مسایل سیاسی روز

اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران: دربارۀ برگزاریِ سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی

سومین نشستِ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، پس از ششمین کنگرهٔ حزب،‌ با حضور اعضای کمیتۀ مرکزی در تیرماه ۱۳۹۵ برگزار شد. نشستِ کمیتۀ مرکزی، با یک دقیقه سکوت در گرامی‌داشتِ خاطرۀ همه جان‌باختگانِ راه آزادی و پخش چهارمین سرود حزب، کار خود را آغاز کرد. نشستِ کمیتۀ مرکزی، گزارشِ هیئت سیاسی دربررسی آخرین تحولات ایران و جهان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و پس از وارد دانستن برخی تغییرات، آن را به‌تصویب رساند.

نشست کمیتۀ مرکزی پس از بحث‌هایی مفصل پیرامون آخرین تحولات ایران، از جمله: امضایِ توافق‌نامۀ ”برجام“ با آمریکا و کشورهای اتحادیۀ اروپا و اثرات کوتاه و دراز مدتِ این توافق‌نامه در وضعیت کشورمان، انتخاباتِ اسفندماه ۱۳۹۴ مجلس‌های شورا و خبرگان، بحرانِ فزایندۀ اقتصادی رژیم، گسترشِ اعتراض‌های اجتماعی به ادامۀ حاکمیت استبداد، تهاجم خشن و ضد انسانی نیروهای امنیتی به کارگران و زحمتکشان و به‌شلاق بستن کارگران ـ از جمله کارگران معدن ”آق‌دره“ ـ به‌د‌‌لیلِ حرکت‌های اعتراضی صنفی‌شان، و همچنین رویدادهای خطرناک و نگران‌کننده در مرزهای ایران و برخوردهای نظامی اخیر در کردستان، میان نیروهای نظامی رژیم سرکوبگر و   واحد های پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران، به ویژه در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه و مناطق کردنشین در عراق، سوریه و ترکیه، در زمینهٔ سیاست‌های روز حزب و ضرورت سازماندهی کارزارهای تبلیغاتی مناسب با رخداد های عمده در میهن اتخاذ کرد.
نشستِ کمیتۀ مرکزی حزب، همچنین معضل‌ها و چالش‌های پیشِ‌رو در تحققِ همکاری نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور و راهکارهای عملی در پیشبُردِ امر جنبش مردمی در شرایط کنونی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نشستِ کمیتۀ مرکزی در بخشی دیگر از کار خود دربارهٔ بحرانِ عمیق سرمایه‌داری، پیروزیِ مردم انگلیس و رأی آنان به‌خروج از اتحادیۀ اروپا، همچنین تحول‌های بسیار مهم خاورمیانه و ادامهٔ جنگ و خونریزی در این منطقه، به‌بررسی پرداخت.
نشستِ کمیتۀ مرکزی در بخش دیگری از کارش، گزارشِ شعبه‌های مالی، روابط بین‌المللی، تشکیلات و تبلیغات حزب و همچنین گزارش کمیسیون های کارگری و زنان را به‌دقت بررسی کرد و به‌منظورِ بهبود فعالیت آن‌ها، رهنمودهایی مشخص ارائه داد، و علاوه بر آن، پیرامونِ شعارهای ضرورِ مرحله‌ای در زمینۀ مبارزات کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و خلق‌های کشور به‌بحث پرداخت و تصمیم‌هایی اتخاذ کرد. پلنومِ سوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، با انتخاب هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی و پخش سرود انترناسیونال، به کار خود پایان داد.

دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۱۸ تیرماه ۱۳۹۵

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۳، ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا