حزب توده ایران

۸۹۰

”انتخابات“ 90: حماسه رای های تقلبی، حماسه دروغ های بزرگ و نماد روشن افلاس سیاسی-اخلاقی رژِیم ولایت فقیه

Top