حزب توده ایران

۱۰۱۹

 «آشتی» تنها با «توبه کردن» ممکن است! ورشکستگی سیاسی و زبونی «اصلاح طلبان» مدافع حاکمیت رژیم ولایت فقیه

نسخه چاپی برگ بزرگ

Top