اعلامیه ها

اطلاعیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ موج جدید کشتارها در زندان رژیم ولایت فقیه

بر اساس آخرین گزارش های رسیده در پی انتقال غیرمنتظره ۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج در روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه، خانواده های دست کم ۲۱ تن از آنان برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند.
خبرگزاری “هرانا” گزارش داد که: “منابع غیر رسمی تعداد اعدام شدگان را با اضافه کردن سه نام جدید “حکمت عراقی، حمزه عراقی و علی عراقی” تا ۲۵ نفر نیز تخمین میزنند با اینحال دادستان کل کشور طی اظهار نظری که امروز بعنوان شفاف ترین اطلاع رسانی یک مقام مسئول داشت تعداد زندانیان اعدام شده را ۲۰ نفر عنوان کرد.”

بر اساس همین گزارش: “ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲۹ نفر از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر هستند که احکام اعدام آنها قطعی شده بود.”
دادگستری کل استان کردستان نیز همچنین دیشب (سه‌شنبه ۱۲ مرداد، ۲ اوت) در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که حکم اعدام تعدادی از اعضای “گروه توحید و جهاد” صبح سه‌شنبه در زندان سنندج اجرا شده است. همچنین “کانون مدافعان حقوق بشر در کردستان” خبر داد: “هم اکنون حدود ١٨ فعال سیاسی کُرد بە اتهام عضویت یا همکاری با احزاب سیاسی کُرد ، در دادگاههای انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدەاند که حکم بیشتر آنها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.” بر اساس گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در کردستان  ” اکثر خانوادەهای این زندانیان، از شکنجەهای شدید فرزندانشان و حتی برخی از اعضای خانواده این زندانیان، در ادارەهای وزارت اطلاعات، خبر دادەاند و مدارک و شواهد ارائه شده به دادگاه ها، همگی از طریق پرونده سازی ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته است.”
تشدید جو سرکوب و اختناق در ایران در ماه های اخیر که تبلور آن را می توان در دستگیری های گسترده دگراندیشان، به شلاق بستن کارگران معترض و اکنون موج گسترده ای از اعدام ها و همچنین گسترش عملیات نظامی در کردستان ایران دید، بار دیگر ماهیت ضد انسانی و عمیقاً ارتجاعی رژیم ولایت فقیه را به نمایش می گذارد. همزمانی این موج جدید اعدام ها با سالگرد فجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال ۶۷ و کشتار هزاران مبارزه راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به دستور خمینی و سران حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر بر این نکتۀ مهم مهر تأیید می زند که با ادامه این حکومت نمی توان به تحقق عدالت، احترام به قانون و جامعه ای متکی بر حقوق و آزادی ها دموکراتیک امیداور بود.
حزب توده ایران بر پایه مصوبه های برنامه ای خود با مجازات اعدام تحت هر شرایطی و به هر جرمی مخالف  است.  حزب تودۀ ایران ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن،   و ابراز همدردی با خانواده های داغدار  قربانیان آن،  از همه نیروهای مترقی، آزادی خواه و انسان دوست جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد این جنایات بلند کنند. نباید اجازه داد ارتجاع باردیگر شماری از دگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت استبدادی را بدون عکس العمل وسیع افکار عمومی جهان در محکومیت آن، این چنین سر به نیست کند.

حزب تودۀ ایران
۱۳ مردادماه ۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا