مسایل سیاسی روز

ادامۀ پیام های شادباش هفتاد و پنجمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران به کمیتۀ مرکزی

ادامۀ پیام های همبستگی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد حزب تودۀ ایران

پیام همبستگیِ حزب کمونیست فرانسه: به‌مناسبتِ هفتادوپنجمین سالگرد بنیادگذاریِ حزب تودهٔ ایران

به‌نمایندگی از سوی حزب کمونیست فرانسه، به‌مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد بنیادگذاریِ حزب تودهٔ ایران، به‌رهبری و اعضای حزب تودهٔ ایران که با شجاعت و پایمردی برای آزاد کردن جامعهٔ ایران از حکومت دین‌سالار، و برای صلح، دمکراسی، تحول و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند، درودهای گرم خود را ابراز می‌دارم.
حزب تودهٔ ایران، در مقام وارثِ  حزب کمونیست ایران که در سال ۱۹۲۱ [۱۳۰۰ خورشیدی] تأسیس شد و در سال ۱۹۳۱ [۱۳۱۰ خورشیدی] ممنوع گردید، از ابتدای بنیادگذاری‌اش در ۱۹۴۱ [۱۳۲۰]، در پیکار با غارتِ ثروت و منابع کشور، مبارزه با مداخله‌های خارجی در سیاست ایران و بر ضدِ دیکتاتوری شاهان و سپس رژیم ملاها، نقشی بسیار ارزنده‌ داشته است. حزب تودهٔ ایران، در همکاری با نیروهای دمکراتیک و پیشرو در ایران، نمایشگرِ امید برای مردم ایران و خاورمیانه است، یعنی امید به برپاییِ جامعه‌یی آزاد از سلطهٔ دیکتاتور، ایرانی دمکراتیک در منطقه‌یی صلح‌آمیز، توسعه‌یافته و متحد.  حزب کمونیست فرانسه، بر پشتیبانی و همبستگی‌اش با حزب تودهٔ ایران در مبارزهٔ این حزب‌ با سیاست‌های جنگ‌جویانه، فساد، بی‌عدالتی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران و نیز بر ضدِ رژیم دین‌سالار، تجاوز به آزادی و حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسیِ مردم ایران، مجدداً تأکید می‌ورزد.

پیر لوران، دبیر ملیِ حزب کمونیست فرانسه
پاریس. ۴ اکتبر ۲۰۱۶ / ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵

پیام تبریک کمیتهٔ مرکزی حزب مترقی زحمتکشان مردم قبرس ”آکل”

رفقای گرامی،
به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران، ادامه دهندهٔ شایستهٔ راه حزب کمونیست ایران، کمیتهٔ مرکزی ”آکل” و کادرها و اعضای حزب ما گرم‌ترین درودهای رفیقانهٔ صمیمانه و مبارزه‌جویانهٔ خود را به کمیتهٔ مرکزی و همهٔ اعضا و هواداران حزب برادر، حزب تودهٔ‌ ایران، چه در ایران و چه در تبعید، و به همهٔ رفقایی که در زندان‌های رژیم دین‌سالار ایران رنج می‌برند، تقدیم می‌کنند. در این نقطه عطف سرنوشت‌ساز در جنبش انقلابی زحمتکشان ایران، ”آکل  “نسبت به مبارزات درازمدّت، شجاعانه، چندجانبه، و پیگیرانهٔ حزب شما، که همان‌طور که از نامش برمی‌آید و در ۷۵ سال گذشته ثابت کرده است، به‌واقع حزب توده‌هاست، ادای احترام می‌کند. حزب تودهٔ ایران که ریشه‌های عمیقی در میان توده‌های وسیع مردم دارد، همواره آرمان‌ها و آرزوها و چشم‌اندازهای مردم ایران برای آزادی، استقلال، حاکمیت ملّی، و عدالت اجتماعی را در  مبارزات توده‌یی در نظر داشته و بیان کرده است. به همین دلیل است که هیچ عرصه‌ای از جامعه‌ای ایران نیست که در آن نقشی و نشانی از حزب توده ایران دیده نشود.
سنّت‌ها و فداکاری‌های قهرمانانهٔ حزب شما همچنان الهام‌بخش نسل‌های جدید در مبارزهٔ امروزی برای طرد رژیم دین‌سالار و دیکتاتوری ایران است. به‌رغم همهٔ سرکوب‌ها، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، و ”غیرقانونی“ کردن‌ها، حزب توده ایران استوار ایستاده و مقاومت کرده، و پیوندهای محکمی با توده‌های وسیع جنبش‌های اجتماعی برقرار کرده است.  ما مبارزهٔ شما در راه حقوق مردم و برضد مداخله‌های خارجی امپریالیستی را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
”آکل“  برای پیوندهای دوستی نزدیک برادرانه و مبارزه‌جویانهٔ خود و همکاری با حزب توده ایران که طی سال‌های طولانی، و نیز در اقدام‌های مشترک، همبستگی، و کار در جنبش توده‌یی بین‌المللی کمونیستی و ترقی‌خواه شکل گرفته است، ارزش زیادی قائل است. ما برای تحکیم و تقویت بیشتر این پیوندها تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
امروزه، در زمانی که امپریالیسم در پی بازترسیم نقشهٔ منطقهٔ ما، تحمیل طرح آمریکایی ”خاورمیانهٔ جدید“ و سلطهٔ آن، نقض استقلال و حاکمیت ملّی کشورها، راه‌اندازی جنگ‌ها، ترور، و مناقشه‌های گوناگون به منظور حفاظت از منافع درازمدّت و اقتصادی‌اش است، حزب مترقی زحمتکشان قبرس “آکل “معتقد است که گرد آمدن همهٔ نیروهای ضدامپریالیستی ترقی‌خواه در یک جنبش توده‌یی گسترده برای برقراری و حفظ صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی، اکنون امری ضروری است.
ما ضمن شادباش‌گویی به مناسبت این سالگرد مهم در تاریخ حزب شما، به خاطر همبستگی پیگیر و بی‌خدشهٔ شما با مبارزهٔ ما در راه رها کردن قبرس از اشغال ترکیه و به هم پیوستن ملّت و کشورمان در یک فدراسیون دومنطقه‌یی، بدون کفیل، و فارغ از نظامیگری، که در آن حقوق بشر و آزادی‌ها برای همهٔ قبرسی‌ها، چه یونانی و چه ترک، تأمین و تضمین شده باشد، از شما تشکر می‌کنیم. ”آکل“ به حزب برادر توده درود می‌فرستد و همبستگی پیکارجویانهٔ همیشگی خود را با آن حزب اعلام، و بر ادامهٔ مبارزهٔ مشترکِ دوشادوشِ آن حزب در راه تحقق صلح و سوسیالیسم تأکید می‌کند.

با درودهای رفیقانه،
آندروس کیپریانو، دبیرکل
کمیته مرکزی آکل

پیام تبریک حزب کمونیست هند (مارکسیست)

رفقای گرامی،
حزب کمونیست هند (مارکسیست) ۷۵مین سال بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران را به شما شادباش می‌گوید. به پاس این مناسبتِ بسیار مهم، ما به رهبری و همهٔ اعضای حزب درود می‌فرستیم و بر همبستگی قلبی خود با شما مجدداً تأکید می‌کنیم. حزب توده که در سال ۱۳۲۰ بنیاد گذاشته شده است، جانشین و ادامه دهندهٔ راه حزب کمونیست ایران است که رضاشاه فعالیت آن را ممنوع اعلام کرد. حزب شما با عزمی راسخ در راه حقوق مردم ایران مبارزه می‌کند. حزب شما نقش نمونه‌وار و برجسته‌ای در مبارزه با امپریالیسم و کنترل آن بر صنعت نفت ایران، و نیز در مبارزه با همهٔ شکل‌های ارتجاع در جامعه داشته است. حزب شما جبههٔ متحدی در مبارزه با سرکوب و استثمار تشکیل داده بود که بخش‌های وسیعی از جامعه- کارگران، دهقانان، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، و روشنفکران- را به سوی حزب جلب کرده بود. همین وجهه و نفوذ فزایندهٔ حزب بود که طبقات حاکم ایران را ترسانده بود به طوری که مجبور شدند فعالیت حزب را قدغن اعلام کنند و سرکوب وحشیانه‌ای را علیه آن به راه اندازند که کمتر در تاریخ دیده شده است. خصیصهٔ تسلیم‌ناپذیر و شجاعانهٔ حزب تودهٔ ایران و پایداری آن در برابر همهٔ شکل‌های سرکوب و آزار است که الهام‌بخش همهٔ کمونیست‌های جهان است.
در اوضاع کنونی جهان، امپریالیسم سخت در تلاش است که سلطهٔ خود بر منابع غنی منطقهٔ آسیای غربی و به طور کلی سراسر جهان را تأمین و تضمین کند. در حالیکه بحران اقتصادی جهانی همچنان بسیاری از کشورهای جهان را در چنگال خود دارد، تلاش‌ها برای سلطه بر بازارها، برای دستیابی به منابع و فرآورده‌های نهایی، ادامه دارد. برای پیشبُرد منافع اقتصادی از قدرت نظامی استفاده می‌شود. بی‌ثبات‌سازی رژیم‌های آسیای غربی و رژیم‌های ترقی‌خواه در آمریکای لاتین، تلاش برای مهار کردن رشد چین و ابراز وجود روسیه، همگی بخش‌هایی از یک سیاست‌اند. طبقات حاکم به افزایش اقتدارگرایی، نژادگرایی، فرقه‌گرایی، کینه و نفرت مذهبی، بی‌تابی و تعصّب، بنیادگرایی، و تروریسم دامن می‌زنند تا از این راه رشد و گسترش ناخشنودی از نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های طبقهٔ حاکم را ضعیف و مهار کنند. رشد نیروهای راستگرا چالشی است که نیروهای کمونیست و چپ با آن روبرویند. وظیفهٔ ما حزب‌های کمونیست و کارگری است که افزایش نارضایتی را در مجرایی درست در راه مبارزه با نظام سرمایه‌داری بیندازیم. مردم سراسر جهان با تلاش‌های طبقات حاکم به منظور افزایش سریع سودهایشان از راه تشدید استثمار، مقابله و مبارزه می‌کنند. در هند نیز ما اخیراً شاهد یک اعتصاب قدرتمند و متحد طبقهٔ کارگر علیه سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرالی بودیم که ۱۸۰ میلیون نفر در آن شرکت کردند.
در چنین پیش‌زمینه‌ای، ما اطمینان داریم که حزب تودهٔ ایران در راستای برآورده کردن انتظارهای مردم ایران عمل خواهد کرد و در برابر هر تلاش طبقات حاکم و امپریالیسم مقاومت و ایستادگی خواهد کرد. به پاس مناسبت فرخندهٔ ۷۵مین سالگرد تشکیل حزب تودهٔ ایران، ما بار دیگر بر همبستگی خود با شما تأکید می‌کنیم و قاطعانه تصریح می‌کنیم که حزب کمونیست هند (مارکسیست) در مبارزه با امپریالیسم و برای برقراری جامعه‌ای فارغ از استثمار شانه به شانهٔ شما خواهد ایستاد.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

پیام شادباش هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت ٧٥ مين سالگرد  بنیانگذاری حزب توده ایران

 ٧٥ مین سالگرد تاسیس حزب توده ایران گرامی باد!

رفقای گرامی!
بزرگداشت و گرامیداشت ٧٥مین سالگرد تاسیس حزب توده ایران را به شما، به همه آنانی که خود را “توده‌ای” می دانند صمیمانه شادباش می گوییم. در کشور ما صف آرایی‌ها حول حزب توده ایران طی تاریخ ٧٥ ساله آن، از پر معناترین صف آرایی‌های سیاسی و اجتماعی بوده است و هم چنان نیز هست. تمایزات در این زمینه، اساساً نه بخاطر صرفاً عملکردهای ان خدمات و خطاهای این حزب بر یک بستر تاریخی ٧٥ ساله است ـ که امری طبیعی می باشد. بلکه بیش و پیش از همه بخاطر انتخاب اجتماعی حزب بوده و هست. عموم قضاوت کننده‌ها نسبت به کارنامه این حزب تاریخی، اعم از دشمنان، منتقدان و موافقانش، بر سر یک نکته مشترکند: هویت حزب توده ایران مبتنی بر دفاع از منافع کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در قبال تعدی صاحبان مکنت و امتیاز و نیز مبارزه “توده‌ای”ها در راه بهبود زندگی توده‌ها و تحقق عدالت اجتماعی در کشور! و این انتخاب اجتماعی “توده‌ای”ها طی درازنای تاریخ حیات خویش، اصلی ترین مبنای داوری است در حق آنها. ما فداییان خلق  (اکثریت) چه در آن زمانه‌ای که با همدیگر انطباق رفتاری یافتیم و چه در مقاطعی از تاریخ که منتقد این حزب  بر آن تاکید می ورزیم و بار دیگر اعلام می داریم که در نگاهی موسع به سوسیالیسم، شما و ما و بسیارانی دیگر که خود را چپ می دانند و عدالت می خواهند و به سوسیالیسم می اندیشند، به یک تاریخ تعلق دارند و شاخه‌هایی هستند از درخت تناور سوسیالیسم در ایران ما. نسب همه ما به عمو اوغلی‌ها و ارانی‌ها می رسد. ما جملگی از شط خون گذشته‌ایم بخاطر استقرار عدالت اجتماعی در جامعه و رفع هرگونه تبعیض اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این زادبوم.
رفقای عزیز!
جا دارد تا در این گرامی روز، بر این واقعیت انگشت نهیم که حزب توده ایران چونان نماینده اصلی و انحصاری چپ ایران در دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران و همچون شاخه‌ای از آن در بقیه زمان هم روزگار ما همواره:
– مقوم امر تشکل سیاسی و تربیت حزبی در ایران بوده و حزبیت را در مقیاس اجتماعی خواسته است، حزبیتی که، سنگ پایه هر جامعه مدرن و مشارکت ورز به شمار می رود؛
– منادی و مجری جامعه مدنی بوده و سازمانگر توده‌های زحمتکش شهر و روستا در قالب سندیکاها و شوراها. که روشن است بدون چنین تشکل یابی‌ها در جامعه، هرگز نتوان از عدالت حرف زد و از توسعه اجتماعی دمکراتیک سخن به میان آورد؛
– مروج و مبلغ فرهنگ و هنر در جامعه ما شده و برهه‌هایی از زمان را یا  پرورنده و یا که دربرگیرنده بسیاری از فرهیختگان این جامعه در صفوف خود بوده است؛
– کوشنده و ره گشاینده همسانی حقوقی زن و مرد در جامعه مردسالار ما بوده و نخستین جریان سیاسی نافذ در سیاست‌های کشور است که از مشارکت بی تبعیض زنان در سرنوشت سیاسی کشور دفاع کرد؛
– طراح و مبلغ و حتی فراخور توانش مجری این یا آن اصلاح ترقیخواهانه و عدالت خواهانه در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران معاصر؛
– و دیگر ابتکارات و جسارت‌های برنامه‌ای متنوع مردمی که این حزب آنها را در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران جا انداخته و نهادینه کرده است.
 اینها و دیگر دستاوردهای دمکراتیک ناشی از حضور حزب توده ایران در تاریخ ٧٥ سال اخیر کشور ـ که ما آنها را دستاوردهای همه چپ ایران محسوب می دانیم ـ نام این حزب را برای همیشه در تاریخ کشور ما ماندگار کرده است. اگر انتقادات خیر اندیشانه نسبت به این تاریخ امروزه در پرتو تجربۀ واقعی درخشندگی یافته اند، اما آن نیات پلیدی که همواره کوشیده‌اند تا با توسل به سیاست‌های سرکوب و سیاه نمایی‌ها، خدمات این حزب به مردم ایران را نابود و یا دستکم مخدوش کنند، از نظر تاریخی نقش بر آب مانده‌اند.
رفقای گرامی!
ما بار دیگر این خجسته روز را به همه رفقای “توده‌ای” که کماکان پیام آور اندیشه‌های دمکراتیک و آرمان های سوسیالیستی اند، در هر کجا که هستند ـ اعم از درونمرز و برونمرز ـ و در هر جایی که فعالیت می کنند ـ متشکل و نهادینه  یا چونان کنشگری منفرد ـ تبریک می گوییم و نام و خاطره هزاران جانباخته‌ای را که بخاطر “توده‌ای” بودن‌شان جان بر سر آرمان و هدف گذاشتند گرامی می داریم.
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مهر ماه ۱۳۹۵

پیام تبریک حزب کمونیست عراق
رفقای گرامی،
حزب کمونیست عراق گرم‌ترین درودهای خود را به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب برادر، حزب تودهٔ ایران، تقدیم شما می‌کند.
این مناسبت، فرصتی است که از پیکار خستگی‌ناپذیر حزب توده ایران در بیش از هفت دهه برای رهایی ایران از سلطهٔ استعمار و امپریالیسم و مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوری، و در راه آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی یاد شود.
در این مقطع زمانی مهم در حیات حزب شما، ما یاد خیلِ رهبران و کادرهای حزب توده ایران را که میهن‌دوستانی راستین بودند و جان خود را در راه اندیشه‌های پُرارج کمونیسم و دفاع از آرمان‌های عادلانهٔ مردم و طبقهٔ کارگر ایران فدا کردند، گرامی می‌داریم و به آنها ادای احترام می‌کنیم. خسرو روزبه، قهرمان مردم ایران، که در اردیبهشت ۱۳۳۷ بی‌باکانه رو در روی جوخهٔ تیرباران ایستاد، نمونه‌ای است که همواره الهام‌بخش نسل‌هایی از کمونیست‌ها در سراسر جهان بوده است.
همچنین، ما با افتخار از رابطه و پیوندهای ویژهٔ میان دو حزبمان یاد می‌کنیم که در دهه‌های گذشته، در حالیکه هر دو حزب مورد سرکوب و ترور رژیم‌های پی‌درپی ارتجاعی و ضدکمونیستی بوده‌اند، محکم‌تر از پیش شده است. در این ارتباط، باید از رابطهٔ منحصر به فردی یاد کنیم که در دههٔ ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، به‌رغم شرایط بسیار دشوار آن دوره در هر دو کشور در پی کودتاهای فاشیستی “سیا”ساخته، و در زمانی که کمونیست‌ها و دموکرات‌های ایرانی و عراقی متحمل ترور فاشیستی و اعدام‌های دسته‌جمعی شدند، شکل گرفت. این روح انترناسیونالیستی بار دیگر در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و اوایل دههٔ ۱۳۶۰ دیده شد. در جریان جنگ خونین ایران-عراق که ۸ سال به درازا کشید، و پیامدهای فاجعه‌باری داشت و صدها هزار نفر از هر دو طرف در آن کشته شدند، کمونیست‌های ایرانی و عراقی پیشگام و پیش‌بَرندهٔ کارزار بین‌المللی به منظور پایان دادن به جنگ و دستیابی به صلح و دموکراسی در هر دو کشور بودند. کمونیست‌های عراقی این میراث ارزشمند انترناسیونالیستی را گرامی می‌دارند و به تحکیم و تقویت پیوندهای مبارزه‌جویانهٔ خود در پیکار مشترک در راه آزادی، صلح، و عدالت اجتماعی، و ساختن آینده‌ای بهتر برای هر دو ملّت ایران و عراق، ادامه خواهند داد.
رفقای گرامی،
به مناسب ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما، ما بار دیگر بر حمایت خود از آرمان‌های برحق مردم ایران برای دستیابی به صلح، دموکراسی، و حقوق بشر، تأکید می‌کنیم. در مناسبت‌های متعدد در چند سال گذشته، حزب‌های کمونیست برادر و نیروهای ترقی‌خواه نگرانی خود را نسبت به نقض خشن حقوق بنیادی دموکراتیک و بشری و اقدام‌های سرکوبگرانه برضد جنبش مردمی در ایران ابراز کرده‌اند. در این ارتباط، ضمن اینکه از توافق هسته‌یی میان ایران و قدرت‌های جهانی در کشورهای ۵+۱ و تخفیف تنش‌ها با آمریکا استقبال می‌شود که به تخفیف تنش‌های حادّ در خاورمیانه کمک کرد، اهمیت زیادی دارد که به این نکته نیز اشاره شود که حمایت از آرمان صلح و محکوم کردن تهدیدهای امپریالیستی خارجی علیه ایران باید با دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم ایران همراه باشد. این نکته یکی از درس‌های گران‌بهای به دست آمده در تجربهٔ عراق است که رابطهٔ متقابل تنگاتنگ میان مبارزه در راه صلح و دموکراسی، و نیاز به تأکید بر ارزش‌های حقوق بشری را برجسته می‌کند.
ما همچنین از این نظر شما حمایت می‌کنیم که این حقِ خود مردم ایران است که در مورد سرنوشت خودشان، با ارادهٔ مستقل خودشان، تصمیم بگیرند و تحولات آینده در میهن خود را شکل دهند، و به صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی دست یابند…
رفقای گرامی،
در چهارده ماه گذشته، کمونیست‌ها و دیگر نیروهای دموکراتیک عراقی در جنبشی توده‌یی که هر جمعه در بغداد و در چندین شهر دیگر در اعتراض به فساد و سیاست‌های فرقه‌گرایانه و در همگامی با مبارزهٔ سراسری با داعش برگزار شده است، فعالانه شرکت داشته‌اند… یکی از برآمدهای بسیار مهم این جنبش اعتراضی توده‌یی آن است که آشکار کرده است که فساد و تروریسم دو روی یک سکّه‌اند. در این زمینه، هم‌زمان با پیروزی‌های نیروهای مسلّح عراقی بر تروریست‌های داعش، و در حالیکه آماده‌سازی برای نبرد بزرگ برای آزاد کردن استان نینوا و شهر موصل ادامه دارد، حزب ما خواستار آن شده است که به این نبرد بالاترین اولویت داده شود. همهٔ تلاش‌ها باید روی شکست دادن داعش و باز گرداندن زندگی عادی به نواحی آزاد شده متمرکز شود، و از هر تلاشی برای منحرف شدن توجه به این امر جدّاً خودداری شود. درس‌های مبارزه با داعش به‌روشنی نشان می‌دهد که پیروزی نظامی به معنای شکست نهایی تروریسم نیست. شکست دادن تروریسم مستلزم اجرای یک رشته اقدام‌های گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است که خشکاندن سرچشمه‌های تروریسم را تضمین کند، و از بروز مجدد داعش، با هر نامی که باشد، جلوگیری کند.
علاوه بر این، همهٔ قدرت‌های منطقه‌یی و جهانی باید به حاکمیت ملّی و یکپارچگی عراق احترام بگذارند، و از مداخله در امور داخلی عراق خودداری کنند. هر گونه کمک‌رسانی و حمایت در مبارزه با داعش و تروریسم باید از طریق دولت عراق و سازمان‌ها و نهادهای صاحب‌اختیار آن صورت بگیرد. بنابراین، اصلاً قابل‌قبول نیست که از شرایط دشوار کنونی عراق به منظور تحمیل طرح‌ها و نقشه‌هایی معیّن که خلاف منافع و مردم و وحدت کشور است بهره‌برداری شود. به همین ترتیب، خودداری مداوم ترکیه از پایان دادن به تاخت‌وتازهای نظامی به داخل خاک عراق و بیرون بردن نیروهایش، و نیز گفته‌های اخیر رهبران ترکیه مبنی بر اقدام به مداخله‌های احتمالی بیشتر، به‌شدّت محکوم است. چنین رفتارهایی، مداخلهٔ آشکار در امور کشور ما و نقض روابط دوستانهٔ همسایگی محسوب می‌شود.
رفقای گرامی،
اجازه بدهید به خاطر این مناسبت درخشان، از همبستگی انترناسیونالیستی پیگیر و استوار شما با مردم، دموکرات‌ها، و کمونیست‌های عراقی سپاسگزاری کنیم.
ما ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب برادر توده ایران را به گرمی شادباش می‌گوییم. ما خواهان تحکیم و توسعهٔ بیشتر پیوندهای ویژهٔ دوستی و روابط انترناسیونالیستی میان دو حزبمان، و نیز پیوندهای تاریخی میان دو ملّت ایران و عراق هستیم.
با گرم‌ترین درودهای رفیقانه،
کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست عراق

پیام شادباش حزب کمونیست یونان

حزب کمونیست یونان به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران درودهای طبقاتی گرم خود را به اعضا، کادرها، طبقهٔ کارگر، و مردم ایران تقدیم می‌کند.
رفقای گرامی،
مسائل مزمن، حل‌نشده، و فزاینده‌ای که طبقهٔ کارگر با آن روبروست ریشه در سلطه، قدرت‌یابی، و بسط سرمایهٔ مالی در همهٔ بخش‌های اقتصاد و حیات اجتماعی دارد. انباشت سرمایه در سطحی بی‌سابقه است، و بهره‌وری کار افزایشی اساسی یافته است.
بروز بحران اقتصادی سرمایه‌داری در سال ۲۰۰۸ [۱۳۸۷] ماهیت وحشیانه و از لحاظ تاریخی منسوخ نظام سرمایه‌داری، ضرورت و فرا رسیدن موعد برقراری سوسیالیسم، و نیاز به تجدید آرایش جنبش جهانی کمونیستی و رهانیدن جنبش کارگری و خلق را بیش از پیش برجسته کرد.
بحران سال ۲۰۰۸ به تشدید تضادهای بین‌امپریالیستی که خود شالودهٔ جنگ‌های امپریالیستی است، به تغییرهایی در روابط میان نیروها، و به بازچینی صف‌بندی‌ها در هرم امپریالیستی جهانی کمک کرد. در چنین شرایطی، حزب ما توجه خود را روی تقویت و تجدید آرایش جنبش کارگری و ایجاد یک ائتلاف اجتماعی مردمی قدرتمند متمرکز می‌کند که بیانگر منافع طبقهٔ کارگر، نیمه‌پرولتاریا، خویش‌فَرماها (افراد دارای مشاغل آزاد) و دهقانان فقیر، و جوانان و زنان طبقهٔ کارگر و قشرهای مردمی در مبارزه با انحصارها و مالکیت سرمایه‌داری، و برضد جذب و هضم شدن کشور در اتحادیه‌های امپریالیستی مثل اتحادیهٔ اروپا و “ناتو “باشد.
تجربهٔ خود دولت‌های سرمایه‌داری، موضع‌گیری لنینی در مورد تلاشی سرمایه‌داری در مرحلهٔ امپریالیستی را تأیید می‌کند. پدیده‌های زوال و تلاشی و رسوایی‌ها و غیره چندبرابر شده است، امّا ما باید مراقب باشیم زیرا روشن است که این تلاشی به خودی خود به سرنگونی سرمایه‌داری نمی‌انجامد. نظام سرمایه‌داری با هر وسیله‌ای که در اختیارش است از قدرتش دفاع می‌کند. در نتیجه، تلاش‌های حزب‌های کمونیست باید تشدید شود، و مبارزهٔ ایدئولوژیکی، سیاسی، و توده‌یی باید نیرومندتر شود تا بتوان آگاهی طبقاتی طبقهٔ کارگر را با استراتژی‌ای به سود توسعهٔ مبارزه‌ای ضدانحصاری-ضدسرمایه‌داری شکل داد به طوری که تلاش‌های منظم و حساب‌شده به منظور همگرایی و آماده‌سازی نیروهای مردمی و طبقهٔ کارگر در راهِ از هم گسیختن و سرنگون کردن سرمایه‌داری بر پایه‌ای استوار صورت بگیرد.
تجربهٔ تاریخی، تجربهٔ جنبش کمونیستی، نشان می‌دهد که استقلال ایدئولوژیکی-سیاسی و سازمانی حزب‌های کمونیست اصل بسیار مهمی است که اگر نقض شود، به انحراف و دگرسانی‌های اپورتونیستی منجر می‌شود. استقلال ایدئولوژیکی-سیاسی و سازمانی همراه با استراتژی‌ای که پاسخگوی نیازهای امروزی مبارزهٔ طبقاتی در مسیر گردآوری نیرو به منظور سرنگون کردن سرمایه‌داری باشد و نه برای به دام انداختن این نیروها در منطق ”مراحل میانی“  که سرمایه‌داری را مدیریت کند، ابزارهای بسیار مهمی در مبارزهٔ حزب‌های کمونیست و تجدید آرایش در جنبش کمونیستی‌اند.
رفقای گرامی،
حزب ما در عرصهٔ این موضوع‌های حساس می‌تواند به راه انداختن بحثی واقعی در جنبش کمونیستی یاری رساند.
ضمن مطرح کردن این ایده‌ها، حزب ما برای رفقایش در حزب توده ایران، و برای طبقهٔ کارگر ایران، مبارزه‌ای پرثمر را برای پیشبُرد مبارزهٔ طبقاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی، سیاسی، و دموکراتیک در پیکار برای رسیدن به سوسیالیسم آرزو دارد.
بخش روابط بین‌المللی کمیتهٔ مرکزی
حزب کمونیست یونان

پیام همبستگی حزب کمونیست شیلی به مناسبت ۷۵مین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران
رفقای محترم حزب تودهٔ ایران،
حزب شما، وارث برحق حزب کمونیست ایران که رژیم سلطنتی در سال ۱۳۱۰ فعالیت آن را ممنوع کرد، دوّم اکتبر (۱۰ مهر) امسال ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری‌اش را جشن می‌گیرد. اکنون، ۷۵ سال پس از تولد سازمان شما، هیچ‌کس نمی‌تواند نقش مهم حزب شما را در ایران و خاورمیانه، در مبارزه برای دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم انکار کند.
در بحبوحهٔ چالش‌ها و بحران‌های عظیمی که ملّت‌های منطقه با آن روبرویند، حزب تودهٔ ایران، کهن‌ترین حزب سیاسی کشور شما، همچنان پیشگام مبارزهٔ طبقهٔ کارگر ایران برای بهبود شرایط زندگی، دموکراتیک کردن جامعه، دستیابی به صلح، و ساختن جامعه‌ای است که در آن همهٔ شهروندان، صرف‌نظر از عقیده و ایدئولوژی، از حقوق یکسانی برخوردارند.
رفقای گرامی، حزب کمونیست شیلی از راهی دور، و به‌رغم تفاوت‌های زبانی و فرهنگی، رفیقانه‌ترین درودها و پیام دوستی و برادری خود را به مناسبت سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران تقدیم شما می‌کند. همچنین، به مناسبت ادامهٔ مبارزات شما در کشورتان، همبستگی تمام عیار خود را با شما اعلام می‌کنیم.
پاینده باد حزب تودهٔ ایران!
کارگران جهان متحد شوید!
کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست شیلی

پیام همبستگی حزب کمونیست ونزوئلا
رفقای گرامی،
از جانب کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا، درودهای مبارزه‌جویانهٔ خود را به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران، حزب توده‌های مردم ایران، وارث و ادامه دهندهٔ راه حزب کمونیست ایران و مبارزهٔ طبقهٔ کارگران ایران با ستم سرمایه‌داری، به شما تقدیم می‌کنم.
۷۵مین سالگرد حزب شما هم‌زمان شده است با یورش‌ها و تجاوزهای خشن امپریالیستی در سراسر جهان، که بخش اعظم آن دقیقاً در خاورمیانه متمرکز است؛ جایی که امروزه قدرت‌های امپریالیستی بر سر کنترل منابع استراتژیک منطقه، و به طور عمده نفت، با یکدیگر رقابت و جدال می‌کنند.
ما تردیدی نداریم که حزب تودهٔ ایران همچنان به مبارزهٔ خود در آینده ادامه خواهد داد، همان‌طور که در تاریخ ۷۵ ساله‌اش، و به‌رغم ممنوعیت‌ها، پیگردها، شکنجه‌ها، و کشتارهای رهبران و کادرهای حزبی، این مبارزه را به پیش برده است. با وجود همهٔ دشواری‌هایی که حزب شما با آن روبرو بوده است، باز هم به مبارزه برخاسته است، و همچنان نقطهٔ محوری عمده‌ای برای طبقهٔ کارگر ایران در مبارزه برای دستیابی به دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم بوده است.
حزب کمونیست ونزوئلا با خطوط عمدهٔ استراتژی تصویب شده در کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران در مورد مبارزهٔ‌ جنبش مردمی، شامل طبقهٔ کارگر و دهقانان، برپا کردن جامعه‌ای بدون ستم سرمایه‌داری،‌ و حرکت به سوی سوسیالیسم و کمونیسم، هم‌رأی است.
ما به تحکیم و تقویت پیوندهای دوستی و مبارزهٔ‌ مشترکمان ادامه می‌دهیم.
کارلوس ویمر
دبیر بخش بین‌المللی حزب کمونیست ونزوئلا

پیام حزب کمونیست مالت: ۷۵ سال مبارزهٔ خستگی‌ناپذیر

حزب کمونیست مالت همبستگی گسست‌ناپذیر خود را با حزب تودهٔ ایران اعلام می‌کند و به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری آن حزب در مهر ۱۳۲۰، درودهای برادرانهٔ خود را تقدیم شما می‌کند.
حزب مارکسیست-لنینیست تودهٔ ایران، سازمان سیاسی بلافصل و میراث‌دار حزب کمونیست ایران، در خیزش‌های آن کشور در مبارزه برای رهایی کارگران و اقشار محروم جمعیت ایران نقش برجسته‌ای داشته است.
کشور ایران قربانی مداخله‌ها و زورگویی‌های امپریالیستی و کودتاها- نخست توسط بریتانیا و سپس به دست آمریکا، که به رژیم‌های دیکتاتوری منجر شد- و دست آخر هم گرفتار رژیمی دین‌سالار شده است که دستاوردهای انقلاب ۵۷ را از بین برده است. انقلاب ۵۷ رژیم شاه را سرنگون کرد که پس از کودتای “سیا “برضد دولت دکتر مصدّق در سال ۱۳۳۲ به مردم ایران تحمیل شد.
هر بار که نیروهای ارتجاعی ایران به کمونیست‌ها یورش برده‌اند، حزب تودهٔ ایران به “جُرم “نقشی که در دفاع از مردم ایران داشته، هزینهٔ زیادی پرداخته است. ما اینجا در کشور مالت به همهٔ شهیدانی که در این مبارزه جان خود را از دست داده‌اند ادای احترام می‌کنیم، و همبستگی خود را با حزب تودهٔ ایران که مجبور به ادامهٔ مبارزه در تبعید شده است، اعلام می‌کنیم.
حزب کمونیست مالت خوش‌بین است که مبارزهٔ شما سرانجام به ثمر خواهد نشست، و با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رهبری و فعالان حزب تودهٔ ایران، ملّت ایران سرانجام از وضع کنونی رها خواهد شد.

ویکتور دیجیووانی
دبیر شعبه روابط بین المللی
کمیته مرکزی حزب کمونیست مالت
۱۰ مهرماه ۱۳۹۵

پیام تبریکِ حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا [PCPE]:
 به‌مناسبتِ هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاریِ حزب تودهٔ ایران         

حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا، صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و گرم‌ترین درودهای خود را به‌مناسبت جشن هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاریِ این حزب، به حزب تودهٔ ایران تقدیم می‌کند.
راهِ کمونیست در مبارزهٔ مستقیم با سرمایه‌داری که سعی دارد با سرکوب، جنگ، و کودتا تسلطش را بر دنیا حفظ کند، طولانی و دردناک است.
عملکردِ سرمایه‌داری و برخوردش با طبقهٔ کارگر و دیگر قشرهای مردمی، همان‌طور که رفقای توده‌ای ایران در طول ۷۵ سال موجودیت حزب، رنجِ پیگردها، شکنجه‌ها و زندان‌های طولانی‌مدت را تجربه کرده‌اند، تا حد زیادی شناخته شده است. در این لحظه که سرمایه‌داری در راستای غلبه بر بحران ساختاری و بحران عمومیِ سیستم خود سیاست‌های خشونت‌آمیزش را بر ضد مردم گسترده‌تر می‌کند، از اینکه کمونیست‌های ایرانی بررغم شرایط دشوار ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی‌ای که سرمایه‌داری به مردم ایران تحمیل می‌کند، هنوز پرچم انقلاب سوسیالیستی خود را برافراشته نگه‌داشته‌اند، بسیار خشنودیم. ما به قابلیت‌های سیاسی و سازمان‌دهی رفقای حزب تودهٔ ایران، که با تلاش‌های مردم ایران همراه است، در مبارزه برای داشتن جامعه‌یی عادلانه- جامعه‌یی که تنها سوسیالیسم می‌تواند پشتوانِ آن باشد- ایمان و اطمینان داریم.
زنده‌باد مبارزهٔ طبقهٔ کارگر ایران! زنده‌باد حزب تودهٔ ایران!
۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۸ مهرماه ۱۳۹۵
دبیر بین‌المللی حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا [PCPE]

پیام تبریک رهبریِ حزب کمونیست مصر
به: رفقای کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران                             

با درودهای رفیقانه،
رهبری و اعضایِ “حزب کمونیست مصر”، هفتادوپنجمین سالروز تأسیس حزب تودهٔ ایران را به رفقای رهبری و اعضای حزب تبریک می‌گویند.
حزب ما بر همبستگیِ کامل با شما و مبارزهٔ مردم ایران برای صلح و آزادی و عدالت اجتماعی تأکید می‌کند.

دفتر سیاسیِ حزب کمونیست مصر- قاهره، ۶
 اکتبر ۲۰۱۶ / ۵۱ مهرماه ۱۳۹۵

پیامِ تبریک حزب کمونیست آلبانی
به: کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران                      
رفقای گرامی،
حزب کمونیست آلبانی، سلام‌ها و درودهای انقلابی خود را به‌مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاریِ حزب تودهٔ ایران تقدیم می‌دارد.
حزب تودهٔ ایران، ادامه‌دهندهٔ پیگیرِ راه و مبارزهٔ “حزب کمونیست ایران”- که ۹۵ سال پیش تأسیس شد- است و مبارزهٔ انقلابی‌اش را در شرایط بسیار دشوار کنونی در کشورتان به‌پیش می‌برد. این مبارزه، علاوه‌ بر این‌، در وضعیتی به‌پیش ‌برده می‌شود که به‌دلیل مداخله‌های ماجراجویانهٔ امپریالیسم- به‌رهبری امپریالیسم آمریکا- بحرانِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای عمیق سراسر منطقه خاورمیانه را فرا گرفته است. حزب شما همچنین مورد تعقیب، فشار و سرکوبِ دائم از سوی رژیم حاکم است. اما این مبارزهٔ هم‌زمان در این دو جبهه هم‌چون آزمونی در روند آبدیده کردنِ حزب تودهٔ ایران، حزب تودهٔ ایران  در مقام حزبی انقلابی که نمایندگیِ منافع طبقه کارگر و همه مردم ایران را به‌عهده دارد، عمل می‌کند.
ما معتقدیم که حزب تودهٔ ایران صادقانه سنت‌های حزب کمونیست ایران را نمایندگی می‌کند، و آرزومندیم که در هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاری حزب‌تان، هر دو حزب‌های ما، در سنگری واحد، بر ضدِ امپریالیسم و برای پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم مبارزه خود را ادامه دهند.
با بهترین درودها
جان ببروشی، دبیر امور بین‌المللیِ حزب کمونیست آلبانی
تیرانا، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶/ ۹ مهرماه ۱۳۹۵
 

پیامِ حزب کنگرهٔ استقلال ماداگاسکار

حزب کنگره استقلال ماداگاسکار [حزب “آ.ک.اف.ام.”]، که در روز ۱۲ نوامبر [۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۵] پنجاه و هشتمین سالگرد موجودیتش را جشن می‌گیرد، به‌مناسبتِ هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاریِ حزب تودهٔ ایران تبریک‌های خود را تقدیم می‌کند.           
  ما با حزب تودهٔ ایران و مردم ایران، که برای برقراریِ عدالت و صلح ‌و توسعهٔ ایرانی آزاد و مرفه مبارزه می‌کنند، همبستگی خود را اعلام می‌داریم.

با سلام‌ها و درودهای برادرانه
هیئت سیاسیِ “حزب کنگره استقلال ماداگاسکار”  

پیام  حزب کمونیست اتریش، به‌مناسبتِ هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاریِ حزب تودهٔ ایران
رفقای عزیز،
به‌مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاریِ حزب تودهٔ ایران مایلیم همبستگیِ “حزب کمونیست اتریش” و نیز بهترین آرزوهای‌مان را برای موفقیت مبارزهٔ حزب تودهٔ ایران در آینده، ابراز کنیم.     
ما برای شما همان قدرت و فضیلتی را آرزو می‌کنیم که حزب‌تان همواره در تمامی این ۷۵ سال مبارزهٔ بی‌دریغ و فداکارانه‌اش در مسیر آزادی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران- و همچنین و به‌طورِیقین در مبارزه‌اش در همین مسیر در سالیان آینده- از خود نشان داده است.
ما برای شما این توانایی را آرزو می‌کنیم که همواره در نبردتان در برابر پیگرد، سرکوب و ریاکاری مذهبی در کشورتان، و همچنین تهدیدهای امپریالیسم در کل، تصمیم‌های صحیح اتخاذ کنید.
همچنین مایلیم در اینجا اعلام کنیم که، ما همواره برای کمک و همکاری با رفقای حزب تودهٔ ایران در اتریش، در عرصه‌های ممکن، آمادگی داریم.

دکتر میرکو مسنر، صدرِ حزب کمونیست اتریش  

پیامِ تبریک حزب کمونیست سوئد، به‌مناسبتِ هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاریِ حزب تودهٔ ایران

رفقای گرامی حزب تودهٔ ایران، 
“حزب کمونیست سوئد”، خبر برگزاری جشن‌های هفتادوپنجمین سالگرد بنیان‌گذاریِ حزب تودهٔ ایران را دریافت کرده و به‌این مناسبت مایل است بهترین آرزوهای خود را به حزب برادرمان برای موفقیت در جشن به‌مناسبت این روز تاریخی که به طبقهٔ کارگر تعلق دارد، تقدیم کند. حزب ما به‌واسطهٔ روابطی که با ایرانی‌های ساکن سوئد دارد، یعنی رفقایی که هوادار و عضوِ حزب شما هستند، از تاریخِ حزب شما و مبارزهٔ ادامه‌دار و بی‌وقفهٔ آن به‌خوبی اطلاع دارد.
ما با مبارزه‌تان همبستگی همه‌جانبه‌مان را اعلام می‌کنیم و به اطلاع شما می‌رسانیم که به روابط نزدیکمان با رفقای سازمان حزب تودهٔ ایران در سوئد افتخار می‌کنیم. آنان نقشی حیاتی در فعالیت هرروزه ما ایفا می‌کنند و همواره مشتاقانه آماده‌اند که به یاری ما بشتابند.

ویکتور دیاز د فیلیپی، صدرِ حزب کمونیست سوئد

پیام شادباش حزب کمونیست کانادا

رفقای عزیز حزب تودهٔ ایران
مایهٔ مسرّت من است که به مناسبت بنیانگذاری حزب شما، گرم‌ترین شادباش‌ها را از جانب کمیتهٔ مرکزی و اعضای حزب کمونیست کانادا تقدیم شما کنم. حزب ما برای روابط نزدیکی که با رفقای ایرانی و به‌خصوص با سازمان حزب تودهٔ ایران در اینجا، در کانادا، برقرار کرده‌ایم ارزش زیادی قائل است و با دیدهٔ احترام به آن نگاه می‌کند.
ما می‌دانیم که این پیام در مقطع زمانی بسیار حسّاس و پیچیده‌ای برای مردم ایران، مردم خاورمیانه، و برای همهٔ بشریت به دست شما می‌رسد. امپریالیسم به‌منظور تحمیل ”طرح خاورمیانه بزرگ”، که شامل ایجاد یک عده کشورهای ضعیف و تکه تکه شده است، به سمت مداخلهٔ تجاوزکارانهٔ نظامی فزاینده‌ای در سراسر منطقه گرایش پیدا کرده است. تجاوز به کشور سوریه، به تمرکز نیروهای نظامی جهانی در منطقه و افزایش خطر درگیری نظامی مستقیم بین آمریکا و روسیه انجامیده است که دو کشور مجهز به سلاح‌های هسته‌یی‌اند.
این وضعیت، عدم ثبات و همهٔ معضلات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی نظام سرمایه‌داری،‌ یعنی فقر و محرومیت اجتماعی، توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی، ویرانی محیط زیست، نژادپرستی، شوینیسم، و بنیادگرایی مذهبی؛ سرکوب سیاسی؛ و جنگ را وخیم‌تر کرده است.
در چنین شرایطی، مبارزهٔ جاری دوجانبهٔ مردم ایران از یک سو با رژیم سرکوبگر اسلامی و از سوی دیگر با امپریالیسم به سرکردگی آمریکا، از پشتیبانی کامل کمونیست‌های کانادا برخوردار است. ما اطمینان داریم که حزب شما، حزبی انقلابی که ریشه در تئوری مارکسیستی-لنینیستی دارد و در مبارزهٔ تاریخی طولانی و غرورآمیزی آبدیده شده است، مسیر درست پیشرَوی را در برابر زحمتکشان کشورتان قرار خواهد داد.
 ما برای شما در فعالیت جاری‌تان آرزوی موفقیت داریم.

پاینده باد دوستی میان دو حزب ما!
زنده باد اتحاد نیروهای کمونیستی و انقلابی در سراسر جهان!
سوسیالیسم آیندهٔ ماست!
لیز راولی، صدر

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ 1010، 26 مهرماه 1395

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا