حزب توده ایران

۹۶۶

از شعارهای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی تا حاکمیت رژیم سراپا فاسد، ضد مردمی و استبدادی ولایت فقیه - تأملی بر سرنوشت دردناک انقلاب بهمن ۱۳۵۷

نسخه چاپی برگه بزرگ

Top