش و نفوذ پول در دموکراسی داخلی اعتراف دارد. اکنون لحظه‌ای است که تهاجم بی‌امان سرمایه‌داری به کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو) هم‌زمان شده است با چالش‌های جدّی‌ای که این نهاد کارگری در زمینهٔ یکپارچگی و توان سازمانی‌اش با آنها روبروست. این کنگرهٔ سراسری ویژه بر تعهد خود به کار خستگی‌ناپذیر در راه بازسازی یک ”کوساتو“ی متحد و یکپارچه بر پایهٔ اصول اوّلیهٔ آن تأکید می‌کند.
اگرچه ح.ک.آ.ج نیز در برابر هیچ‌یک از این خطرها مصون نیست، ولی بدون اینکه بخواهیم خودستایی کرده باشیم می‌گوییم که ما بیشتر از همیشه اکنون درک می‌کنیم که همان‌طور که در شعار کنگرهٔ ما بیان شده است، ما مسئولیت بزرگی برای متحد کردن طبقهٔ کارگر، جامعه و جنبش خودمان داریم.
این اتحاد باید بر شالودهٔ یک برنامهٔ راهبردی اصولی استوار باشد که پایهٔ اتحاد عملی را نیز می‌گذارد. ما با این نظر عمومی مطرح شده در جریان بحث دربارهٔ اسناد کنگره موافقیم که مرحلهٔ کنونی انقلاب ملّی دموکراتیک ما که در جریان است، مستلزم یک مبارزهٔ اصولی ضد امپریالیستی، ضد سرمایهٔ انحصاری و ضد پدرسالاری است. این مبارزه پیش‌شرط لازم برای پیشبُرد، ژرفش و دفاع از استقلال ملّی ما است که در جای خود بر بنیاد حق حاکمیت مردمی استوار است. طبق منشور آزادی، ”مردم باید حکومت کنند!“ نه قلدرمنشی امپریالیسم، نه سرمایهٔ انحصاری، نه نهادهای برِتون وودز [صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی]، نه نهادهای رُتبه‌بندی سرمایه‌داری، و نه عُمّالِ گوش به فرمان محلی آنها. ما این چشم‌اندازها را به درون واحدهای حزبی خود و جامعه و به داخل ساختارهای گسترده‌تر ائتلاف‌مان می‌بریم که از هم‌اکنون برخورد مثبتی به این چشم‌اندازها نشان داده‌اند.
ما می‌دانیم که این چشم‌اندازها را باید از طریق مبارزهٔ عملی محلی و درگیر شدن در مبارزات و همراهی با خواست‌های توده‌های مردم به پیش بُرد. مبارزه با سرمایهٔ انحصاری یک شعار انتزاعی نیست. این مبارزه در حقیقت مبارزهٔ روزمرّه‌ای است با خلع مالکیت خانه‌ها توسط بانک‌های بزرگ، که از سوی کارتل‌های شرکت‌های بزرگ ساختمان‌سازی، بانکدارها و مقام‌های فاسد دادگاه‌ها تحمیل شده است. این موج عظیم تازهٔ خلع مالکیت هر سال بر روی زندگی صدها هزار خانواده در کشور ما تأثیر می‌گذارد، و در واقع، نوع جدید و ”مالی شدهٔ“ همان خلع مالکیت‌های اجباری و بیرون کردن مردم از خانه‌های‌شان در دوران آپارتاید است. مبارزه با سرمایهٔ انحصاری، در ضمن، مبارزه‌ای است با انتقال میلیاردها راند (واحد پول آفریقای جنوبی) از منابع اختصاص داده شده برای خدمات اجتماعی به جیب نهادهای مالی کشور، طلبکارهای بازار کالاهای مصرفی، و وام‌دهندگان خصوصی که بی‌شرمانه سودهای کلانی از مردم می‌گیرند. مبارزه با سرمایهٔ انحصاری همچنین مبارزه‌ای است با احکام غیرقانونی توقیف مال و دارایی‌هایی که از بدهکاران گرفته شده و در اختیار شخص سوّم قرار گرفته است.
به خاطر همهٔ اینهاست که این کنگرهٔ سراسری ویژه تصمیم گرفت که علاوه بر موارد دیگر، فعالیت بخش مالی ح.ک.آ.ج را احیا کند و دوّمین همایش بخش مالی را برگزار کند.
مبارزه با سرمایهٔ انحصاری مبارزه‌ با رفتار دسیسه‌آمیز و غارت خزانهٔ ملّی نیز است. همچنین، مبارزه‌ای است با انحصارهای رسانه‌یی، و به‌ویژه Naspers [بزرگ‌ترین شرکت رسانه‌یی-تبلیغاتی در آفریقا]. مبارزه با سرمایهٔ انحصاری مبارزه با فساد هم است، که در واقع نقطهٔ‌ ورود سرمایهٔ انحصاری به درون اندام‌های کشور دموکراتیک ما است. ما باید به ساختن کشوری دموکراتیک و در حال پیشرفت، از جمله با ایجاد شرکت‌های دولتی، ادامه دهیم؛ کشوری که برای پیشبُرد مبارزه به سوی حق حاکمیت ملّی از راه بسیج حاکمیت مردمی، با انضباط عمل می‌کند.
همکاری جنوب–جنوب سهم مهمی در پیشبُرد حق حاکمیت ملّی دارد. به همین دلیل، این کنگرهٔ سراسری ویژه آغاز فعالیت بانک ”بریکس“ با سرمایهٔ 100 میلیارد دلاری را تبریک می‌گوید.
یکی از موضوع‌های مهم مورد بحث در این کنگره، پیشنهادهای مشخص دربارهٔ نوسازی حزب بود. ما می‌خواهیم که ساختارهای پویا و از نظر مالی و انسانی حمایت‌شدهٔ حزب را نوسازی کنیم. بدون توسعهٔ مداوم تشکیلاتی و نوسازی بر پایهٔ وظایف راهبردی‌مان، در وظایف انقلابی‌مان شکست خواهیم خورد.
این کنگرهٔ سراسری ویژه تصویب کرده است که موضع ح.ک.آ.ج نسبت به سیاست‌های انتخاباتی، در چارچوب برنامهٔ میان‌مدت ما برای ایجاد سرکردگی طبقهٔ کارگر در همهٔ عرصه‌های قدرت، به طور مرتب و با توجه به شرایط موجود مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. ما تأیید کردیم که قطعنامهٔ کنگرهٔ سراسری سیزدهم ما مسئلهٔ شرکت در انتخابات را به‌درستی در چارچوب گسترده‌ترِ نیاز به اتحاد و شکل‌دهی دوبارهٔ ائتلاف سه‌گانه مطرح کرده است. ما اهمیت قطعنامه‌های تصویب شده در همایش هفتهٔ پیش رهبری ائتلاف سه‌گانه در این زمینه را تأیید می‌کنیم، و خواهان اجرای مؤثر این قطعنامه‌ها هستیم. و بالاخره اینکه ما تصویب کردیم که در چارچوب نوسازی تشکیلاتی خودمان، در کمیتهٔ مرکزی حزب یک کمیسیون ثابت در امور قدرت دولتی و گزینه‌های انتخاباتی تشکیل دهیم تا موضع مطلوب ح.ک.آ.ج نسبت به انتخابات را بر بستر واقعیت‌های دائماً در حال تغییر، به صورتی پویا ارزیابی و مشخص کند.
هیئت‌های حزب‌های برادر از کوبا، ونزوئلا، چین، فنلاند، نیجریه، زیمبابوه، سوازیلند، لسوتو، سودان و حزب کارگران کردستان فعالانه در کنگرهٔ ما شرکت کردند. آنها نیز به مسئولیت‌های مهمی اشاره کردند که ما کمونیست‌های آفریقای جنوبی در منطقهٔ خود و در مبارزهٔ گسترده‌تر انترناسیونالیستی بر عهده داریم.
پیش بردن یک مبارزهٔ ضد امپریالیستی به معنای همبستگی انترناسیونالیستی انقلابی عمیق‌تر با مردمی در جهان است که با سرکوب، بهره‌کشی و سلطهٔ امپریالیستی روبرویند و با آن مبارزه می‌کنند. ما چندی پیش میزبان ۵ قهرمان کوبایی بودیم که آمریکا آنها را ناعادلانه زندانی کرده بود. ما در این رخداد تاریخی مهم، آزادی آنها را جشن گرفتیم. این آزادی بدون همبستگی بین‌المللی، بدون عزم راسخ، و بدون پشتکار و سرسختی مردم کوبا امکان‌پذیر نبود. امّا مبارزه پایان نیافته است! ما از آمریکا می‌خواهیم که محاصرهٔ یک‌جانبهٔ اقتصادی کوبا را لغو کند.
از این رو، ما نمایندگان این سوّمین کنگرهٔ سراسری ویژه، با الهام گرفتن از چندین نسل از قهرمانان شناخته شده و گمنام ح.ک.آ.ج که پرچم سرخ را به مدت ۹۰ سال در این نوک جنوبی قارهٔ آفریقا بی‌وقفه در اهتزاز نگه داشتند، پیمان می‌بندیم که پای همهٔ این چالش‌ها بایستیم. ما پیمان می‌بندیم که به نقش پیشتاز خود در جامعه، در محل‌های کار و آموزش، در سازمان‌های متحدان خود و دیگر سازمان‌های ترقی‌خواه، در دولت و بخش دولتی، در عرصهٔ مبارزهٔ اندیشه‌ها، و در فعالیت انترناسیونالیستی خود، ادامه دهیم. ما پیمان می‌بندیم که با اعتماد به نفس امّا فروتنانه در خدمت طبقهٔ کارگر و تنگ‌دستان کار و فعالیت کنیم.
امروز، در فرجام این کنگرهٔ سراسری ویژهٔ‌ حسّاس، به پا می‌خیزیم و بار دیگر اعلام می‌کنیم:

آینده از آنِ سوسیالیسم است!
ما منتظر آینده نمی‌مانیم؛ ما همین‌جا و همین حالا در حال ساختنِ آن آینده‌ایم!

به نقل از سایت حزب کمونیست آفریقای جنوبی

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۰، ۲ شهریور ماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا