مسایل سیاسی روز

رژیم ولایت فقیه مسئول مرگ شاهرخ زمانی است

رژیم ولایت فقیه مسئول مرگ شاهرخ زمانی است
حزب توده ایران – حزب طبقه کارگر ایران – ضمن  همدردی با خانواده  شاهرخ زمانی و تمامی فعالین سندیکایی این جنایت وحشیانه را محکوم کرده و رژیم ولایت فقیه را مسئول مرگ شاهرخ زمانی می‌داند. ما همگام و همراه همه نیروهای مترقی و مبارزان جنبش سندیکایی خواستار روشن شدن ابعاد این جنایت و توقف بی‌درنگ سرکوب و کشتار فعالین کارگری هستیم.

مطابق گزارشات منتشره، شاهرخ زمانی از فعالان جنبش سندیکایی کارگران میهن ما  در زندان گوهر دشت – رجایی‌شهر – درگذشت. این فعال کارگری خرداد ماه ۱۳۹۰ در تبریز بازداشت شد. او ازاعضای هیات مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیات بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان بود و به همین دلیل نیز بازداشت شد و مورد شکنجه قرار گرفت.

در بیدادگاه رژیم  ولایت فقیه شاهرخ زمانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی به ۱۱ سال زندان محکوم گردید  که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. وی با صراحت طی نامه‌ای از زندان اعلام  کرده بود در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است.

رژیم ولایت فقیه در راستای حذف جنبش مردمی از معادله‌های صحنه سیاسی، اعمال فشار بر جنبش کارگری را به مورد اجرا گذشته است. در کنار سیاست مهار، کنترل  و فریب جنبش کارگری – سندیکایی، سرکوب، بازداشت  و شکنجه  فعالین کارگری در دستور کار قرار دارد. مرگ شاهرخ زمانی در زندان بخشی از این برنامه محسوب می‌گردد.

یگانه راه موثر برای مقابله با آماج‌های  رژیم ولایت فقیه مبارزه متحد و سازمان یافته است. باید جنبش اعتراضی  پراکنده زحمتکشان را حول خواست‌های فوری در پیوند با خواست احیای حقوق سندیکایی و مبارزه علیه استبداد سازمان داد.

حزب توده ایران – حزب طبقه کارگر ایران – ضمن  همدردی با خانواده  شاهرخ زمانی و تمامی فعالین سندیکایی این جنایت وحشیانه را محکوم کرده و رژیم ولایت فقیه را مسئول مرگ شاهرخ زمانی می‌داند. ما همگام و همراه همه نیروهای مترقی و مبارزان جنبش سندیکایی خواستار روشن شدن ابعاد این جنایت و توقف بی‌درنگ سرکوب و کشتار فعالین کارگری هستیم.

به سرکوب و کشتار فعالین کارگری پایان دهید!
کارگران و فعالان سندیکایی را آزاد کنید!
آزادی برای همه زندانیان سیاسی!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا