جوانان و دانشجویان

این سرود ما را کُشتن کِی توان! کِی توان! پرچمِ مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم، در دست‌های توانایِ جوانان جهان!

شرکتِ سازمان جوانان تودهٔ ایران در نوزدهمین مجمع عمومی ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“- هاوانا،

همبستگی با مبارزهٔ جوانان ایران در راه صلح، حقوق بشر، حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی

 

شرکتِ سازمان جوانان تودهٔ ایران در نوزدهمین مجمع عمومی ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“- هاوانا،
جوانان مبارز و پرچم‌دارانِ مبارزه در راه عدالت اجتماعی و صلح، به‌خاطر دموکراسی و دفاع از محیط‌زیست، در آغازِ هفتهٔ دوم نوامبر، از هر گوشهٔ گیتی، و از هر نژاد و فرهنگی، دختر و پسر، سیاه‌ و سفید و زرد و قرمز پوست، به سمت هاوانا، پایتخت کوبای سوسیالیستی، سرازیر شده بودند. جزیرهٔ انقلاب، کوبا، روزهای ۱۸ تا ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۴ – ۹ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵، میزبانِ شرکت‌کنندگان در نوزدهمین مجمع عمومی (کنگرهٔ) ”فدراسیون جهانی جوانان دمکرات“ بود. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، که در سال ۱۳۲۴ خورشیدی/۱۹۴۵ میلادی، درحکم نمادِ جنبش گستردهٔ جوانان در پهنهٔ جهان، بنیان گذارده شد، سازمانی به‌رسمیت شناخته‌شده از سوی سازمان‌ملل‌متحد است. اساسِ سیاست‌های این فدراسیون و هدف اصلیِ فعالیت‌های آن، از همان آغاز بنیانگذاری، تبلیغ و ترویجِ حمایت از صلح در جهان و اتحاد جوانان جهان، و دفاع از حقوق و وظایف جوانان در سراسر پهنهٔ جهان بوده است. ”خوزه آنخل مائوری“، مسئول شعبهٔ روابط بین‌المللی کمیتهٔ ملی سازمان جوانان کمونیست کوبا، در رابطه با نوزدهمین مجمع عمومی این فدراسیون، اظهار داشت که بیش از ۱۵۰ نماینده از سازمان‌های جوانان کشورهای مختلف جهان، با هدفِ ارزیابیِ کارکرد و تصمیم‌گیری به‌منظور تدوین برنامهٔ عمل آتی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات جهان- در چارچوبِ شرایط سیاسی موجود بین‌المللی- در ”مرکز بین‌المللی کنفرانس‌ها“، در هاوانا، گرد آمده‌اند. شرکت‌کنندگان در این مجمع عمومی- که دبیرکل‌ها و رهبران ۲۳ سازمان جوانان در میان‌شان حضور داشتند- ۸۰ سازمان از ۵۱ کشور در پنج قارهٔ جهان را نمایندگی می‌کردند. نمایندهٔ سازمان جوانان تودهٔ ایران، به‌دعوت و در هماهنگی با رهبری فدراسیون، در این نشستِ ویژه و مهم فدراسیون جوانان ترقی‌خواه و دموکرات جهان شرکت داشت.
در طول زمان برگزاریِ مجمع عمومی این دوره، با هماهنگی رفقای کوبایی، نمایندگان شرکت‌کننده، در فعالیت‌هایی متنوع-ازجمله بازدید از مؤسسه‌ها و ساختارهای اجتماعی، انجام نشست‌های گوناگون با رهبران و مسئولان ساختارهای رسمی دولتی، اجتماعی، و فرهنگی- شرکت کردند و با واقعیت‌های ساختمان سوسیالیسم در کوبا و چالش‌های موجود در برابر رفقای کوبایی آشنا شدند. دفتر بین‌المللی سازمان جوانان کمونیست کوبا، ۱۹‌آبان‌ماه/۱۰ نوامبر، با برپاییِ نشستی ویژه و‌ دعوت از نمایندگان شرکت‌کننده در مجمع عمومی برای حضور در آن، آنان را در جریان مصوبه‌های کنگره سازمان جوانان کمونیست کوبا- که در تیرماه ۱۳۹۴ برگزار شده بود- قرار داد و دربارهٔ تحول‌های اقتصادی و سیاست‌های حزب کمونیست و دولت کوبا، در راستای حفظ و گسترشِ دستاوردهای سوسیالیسم در کشور، به آنان توضیح داده شد. نمایندگان مجمع عمومی، پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه/۱۲ نوامبر، در ”جشنواره ملیت‌ها“- که در مالکون، در نزدیکی هاوانا، برگزار شد- در کنار و همراه با دانشجویان خارجی‌ای که در جزیرهٔ انقلاب به تحصیلات دانشگاهی مشغولند، شرکت کردند. نوزدهمین مجمع عمومی فدراسیون جوانان در زمینهٔ موضوع‌هایی متعدد بحث و تصمیم‌گیری کرد.
ازجمله مهم‌ترینِ این بحث‌ها، موضوعِ تجاوزگریِ امپریالیسم در سال‌های پس از فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی، و طرحِ بیانیهٔ اصلی کنگره زیر عنوان: ”تهاجم عمومی امپریالیسم و اهمیتِ نوزدهمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“ بود- بیانیه‌یی که خطوط اصلی بحث‌های مجمع عمومی در گسترهٔ موضوع‌های گوناگون را دربر داشت. تحول‌های سال‌های اخیر در خاورمیانه، درگیری‌های خونین کنونی در سوریه، و ظهور ”داعش“- نیرویی سرکوبگر و ارتجاعی که از سوی حاکمانِ سلطان‌نشین‌های عربی در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و نیز ترکیهٔ عضوِ پیمان ناتو حمایتِ مالی و تسلیحاتی می‌شود- در بحث‌های سیاسی مجمع عمومی بازتابی گسترده داشت. مجمع عمومی، در ادامهٔ شیوهٔ دیرپای خود، قطعنامه‌یی در همبستگی با مردم و نیروهای ملی، ترقی‌خواه، و دموکراتیک فلسطین، به‌تصویب رسانید. نوزدهمین مجمع عمومی، همچنین به‌دلیل مصادف بودنِ برگزاری آن با هفتادمین سالگرد بنیانگذاریِ ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، موضوعیت ویژه‌ای پیدا کرده بود، و به‌همین مناسبت، نمایندگان مجمع عمومی، در سومین روز نشست خود، در مراسمی ویژهٔ، هفتادمین سالگرد بنیانگذاریِ ”فدراسیون“ را بزرگ داشتند. برگزاریِ نوزدهمین مجمع عمومی فدراسیون در کوبا، در کشوری سوسیالیستی در قارهٔ آمریکا، که بر رغم فشارهای امپریالیسم توانسته است دستاوردهای سوسیالیسم را به‌نمایش بگذارد و همبستگیِ پرشورِ جهانی‌ای را در حمایت از ادامهٔ ساختمان سوسیالیسم- به‌ویژه از سوی جوانان ترقی‌خواه و دموکرات جهان- و‌ ایستادگی و مبارزه‌اش جلب کند، به این مجمع عمومی حالت و چهره‌یی ویژه‌ داده بود. در مراسم سومین روز نشست، نشانِ رسمی فدراسیون به رفیق فیدل کاسترو، رهبر تاریخی انقلاب کوبا، به‌پاسداشتِ او، که از نقش جوانان در مبارزه برای صلح و سوسیالیسم همواره دفاع کرده است، اعطا شد.
 نمایندهٔ جوانان توده‌ای، در طول مدت برگزاریِ کنگره، با حضور در بحث‌ها و نشست‌های مختلفی که در طول ۴ روز کنگره برگزار شدند، ضمن شرکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آیندهٔ فدراسیون، در دیدارهای دوجانبه و چندجانبه با سازمان‌های جوانان کشورهای مختلف، شرایط کار و زندگی جوانان ایران را به آن‌ها توضیح داد. او در زمینهٔ جلب  همبستگی این سازمان‌ها با کوشندگان سندیکایی، زنان، و جوانان میهن ما فعالیت چشمگیری داشت. نتیجهٔ این فعالیت، تجدید رابطهٔ سازمان جوانان تودهٔ ایران با جوانان مترقی و دموکرات از نپال، اسپانیا، بریتانیا، لبنان، برزیل، فلسطین، اردن، اتریش، ترکیه، سری‌لانکا، و مکزیک بود. شرکت نمایندهٔ جوانان توده‌ای در کنگره همچنین امکان‌های ویژه‌ای را در رابطه با گسترش فعالیت با برخی سازمان‌های ترقی‌خواه دیگر و همچنین رابطه نزدیک‌تر با ارگان‌های رهبری فدراسیون جهانی جوانان دموکرات را فراهم کرد. سازمان جوانان تودهٔ ایران، از قطعنامه ویژه‌ای در رابطه با محکوم کردن خشونت علیه زنان و استفاده از تجاوز و سیاست‌های مبتنی بر زن‌ستیزی و محدودیت‌های جنسیتی که از سوی ”مجمع جوانان کمونیست کانادا“ در کنگره مطرح و به بحث گذاشته شده بود، حمایت کرد. رفیق جوان توده‌ای، با هماهنگی قبلی، بیانیه‌یی را که در همبستگی با جوانان و دانشجویان ایران و مبارزه آنان برای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم تنظیم شده بود، و در آن به‌صراحت سیاست‌های سرکوبگرانهٔ رژیم در رابطه با جوانان و دانشجویان و کوشش‌های ارگان‌های سرکوب به‌منظور جلوگیری از شرکت فعال و خلاق جوانان در جنبش مردمی به‌ضدِ دیکتاتوری مذهبی و در جهت دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی محکوم شده بود، برای هموندانش تشریح کرد. این بیانیه از سوی سازمان‌های شرکت‌کننده در کنگره و ازجمله سازمان جوانان ترقی‌خواه و دموکرات قبرس- که رهبری فدراسیون جهانی جوانان دموکرات را به‌عهده دارد- موردحمایت قرار گرفت.. متن این بیانیه در این شمارهٔ نامهٔ مردم منتشر شده است.
بسیاری از نمایندگان حاضر در کنگره خواستار تماس‌ها و همکاری‌های نزدیک‌تر با سازمان جوانان تودهٔ ایران بودند.  مجمع عمومی، در روز ۲۱ آبان‌ماه/ ۱۲ نوامبر، با سخنرانی رفیق ”نیکلاس پاپادمتریو“، رهبر قبرسی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در ۴ سال آینده، به‌پایان رسید. در این مراسم، که با حضور رفیق ”خوزه رامون بالاگوئر“- عضو دبیرخانه و مسئول دایره روابط بین‌المللی حزب کمونیست کوبا- رفیق ”خولیو سزار رودریگز گارسیا“ و رفقای رهبری سازمان جوانان کمونیست کوبا، خانم ”ثریا آلوارز“- مقامی رسمی در وزارت امورخارجه کوبا- برگزار شد، رفیق پاپادمتریو، رهبر فدراسیون، با اشاره به مصوبه‌های مهم مجمع عمومی، اظهار داشت، فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، دوش‌به‌دوش جوانان و زحمتکشان، به مبارزه‌اش بر ضدِ جنگ، اشغال [اراضی کشورهای دیگر]، و سیاست‌های امپریالیستی، ادامه خواهد داد. او تصریح کرد که، هدفِ مبارزه در جهتِ شکست [سیاست‌های] امپریالیسم، ممکن کردنِ  ساختمان جهانِ صلح و همبستگی است.

همبستگی با مبارزهٔ جوانان ایران در راه صلح، حقوق بشر، حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی


جوانان ایران همیشه نقش مهمی در مبارزه با امپریالیسم، جنگ، دیکتاتوری، و نولیبرالیسم داشته‌اند. از دههٔ ۱۹۵۰ [۱۳۳۰ش] تا کنون، دانشجویان ایران همیشه حامل مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم و اندیشه‌های ترقی‌خواهانه بوده‌اند. جوانان و دانشجویان ترقی‌خواه ایران گردان مهمی از جنبش ملّی کردن صنعت نفت در دههٔ ۱۹۵۰ و پیشگام و قهرمان مبارزه با کودتای «سیا» و «اِم‌آی۶» بودند که منجر به سرنگونی دولت دموکراتیک دکتر مصدق و به قدرت رسیدن دیکتاتوری شاه شد. جوانان ایرانی که شمار زیادی از آنها کمونیست و از اعضای سازمان جوانان توده بودند، در انقلاب دموکراتیک ملّی ۱۹۷۹ [۱۳۵۷ش] علیه رژیم دیکتاتوری شاه شرکت کردند. اگرچه آن انقلاب شکوهمند، که میلیون‌ها تن از مردم جهان آن را تحسین کردند و مورد حمایت کشورهای سوسیالیستی و کمونیست‌ها در هر گوشه‌ای از جهان قرار گرفت، شکست خورده است و اکنون یک رژیم دیکتاتوری در ایران حاکم است که سیاست‌های نولیبرالی را به پیش می‌برد، ولی جوانان ایرانی همچنان مبارزه‌ای پیچیده با حاکمیت دین‌سالار را برای احقاق حقوق بشر و دموکراتیک در ایران به پیش می‌برند.
در سال‌های اخیر، صدها تن از جوانان و رهبران دانشجویی دستگیر شده‌اند و مورد شکنجه‌های دهشتناک در زندان‌های مخوف ایران قرار گرفته‌اند. رهبران دینی ارشد کشور اعلام می‌کنند که نگران مسلّط شدن دوبارهٔ مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها در دانشگاه‌های کشورند. بهاره هدایت، عضو شورای اجرایی سازمان دانشجویی «دفتر تحکیم وحدت» و از مبارزان برجستهٔ حقوق زنان، از سال ۲۰۱۰ [۱۳۸۹ش] تا کنون در زندان است، و وضعیت سلامتی او وخیم است. مریم شفیع‌پور، یکی دیگر از دانشجویان فعال سیاسی، صرفاً به جرم فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز در راه احقاق حقوق زنان در ایران در روز ۲۷ ژوییه ۲۰۱۳ [۵ مرداد ۱۳۹۲] دستگیر و به ۷ سال زندان محکوم شده است. در ماه اکتبر ۲۰۱۵ [آبان ۱۳۹۲] نیز پنج فعال دانشجویی دیگر در تهران و کرج دستگیر و به زندان مخوف اوین برده شدند. با این دستگیری‌ها، تعداد فعالان دانشجویی که توسط مقام‌های ایران بازداشت شده و برای دست کشیدن از فعالیت‌هایشان زیر فشار قرار گرفته‌اند، به عددی دورقمی رسید. رژیم دیکتاتوری ایران نشان داده است که از فعالیت‌های جوانان و دانشجویان برای ارتقای حقوق بشر و حقوق دموکراتیک و هشدار نسبت به خطر درگیر شدن ایران در مناقشه‌های گسترش یابنده در کشورهای همسایه و در منطقه خشنود نیست.
با نزدیک شدن به ۷ دسامبر [۱۶ آذر] که «روز دانشجو» در ایران است، پیش‌بینی می‌شود که دستگیری‌های بیشتری در راه باشد. جوانان و دانشجویان ترقی‌خواه ایران هر سال روز ۷ دسامبر- «روز دانشجو»- را با برگزاری راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات با خواست‌هایی از جمله رعایت حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، شرایط بهتر در دانشگاه‌ها، و برای دفاع از صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در ایران گرامی می‌دارند. فعالان در ایران نگران آنند که مقام‌های ایران در ماه‌های آینده دست به اقدام‌های محدودکننده و تنبیهی بیشتری علیه جنبش دانشجویی بزنند. ما همهٔ سازمان‌های جوانان شرکت کننده در ۱۹مین مجمع عمومی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات و جنبش بین‌المللی جوانان را فرامی‌خوانیم که به این بازداشت‌ها اعتراض کنند و آزادی فعالان دانشجویی دستگیر شده را خواستار شوند.
جوانان تودهٔ ایران، که عضو فدراسیون جهانی جوانان دموکرات است، این بازداشت‌ها را کاملاً ناموجّه می‌داند و خواستار تدارک کارزاری بین‌المللی برای آزادی فعالان دانشجویی شده است. به اعتقاد سازمان جوانان تودهٔ ایران، رژیم ایران تلاش دارد که جنبش جوانان و دانشجویان ایران را که یکی از گردان‌های جنبش صلح و دموکراسی در ایران است مرعوب و خفه کند.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۷، ۹ آذرماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا