مسایل سیاسی روز

بیانیه شورای مرکزی جنبش ترقی‌خواه کویت در خصوص جلسه دهم جنبش

دهمین جلسه شورای عمومی جنبش ترقیخواه کویت دربعد از ظهر دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ به ریاست “ضاری الحبیب ” تشکیل و به موضوع های مندرج در برنامه جلسه در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معیشتی به بحث و تبادل نظر پرداخت. مسائل مربوط به نحوه فعالیت جنبش ترقیخواه کویت دروضعیت فعلی نیز از جمله موارد مورد بحث بود.

 شورای عمومی جنبش ترقیخواه کویت با تاکید بر چالش های پیش روی کویت و خطرهایی که در نتیجه وضعیت نابسامان اقلیمی و تلاش‌هایی که سعی در کشاندن کشوردرگرداب خشونت و تروریسم موجود در کشورهای منطقه و همچنین فشارهای امنیتی و سیاسی و اقتصادی خارجی؛ لزوم تشکیل جبهه ای دموکراتیک در داخل با مشارکت شهروندان و نیروهای مردمی در چارچوب جامعه مدنی و دموکراسی که بتواند کشور کویت را از درگیر شدن در گرداب خشونت و تروریسم رهایی ببخشد را مطرح نمود. جبهه مذکور در عین حال باید توانایی پاسداری از استقلال و حاکمیت ملی را نیز داشته باشد. این امر خطیر بدون مشارکت همگانی و اجتناب از تنگ نظری و خود محوری و پرهیز از هرگونه محدویت برای ازادی های سیاسی ممکن نیست. سرعت بخشیدن به گشایش دموکراتیک در حیات سیاسی؛ و صدور عفو عمومی وبدون قید و شرط برای محکومین و متهمین در زمینه ازادی بیان و لغو تمامی قرارهای ظالمانه و انتقامجویانه مانند سلب تابعیت کویتی و از دست دادنان؛ از شرایط اساسی تحقق این مهم می‌باشد.
 شورای عمومی جنبش ترقیخواه کویت، پیش نویس قانون مربوط به رسانه های الکترونیکی را مانع دیگری در راه ازادی اندیشه وبیان و نشر می‌داند. شورای مرکزی جنبش ترقیخواه کویت نگرانی خودرا در خصوص پیش نویس قانون تشدید مجازات تجمع‌ها و همچنین در خصوص توافقنامه تسلیم متهمین و محکومین در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج که اخیراً توسط وزرای دادگستری این کشورها وضع و تاکنون برای اطلاع عمومی منتشر نشده؛ به دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی و وجود برخی نقص‌ها نیز نگرانی خودرا اعلام نمود.
  شورای عمومی جنبش ترقیخواه کویت، در برابر اخبار دریافتی و بعضی اظهارات مسئولین در خصوص کسری موازنه بودجه عمومی و چگونگی جبران آن از طریق برداشت از صندوق ذخیره عمومی و اتشار اوراق قرضه محلی ابراز شگفتی نمود. در صورتی که برخی معلومات حاکی از وجود ۳/۲میلیارد دلار اضافی در ۵ ماه گذشته است. شورای مرکزی جنبش ترقیخواه کویت همچنین نگرانی خودرا از اظهارات برخی مسئولین حکومتی در خصوص آنچه که به نام ” ارشاد عمومی” قرار است در ماه دسامبر صادر شود؛ اعلام می‌نماید. این شورا ضمن ابراز نگرانی از توصیه های صندوق بین المللی پول، خواستار لغو این توصیه‌ها گردید. این چنین جهت گیری های نئو لیبرالی بدون تردید به وضع معیشتی طبقه کارگر و قشرهای مردم و بازنشستگان و کم در امدها چه از میان شهروندان و چه ساکنین کشور آسیب خواهد رساند.
 شورای عمومی جنبش ترقیخواه کویت با تأسف ادامه و ضعیت نابسامان و شرایط غیر انسانی کسانی که بنام ” بدون” در کشور زندگی و شناخته می‌شوند را مشاهده و در خصوص پایان دوره پنج ساله ای که حکومت طی فرمان شماره ۴۶۷ در سال ۲۰۱۰ برای تأسیس “سازمان مرکزی تعیین تکلیف کسانی که بطور غیر قانونی در کشور اقامت دارند” تعیین نمود؛ نیز جدی نبودن حکومت را برای حل این نابسامانی‌ها اعلام داشته و بر اتخاذ روش‌های انسانی برای حل این مشکل بدور از دیدگاه‌های نژادپرستانه و تاخیرهای حکومتی تاکید می‌ورزد.  شورای عمومی جنبش ترقیخواه کویت، ضمن تائید انتفاضه مردم فلسطین و همبستگی مردم در کرانه غربی اشغال شده و نوار غزه و سرزمین های ۱۹۴۸ در برابر پروژه یهودی سازی رژیم صهیونیستی و با پشتیبانی نیروهای امپریالیستی و بی اعتنایی حکومت های عربی و موضع گیری های بدون تأثیر دولت خود گردان؛ درودهای خودرا تقدیم خلق فلسطین می‌نماید. ملت فلسطین یکبار دیگر ثابت نمود؛ امادگی کامل برای هرنوع فداکاری در راه رهایی از اشغال و توقف نسل کشی را که از دهه ۴۰ قرن گذشته تاکنون ادامه داشته؛ دارد. خلق فلسطین با انتفاضه جدید خود رژیم‌های حاکم بر کشورهای عربی را رسوا نموده و موضع گیری های تسلیم طلبانه انها را در برابر دشمن صهیونیستی، اشکار ساخت. جنبش ترقیخواه کویت از دولت و ملت کویت خواست؛ پشتیبانی و یاری ملموس خودرا به مردم فلسطین در مبارزه رهایبخش بنماید.

کویت -۲۶ اکتبر ۲۰۱۵

به نقل از «نامه مردم»،‌شماره ۹۸۵، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا