کتاب ها

لیست کتاب‌های موجود

توجه: این فهرست تنها بخشی از کتاب‌های موجود حزب توده ایران را در بر می‌گیرد. آن دسته از آثاری که تعداد نسخه‌های بسیار محدودی از آن‌ها موجود است، با عنوان “نایاب” مشخص شده‌اند.

برای تهیه این کتاب‌ها می‌توانید با آدرس زیر مکاتبه کنید:

Postfach 100644, 10566 Berlin Germany

 

 

آثار و انتشارات جدید حزب توده ایران:

 

عنوان کتاب

نویسنده

  

۱

کتاب شهيدان توده ای (جلد دوم)

   

۲

مجموعه اسناد پنجمين کنگره حزب توده ايرانکنگره ارانی

   

۳

ويژه نامه “دنيا” به مناسبت صدمين سال‌گرد تولد دکتر تقی ارانی

   

۴

ابوالفضل بيهقی و جامعه غزنوی (اثر منتشر نشده)

احسان طبری

  

۵

انقلاب ناتمام (اثر منتشر نشده)

حيدر مهرگان

  

۶

لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان

فريدريش انگلس

  

۷

درباره علل و پیامدهای فروپاشی حاکمیت سوسیالیستی دراتحاد شوروی و…

   

۸

حزب توده ايران و جنبش کارگری

   

۹

گزيده ای از آثار احسان طبری

احسان طبری

  

۱۰

حزب توده ايران و مارکسيسم – لنينيسم

   

۱۱

همگام با پيکار دليرانه زنان

   

۱۲

با پچپچه‌ پاييز (نثر شاعرانه در چهارده بند)

احسان طبری

  

۱۳

پا به پای دانشجويان در سنگرهای پيکار

   

۱۴

اسناد چهارمين کنگره حزب توده ايران

   

۱۵

تاملی بر کارنامه توده ای ستيز نشريه “راه توده”

   

۱۶

مسایلی از فرهنگ و هنر و زبان

احسان طبری

  

۱۷

از ميان ريگ‌ها و الماس‌ها (ترانه‌های خوابگونه)

احسان طبری

  

۱۸

ترانه های رزم و انقلاب (مجموعه سرودها)

   

آثار کلاسیک مارکسیسم – لنینیسم:

۱۹

سرمایه (کاپیتال): جلد اول

کارل مارکس

  

۲۰

سرمایه (کاپیتال): جلد دوم

کارل مارکس

  

۲۱

سرمایه (کاپیتال): جلد سوم

کارل مارکس

  

۲۲

دوره سه جلدی سرمایه کاپیتال

کارل مارکس

  

۲۳

لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان

فريدريش انگلس

  

۲۴

مانیفست حزب کمونیست – ترجمه جدید

کارل مارکس – فريدريش انگلس

  

۲۵

درباره انقلاب اجتماعی

مارکس، انگلس و لنین

  

۲۶

آثار منتخب و. ای. لنین: جلد اول – قسمت اول

و. ای. لنین

  

۲۷

آثار منتخب و. ای. لنین: جلد اول – قسمت دوم

و. ای. لنین

  

۲۸

آثار منتخب و. ای. لنین: جلد دوم – قسمت اول

و. ای. لنین

  

۲۹

آثار منتخب و. ای. لنین: جلد دوم – قسمت دوم

و. ای. لنین

  

۳۰

دوره کامل آثار منتخب لنین – چهار جلد

و. ای. لنین

  

۳۱

امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه‌داری

و. ای. لنین

  

۳۲

بیماری کودکی چپ‌گرایی در کمونیسم

و. ای. لنین

  

۳۳

هجدهم برومر لویی بناپارت

کارل مارکس

  

۳۴

چه باید کرد؟

و. ای. لنین

  

۳۵

درباره حزب پرولتری طراز نوین

و. ای. لنین

  

۳۶

درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش

و. ای. لنین

  

۳۷

درباره همزیستی مسالمت آمیز

و. ای. لنین

  

۳۸

دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک

و. ای. لنین

  

۳۹

دولت و انقلاب: آموزش مارکسیسم درباره دولت و وظایف پرولتاریا در انقلاب

و. ای. لنین

  

۴۰

سه مقاله از لنین

و. ای. لنین

  

۴۱

کارل مارکس – زندگی‌نامه کوتاه با فشرده‌ای از مارکسیسم

و. ای. لنین

  

۴۲

ماجراجویی انقلابی

و. ای. لنین

  

۴۳

زندگی و آموزش لنین

گ. اوبیچیکین

  

آثاری از تئوری و پراتیک سوسیالیسم علمی:

۴۴

واژه نامه سیاسی- اجتماعی

امیر نیک‌آیین

  

۴۵

ماتریالیسم دیالکتیک

امیر نیک‌آیین

  

۴۶

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک‌آیین

  

۴۷

بنیاد آموزش انقلابی – درس‌نامه

احسان طبری

  

۴۸

اصول فلسفه مارکسیسم

آفانسیف و

  

۴۹

مبانی سوسیالیسم علمی

   

۵۰

مسایل معاصر آسیا و آفریقا

اولیانفسکسی

  

۵۱

انقلاب‌های رهایی بخش دوران معاصر

بروتنتس

  

۵۲

اقتصاد سیاسی – شیوه تولید سرمایه‌داری

ف. م. جوانشیر

  

۵۳

دولت یعنی چه؟ الفبای معلومات اجتماعی و سیاسی

گ. بلوف

  

۵۴

حزب یعنی چه؟ الفبای معلومات اجتماعی و سیاسی

ی. بوگایف

  

۵۵

تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروی

   

۵۶

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی – درس‌نامه

   

۵۷

تئوری و پراتیک سوسیالیسم علمی

آناتولی بوتنکو

  

۵۸

زمینه تاریخ فلسفه

ای. خیلیابیچ

  

۵۹

سرنوشت سرمایه‌داری در خاور

ن. ا. سیمونیا

  

۶۰

لنین و پیشرفت اجتماعی

وادیم زاگلادین

  

۶۱

ارتش و دگرگونی‌های اجتماعی

یوگنی دولگوپولف

  

۶۲

سوسیالیسم: از رویا تا واقعیت

اوگین کوشنیکف و…

  

۶۳

انتقادی بر فلسفه تاریخ آرنولد توین بی

کامینسکی

  

۶۴

اقتصاد سیاسی: امپریالیسم – درس‌نامه

گ. آ. کازلف

  

۶۵

الفبای مبارزه

احسان طبری

  

۶۶

قدرت ایدئولوژی

گس هال

  

۶۷

عرفان و اصول مادی

دکتر تقی ارانی

 

نایاب

آثار مربوط به تاریخ و حیات حزب توده ایران:

۶۸

پیرامون برخی مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران

   

۶۹

بیاموزیم، تبلیغ کنیم و سازمان دهیم

   

۷۰

بازهم مفتریان

   

۷۱

چریک‌های فدایی خلق چه می‌گویند

ف. م. جوانشیر

  

۷۲

تئوری “تبلیغ مسلحانه” انحراف از مارکسیسم- لنینیسم

تورج حیدری بیگوند

  

۷۳

سالنامه توده

   

۷۴

چهل و پنج سال پیکار خستگی ناپذیر در راه سازماندهی و رهایی دهقانان

   

۷۵

چهل سال در سنگر مبارزه

   

۷۶

چرا امپریالیسم و ارتجاع از حزب توده ایران وحشت دارد؟

   

۷۷

توده‌ای‌ها در دادگاه نظامی

   

۷۸

تئوری‌های گمراهی و گمراهی‌های تئوریک

  

نایاب

۷۹

شهیدان توده‌ای

   

۸۰

سیمای مردمی حزب توده ایران

ف. م. جوانشیر

  

۸۱

ما و وازدگان سیاسی

   

۸۲

آخرین دفاع خسرو روزبه در دادگاه ظامی

   

۸۳

هنوز مشی چریکی جدا از توده

حيدر مهرگان

  

۸۴

واژه‌نامه ویژه برنامه حزب توده ایران

   

۸۵

مروری بر رویدادهای کارگری

   

۸۶

طرح‌های پیش‌نهادی حزب توده ایران درباره دگرگونی و نوسازی جامعه ایران

   

۸۷

اسناد و دیدگاه‌ها – حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن

   

۸۸

اسناد و اعلامیه‌های حزب توده ایران – در بحبوحه انقلاب

   

۸۹

اسناد هفدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران

   

۹۰

اسناد پلنوم هیجده کمیته مرکزی حزب توده ایران

   

۹۱

اسناد کنفرانس ملی

   

۹۲

مجموعهاسناد پنجمين کنگره حزب توده ايران کنگره ارانی

   

۹۳

اسناد چهارمین کنگره حزب توده ایران

   

۹۴

اسناد سومین کنگره حزب توده ایران

   

کتاب‌های اقتصادی، اجتماعی، فلسفی و تاریخی:

۹۵

برخی بررسی‌ها درباره جهان‌بینی‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران

احسان طبری

  

۹۶

فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری در ایران

احسان طبری

  

۹۷

جامعه ایران در دوران رضا شاه

احسان طبری

  

۹۸

آخرین دفاع دکتر تقی ارانی در دادگاه جنایی تهران

دکتر تقی ارانی

  

۹۹

انقلاب اکتبر و ایران

   

۱۰۰

جنبش رهایی بخش ترکمن‌های ایران

خ. آتایف

  

۱۰۱

پیدایش و رشد جنبش کارگری و کمونیستی در ایران

عبدالحسین آگاهی

  

۱۰۲

تاریخ نوین ایران

م. س. ایوانف

  

۱۰۳

تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران

گریگوری بوندارفسکی

  

۱۰۴

دوستان و دشمنان میهن انقلابی ما

   

۱۰۵

سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعی و اقتصادی

   

۱۰۶

نظری به سیر انقلاب در کشور ما

جعفر جاویدفر

  

۱۰۷

تجربه ۲۸ مرداد

ف. م. جوانشیر

  

۱۰۸

مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت

سولماز رستمووا – توحیدی

  

۱۰۹

یک بررسی انتقادی از وضع کنونی اقتصاد ایران

حمید صفری

  

۱۱۰

آشفتگی آموزشی در ایران

ه. ا. فروزان

  

۱۱۱

نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران – دو جلد

عبدالصمد کامبخش

  

۱۱۲

اندیشه‌هایی درباره برخی مسایل انقلاب ایران

مصطفی مفیدی

  

۱۱۳

بررسی مختصر احزاب بورژوازی ملی ایران در مقابله با جنبش کارگری…

رسول مهربان

  

۱۱۴

گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران

رسول مهربان

  

۱۱۵

روستاهای ایران در انتظار تحول

امیر نیک‌آیین

  

کتاب‌های شعر، ادبیات و فرهنگ:

۱۱۶

فرهاد چهارم – داستان تاریخی

احسان طبری

  

۱۱۷

حماسه خسرو گلسرخی

حیدر مهرگان

  

۱۱۸

مگر تو مملکت شما خر نیس!

عزیز نسین

  

۱۱۹

مادر

ماکسیم گورکی

  

۱۲۰

تاریخ یک بیداری – منظومه‌ای به یادبود شهید دکتر تقی ارانی

احسان طبری

  

۱۲۱

آوسنه بابا سبحان

محمود دولت آبادی

  

۱۲۲

دیدار با آرش – بحثی در دیالک‌تیک منظومه آرش کمانگیر

حیدر مهرگان

  

۱۲۳

ده روزی که دنیا را لرزاند

جان رید

  

۱۲۴

حماسه داد – بحثی در محتوای سیاسی شاهنامه فردوسی

ف. م. جوانشیر

  

۱۲۵

چه باید کرد؟

نیکلای چرنیشفسکی

  

۱۲۶

کاوه – نمایش‌نامه در پنج پرده

م. ا. به‌آذین

  

۱۲۷

مهمان این آقایان

م. ا. به‌آذین

  

۱۲۸

زندگی دوباره

لئونید برژنف

  

۱۲۹

یادداشت‌های زندان

اردشیر آوانسیان

  

۱۳۰

روزی به درازای یک قرن

چنگیز آیتماتف

  

۱۳۱

چهره‌هایی از جنبش راهایی بخش

ر. اولیانفسکی

  

۱۳۲

از خواب تا بیداری

زرتشت اعتمادزاده

  

۱۳۳

چگونه فولاد آبدیده شد

نیکلای آستروفسکی

  

۱۳۴

نخستین کنگره نویسندگان ایران

   

۱۳۵

فصل‌نامه شورای نویسندگان و هنرمندان ایران

  

نایاب

دوره‌های موجود از مطبوعات و نشریات توده‌ای:

۱۳۶

شماره‌های مختلف مجله “دنیا”

   

۱۳۷

شماره های مختلف مجله “مسایل بین‌المللی”

   

۱۳۸

نشریه “نوید” دوره کامل

  

نایاب

۱۳۹

دوره‌های سالانه “نامه مردم” ارگان مرکزی حزب توده ایران

   

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا