حزب توده ایران

۹۴۵

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت روز جهانی کارگر: دست در دست هم برای از بین بردن محرومیت و فقر، برای تحقق عدالت اجتماعی، و دست یابی به حقوق سندیکایی و تشدید مبارزه بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه!

نسخه چاپی برگه بزرگ

 

Top