مسایل بین‌المللی

تشکیل جلسهٔ کارگروه برگزاری نشست‌های بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در استانبول، ترکیه

جلسهٔ کارگروه مسئول سازمان‌دهی و برگزاری نشست‌های سالانهٔ حزب‌های کمونیست و کارگری، در روزهای اوّل و دوّم اسفندماه امسال در شهر استانبول در ترکیه برگزار شد. سازمان‌دهی این جلسه و برگزاری آن را حزب کمونیست ترکیه به عهده داشت که خود میزبان هفدهمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری در آبان ماه در ترکیه بود. این نخستین جلسهٔ کارگروه پس از نشست هفدهم در ترکیه بود.

در جلسهٔ اخیر کارگروه، سیزده حزب کمونیست و کارگری از منطقه‌های گوناگون جهان حضور داشتند. همیشه سعی شده است که ترکیب کارگروه از توازن جغرافیایی و سیاسی مناسبی برخوردار باشد. شرکت حزب کمونیست ویتنام در این جلسه حائز اهمیت زیادی است زیرا این نخستین بار است که این حزب در جلسه‌های کارگروه شرکت می‌کند.
در این جلسه دربارهٔ رخدادهای جهانی عمده و نیز رخدادهای مرتبط با کشورهای حزب‌های شرکت‌کننده گفتگو شد، و قطعنامه‌ای در محکوم کردن تجاوز امپریالیستی ”ناتو“، عربستان، و ترکیه به سوریه به اتفاق آرا تصویب و صادر شد. در این قطعنامه با بیان اینکه بحران سوریه ریشه در تضادهای اقتصادی و اجتماعی داخلی آن کشور دارد، مداخلهٔ امپریالیستی در امور داخلی کشور سوریه و حمایت محافل امپریالیستی از گروه‌های تروریستی گوناگون که در صدد بی‌ثبات کردن دولت سوریه‌اند محکوم شده است. در نتیجهٔ این جنگ امپریالیستی میلیون‌ها نفر مجبور شده‌اند که خانه و کاشانه‌شان را ترک کنند و به جاهای مختلف دنیا بروند و پناهنده شوند. این پناهندگان از گرسنگی، فقر، تبعیض، و نقض حقوق بشر رنج می‌برند و در معرض انواع شکل‌های استثمار قرار دارند.
حزب‌های شرکت‌کننده در جلسهٔ اخیر کارگروه تجاوز به سوریه را محکوم کردند و اعلام کردند که این تجاوز بخشی از طرحی گسترده‌تر برای دسترسی به منابع غنی منطقهٔ غرب آسیا و کنترل منابع طبیعی و راه‌های انتقال این منابع است. حزب‌های شرکت‌کننده در بیانیهٔ خود مردم سراسر جهان را فراخواندند که مبارزه با امپریالیسم و انحصارهای جهانی را که از راه مداخلهٔ نظامی و حمایت از انواع مختلف گروه‌های تروریستی برای تسلّط بر منطقهٔ غرب آسیا تلاش می‌کنند ادامه دهند.
در جلسهٔ کارگروه دربارهٔ فعالیت‌های گوناگون هر حزب در کشور خود در همبستگی با مردم فلسطین و حزب کمونیست اوکرایین، که زیر فشار و آزار رژیم نوفاشیستی در آن کشور قرار دارد، گفتگو شد. نمایندگان حزب‌های شرکت‌کننده مجدداً بر همبستگی خود با مبارزهٔ این کشورها و نیز با مردم آمریکای لاتین که با حمله‌های شدیدی از جانب نیروهای امپریالیستی و همدستانشان روبرویند، تأکید کردند.
جلسهٔ کارگروه در مورد محل نشست بعدی حزب‌های کمونیست و کارگری جهان تصمیم‌گیری کرد. بر اساس تصمیم کارگروه، هجدهمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری در نیمهٔ تیرماه ۹۵ در شهر هانوی، در ویتنام، و به میزبانی حزب کمونیست ویتنام برگزار خواهد شد. این تصمیم اهمیت شایان توجهی دارد چون این نخستین بار در دورهٔ جدید نشست‌هاست که نشست حزب‌های کمونیست و کارگری در یک کشور سوسیالیستی برگزار می‌شود.
در جلسهٔ کارگروه دربارهٔ موضوع محوری نشست هجدهم نیز بحث و گفتگو شد و در نهایت این موضوع برای نشست آینده در هانوی تعیین شد: بحران سرمایه‌داری، تجاوز امپریالیستی- استراتژی و تاکتیک حزب‌های کمونیست و کارگری در مبارزه در راه صلح، حقوق کارگران و ملّت‌ها، و سوسیالیسم.
کارگروه همچنین تصمیم گرفت که بحث دربارهٔ راه‌های بهبود فعالیت و کارکرد کارگروه و شیوهٔ سازمان‌دهی نشست‌های بین‌المللی حزب‌ها ادامه یابد. پیشنهادهای مربوط به این موضوع‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای بحثِ بیشتر و تصمیم‌گیری به نشست هجدهم ارائه خواهد شد. دو حزب کمونیست ترکیه و ویتنام مسئولیت گردآوری و تنظیم پیشنهادها را برای ارائه دادن به نشست هجدهم به عهده گرفتند. در هجدهمین نشست بین‌المللی حزب‌ها ترکیب کارگروه بعدی نیز تعیین خواهد شد که مدّت انجام وظیفهٔ آن سه سال خواهد بود و معمولاً ۲ یا ۳ بار در سال جلسه تشکیل می‌دهد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۹۹۴، ۱7 اسفندماه ۱۳۹۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا