مسایل سیاسی روز

جشن های هفتاد و پنجمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران در کشورهای مختلف جهان

جشن هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران در لندن

جشن هفتاد و پنجمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران با حضور شمار کثیری از اعضا، هواداران، و دوستان حزب، و هیئت‌های نمایندگی رهبری شماری از حزب‌های کارگری و کمونیستی جهان در لندن، انگلستان، برگزار شد. سالن محل برگزاری جشن با پوسترها و بَنِرهای متعدد در ارتباط با هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب و شعارهای محوری حزب، از جمله خواست آزادی بی‌قیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی، به طرز باشکوهی تزیین شده بود. پوستر بزرگی حاوی اسامی و تصاویر تعدادی از شهدای حزب تودهٔ ایران در روند سرکوب‌های رژیم ولایی، مورد توجه خاص شرکت کنندگان و همبستگی و همدردی آنها قرار گرفت.

جشن با اجرای سرود چهارم حزب و یک دقیقه سکوت به احترام و برای بزرگداشت خاطرۀ همهٔ جان‌باختگان راه آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی میهن آغاز شد، و سپس با اجرای قطعهٔ هنری زیبای »از خون جوانان وطن لاله دمیده« همراه با پیانو توسط خانم »سارا« موسیقی‌دان بااستعداد جوان و کارآزمودهٔ ایرانی ادامه یافت. نخستین سخنران جشن، رفیق محمد امیدوار، سخنگوی حزب، بود که ضمن تشکر از حضور میهمانان ایرانی و خارجی و تشکر از هیئت‌های رهبری احزاب کارگری و کمونیستی جهان برای شرکت در جشن حزب، به تشریح تاریخ هفتاد و پنج سال مبارزهٔ حزب ما و اوضاع خطرناک کنونی منطقهٔ خاورمیانه، سیاست‌های مخرّب امپریالیسم جهانی، و رخدادهای نگران کننده در کشورهای همسایهٔ ایران پرداخت. رفیق امیدوار در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اوضاع ایران و بحران اقتصادی-اجتماعی‌ای که میهن ما با آن دست به گریبان است، گفت که حاصل کارنامۀ دولت حسن روحانی پس از سه سال حضور در قوهٔ اجراییهٔ کشور، ادامۀ تشدید فقر و محرومیت اقتصادی و ادامهٔ سیاست‌های سرکوبگرانه بر ضد نیروهای دگراندیش جامعه است. رفیق امیدوار ضمن اشاره به توافق‌نامۀ برجام و اینکه چگونه مذاکرات مخفیانهٔ رژیم با آمریکا به زمانی پیش از روی کار آمدن دولت روحانی باز می‌گردد، به گفتاری دربارۀ نادرست بودن نظریهٔ استحاله‌پذیری رژیم ولایت فقیه پرداخت و به سیاست‌های حزب در مورد مقابله و مبارزه با حاکمیت کنونی و ضرورت اتحاد و مبارزهٔ مشترک میان نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه و تلاش‌های تا کنونی حزب در این زمینه اشاره کرد.
پس از سخنرانی رفیق امیدوار، یکی از رفقای زن زندانی سیاسی پیشین فدایی که مدتی با رفیق قهرمان توده‌ای فاطمهٔ مدرّسی (سیمین فردین) در اسارت رژیم ولایت فقیه بوده است پشت میکروفون قرار گرفت و ضمن بازگویی خصایل انسانی و انقلابی رفیق سیمین گفت که رفیق سیمین در آن دوران سخت و دهشتناک زندان که خود در زیر فشارهای جسمی و روحی فراوان شکنجه‌گران قرار داشت، به او و دیگر زندانیان زن امیدواری می‌داد و آنان را به استقامت فرا می‌خواند. رفیق فدایی توضیح داد که رفیق سیمین در آن شرایط چگونه با استفاده از نخِ لباس‌های خود و دیگران، مخفیانه کاردستی زیبایی را به صورت یک گلدوزی تهیه کرده بود که بعداً آن را به این رفیق هدیه داده است. رفیق سیمین با دستخط خود در گوشهٔ این گلدوزی این شعر زیبا را نوشته است: »از آن به دِیر مُغانم عزیز می‌دارند/که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.« رفیق فدایی سپس اشاره کرد که جشن هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب فرصت مناسبی است که این یادماندهٔ رفیق قهرمان فاطمه مدرسی را برای حفظ و نگهداری در مجموعهٔ یادگارهای به‌جامانده از رفقای شهید، به حزبش تقدیم کند. این پیام و عمل زیبای رفیق با ابراز احساسات پُرشور شرکت کنندگان در جشن روبرو شد.

کار دستی رفیق قهرمان فاطمه مدرسی (سیمین فردین)، در زندان، که توسط رفیق فدایی هم بندش به حزب تقدیم شد

سخنران بعدی رفیق مرتضی صادقی نمایندۀ رهبری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بود که ضمن اشاره به پیوندهای احساسی-معنوی خود با حزب تودۀ ایران، و اشاره به اینکه برگزاری چنین گردهمایی‌هایی نشانهٔ روشنی از حضور حزب تودۀ ایران در عرصهٔ مبارزه است، پیام هیئت اجرایی-سیاسی سازمان را برای جمع خواند که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. (این پیام در شمارهٔ قبلی نامهٔ مردم منتشر شد.)
سخنران بعدی مراسم، رفیق لیدا ثمربخش، دبیر روابط بین‌المللی حزب کمونیست فرانسه بود که برای شرکت در این مراسم از پاریس به لندن مسافرت کرده بود. ایشان ضمن اشاره به مبارزهٔ هفتاد و پنج سالهٔ حزب تودهٔ ایران و دیگر نیروهای مترقی و چپ ایران بر ضد استبداد و ارتجاع تأکید کرد که حزب کمونیست فرانسه همواره از مبارزۀ نیروهای مترقی در ایران بر ضد سرکوب حقوق کارگران و زحمتکشان و زنان دفاع کرده است. رفیق لیدا در ادامهٔ صحبت‌هایش بر ادامۀ همبستگی حزب کمونیست فرانسه با مبارزۀ حزب تودۀ ایران و همهٔ نیروهای مترقی ایران تأکید کرد.
در ادامهٔ مراسم، رفیقِ مجری برنامه با تشکر از حضور هیئت رهبری حزب کمونیست عراق در جشن هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزبمان، اعلام کرد که رفقا رائد فهمی، دبیر دوّم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست عراق و وزیر تکنولوژی سابق دولت عراق، و رفیق سلام علی، نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست عراق، در مراسم حاضرند. رفیق سلام علی طی سخنانی که حاوی و حامل پیام شادباش حزب کمونیست عراق و همبستگی حزب برادر با حزب تودهٔ ایران بود، ضمن اشاره به تاریخ طولانی روابط رفیقانه میان حزب تودۀ ایران و حزب کمونیست عراق از جمله گفت: »این مناسبت، فرصتی است که از پیکار خستگی‌ناپذیر حزب تودهٔ ایران در بیش از هفت دهه برای رهایی ایران از سلطهٔ استعمار و امپریالیسم و مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوری، و در راه آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی یاد شود. در این مقطع زمانی مهم در حیات حزب شما، ما یاد خیل رهبران و کادرهای حزب تودهٔ ایران را که میهن‌دوستانی راستین بودند و جان خود را در راه اندیشه‌های پُرارج کمونیسم و دفاع از آرمان‌های عادلانهٔ مردم و طبقهٔ کارگر ایران فدا کردند، گرامی می‌داریم و به آنها ادای احترام می‌کنیم. خسرو روزبه، قهرمان مردم ایران، که در اردیبهشت ۱۳۳۷ بی‌باکانه رو در روی جوخهٔ تیرباران ایستاد، نمونه‌ای است که همواره الهام‌بخش نسل‌هایی از کمونیست‌ها در سراسر جهان بوده است. همچنین، ما با افتخار از رابطه و پیوندهای ویژهٔ میان دو حزبمان یاد می‌کنیم که در دهه‌های گذشته، در حالی که هر دو حزب مورد سرکوب و ترور رژیم‌های پی‌درپی ارتجاعی و ضدکمونیستی بوده‌اند، محکم‌تر از پیش شده است.« رفیق سلام علی سپس با اشاره به اوضاع بسیار بغرنج عراق و مبارزهٔ پیگیر کمونیست‌های این کشور بر ضد فساد و برای تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان این کشور، به آغاز عملیات برای آزادسازی موصل و دیگر شهرها از دست جنایتکاران داعش اشاره کرد.
پس از سخنان رفیق سلام علی، نوبت به پخش پیام ویدئویی رفیق کارولوس ویمر، دبیر بخش بین‌المللی حزب کمونیست ونزوئلا بود که در پیام خود از کاراکاس، پایتخت آن کشور، ضمن تبریک گفتن هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران و اشاره به مبارزهٔ توده‌ای‌ها بر ضد سرمایه‌داری و برای تحقق حقوق طبقهٔ کارگر و سوسیالیسم، بر ادامۀ همبستگی انقلابی کمونیست‌های ونزوئلایی با حزب تودۀ ایران تأکید کرد.

پیام ویدیویی رفیق کارولوس ویمر از کاراکاس

افزون بر این پیام‌ها و سخنرانی‌ها، پیام های شادباش کمیتهٔ مرکزی حزب‌های کمونیست یونان، سودان، بنگلادش، و لبنان نیز به اطلاع حاضران رسید. در ادامه، قطعاتی زیبا و به یاد ماندنی از موسیقی کلاسیک و سنّتی ایران با هنرنمایی گروه هم‌نوازان مرکّب از سازهای تار، سه تار، و تنبک و دف اجرا شد.
پس از استراحتی کوتاه برای صرف شام، که طی آن از مهمانان جشن با غذاهای متنوع ایرانی پذیرایی شد، رفیق انجلوس کسیانوس، نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) در سخنانی ضمن تبریک هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران و اشاره به تاریخ پُرافتخار مبارزۀ توده‌ای‌ها، بر همبستگی بی‌خدشهٔ رفقای قبرسی با مبارزات حزب ما تصریح کرد. آخرین سخنران جشن، رفیق رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا بود که در سخنان خود تأکید کرد که کمونیست‌های انگلیسی ضمن ارج‌گذاری به مبارزات قهرمانانهٔ توده‌ای‌ها، از این مبارزه بسیار آموخته‌اند و برای تجربه‌های تاریخی آن ارزش قائل‌اند. رفیق گریفیتز سپس به فاجعهٔ کنونی در خاورمیانه و سیاست‌های مخرّب امپریالیسم و همخوانی دیدگاه‌های کمونیست‌های انگلیسی با دیدگاه‌های رفقای توده‌ای در ارزیابی رخدادهای بغرنج منطقه اشاره کرد و افزود که امیدوار است در آینده‌ای نزدیک پیروزی حزب تودۀ ایران و کارگران و زحمتکشان ایران با پرچم‌های سرخ در تهران جشن گرفته شود.
از جملهٔ دیگر شرکت کنندگان در جشن پُرشکوه هفتاد و پنجمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران در لندن این میهمانانِ گرامی بودند: هیئت پُرشمار رفقای افغانی، از جمله رفیق اسدالله کشتمند و تعدادی از رفقای رهبری مسئول در حزب دموکراتیک خلق افغانستان و از جمله رفیق پیگیر، عضو هیئت سیاسی وقت حزب حاکم در افغانستان و از رفقای وفادار و هوادار حزبمان؛ رفیق الکس جونز، از رهبران سرشناس جنبش سندیکایی بریتانیا؛ و رفیق تام سیبلی، پایه‌گذار و رهبر »مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی« در بریتانیا.
جشن هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران حاوی برنامه‌های جالب هنری دیگری نیز بود، از جمله: اجرایی از هنرمندان هم‌نواز موسیقی کلاسیک ایرانی، اجرای قطعه‌هایی با پیانو توسط خانم سارا؛ اجرای قطعاتی توسط خانم سیلویا بلدوچی، گیتاریست ایتالیایی، که با خاطره‌ای جالب از آواز خواندن با هوگو چاوز، برنامهٔ خود را آغاز کرد؛ اجرای آهنگ‌هایی ساختهٔ گیتاریست مشهور شیلی، رفیق ویکتور خارا، که توسط کودتاچیان پینوشه به طرز فجیعی به قتل رسید، از جمله آهنگ »مانیفست« و همچنین قطعهٔ زیبای »نوباستا رزار« سرودهٔ »آلی پریمرا« هنرمند مشهور ونزوئلایی؛ و دکلمهٔ شعر زیبای »مردم« سرودهٔ جاودان پابلو نرودا، شاعر ملّی شیلی، توسط رفیق لیز پِین، صدر حزب کمونیست بریتانیا. مراسم با خواندن سرود انترناسیونال و بریدن و صرف کیکی که با طرح زیبایی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تزیین شده بود، به پایان رسید.

بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد حزب در وین، اتریش

مراسم بزرگداشت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران در روز ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) ‌با حضور میهمانان ایرانی و خارجی در شهر وین برگزار شد. جشن با سرود حزب و یک دقیقه سکوت به احترام خاطرۀ تابناک شهدای حزب و جنبش آزادی‌خواهی میهنمان آغاز شد. پس از خوشامدگویی توسط مجری برنامه بخش‌هایی از پیام کمیتۀ مرکزی حزب به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب برای شرکت کنندگان خوانده شد و سپس رفیق محمد امیدوار، سخنگوی حزب، در سخنرانی کوتاهی ضمن تشکر از حضور میهمانان ایرانی و خارجی در جشن، و تشکر از همبستگی انترناسیونالیستی احزاب کارگری و کمونیستی با حزب ما، یادآوری کرد که هفتاد و پنجمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران مصادف است با نود و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران که به دست مبارزان نامداری همچون حیدر عمواغلی پایه‌گذاری شده بود. رفیق امیدوار در ادامهٔ سخنان خود به تاریخ مبارزاتی هفتاد و پنج سالهٔ حزب تودۀ ایران و دشواری‌هایی اشاره کرد که حزب به‌ویژه در سه دههٔ اخیر، پس از یورش وحشیانۀ رژیم ولایی با آنها روبرو بوده است: دستگیری هزاران مبارزه توده‌ای، از جمله اکثریت رهبری و کادرهای حزب، ادامۀ حملات قطع ناشدنی نهادهای امنیتی رژیم به حزب، و همچنین فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی و دشواری‌هایی که در جنبش کارگری و کمونیستی جهان پیش آمد. رفیق امیدوار افزود که ادامهٔ حیات و بازسازی موفق حزب و سیمای رزمنده، انقلابی، و مبارز آن مدیون تلاش توده‌ای‌ها در ایران و سراسر جهان، و همبستگی خلل‌ناپذیر جنبش کارگری و کمونیستی جهان با حزب ما بوده است. ایشان سپس به شرایط دشوار و اوضاع خطرناک خاورمیانه و سیاست‌های ویرانگر امپریالیسم جهانی در منطقه و پیامدهای آن اشاره کرد، و ضمن ارائهٔ تحلیل مختصری از اوضاع کنونی ایران، دیدگاه‌های حزب دربارهٔ ضرورت تشدید مبارزهٔ متحد همهٔ نیروهای سیاسی ترقی‌خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه را توضیح داد.

جشن هفتاد و پنجمین سالگرد حزب در وین – اتریش

سخنران بعدی جشن رفیق لنر از سوی حزب کمونیست اتریش بود که پیام همبستگی این حزب را به جشن ارائه داد و ضمن اشاره به مبارزات توده ای ها در هفتاد و پنج سال گذشته، برهمبستگی حزب کمونیست اتریش با حزب تودۀ ایران تاکید کرد. او همچنین پیرامون انتحابات ریاست جمهوری اتریش که در روز ۴ دسامبر برگزار خواهد شد اظهار داشت که حزب کمونیست اتریش تصمیم گرفته است برای جلوگیری از پیروزی کاندیدای راست افراطی به کاندیدای دیگراین انتخابات، الکساندر فان دربلن رهبر سابق حزب سبزهای اتریش رای بدهد. سخنران بعدی جشن نمایندۀ حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان عراق بود که در پیامی پرشور ضمن اشاره به تاریخ پر افتخار مبارزاتی حزب و قدرانی کمونیست های عراقی از همبستگی توده ای ها با مبارزات نیروهای مترقی عراق بر ادامۀ همکاری نزدیک سه حزب تأکید ورزید. در پی سخنرانی رفیق عراقی، سخنرانی نمایندۀ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در اتریش بود که پیام هیئت سیاسی-اجرایی سازمان را برای شرکت کنندگان در جشن قرائت کرد. جشن حزب با اجرای چند شعر و برنامه موسیقی توسط دو تن از هنرمندان کوبایی و پذیرایی از میهمانان با غذای های متنوع ایرانی و همچنین کیک تولد هفتاد و پنجمین سالگرد حزب و در انتها با پخش موزیک شاد و رقص و پایکوبی رفقا به پایان رسید.

سخنرانی نمایندۀ حزب در وین
در روز ۱۶ اکتبر رفیق محمد امیدوار سخنگوی حزب تودۀ ایران، به مناسبت ۷۵-مین سالگرد بنیادگذاری حزب، در شهر وین به ایراد سخنرانی پرداخت و در ادامه این برنامه به پرسش های شرکت کنندگان در نشست پاسخ گفت. در این نشست که با شرکت گروهی از ایرانیان ساکن اتریش برگزار شد رفیق امیدوار به تبیین مواضع و سیاست های کلیدی حزب در قبال رژیم ولایت فقیه وراه کارهای حزب برای طرد رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی در ایران پرداخت. او از جمله با اشاره به تجربیات جنبش مردمی در دو دهه گذشته و جنبش برای اصلاحات در ایران بر این نکته اساسی تاکید کرد که انتظار استحاله رژیم ولایت فقیه سرابی بیش نیست و اصولا در چارچوب این رژیم دگرگونی های بنیادین، دمکراتیک و پایدار امکان پذیر نمی باشد.

مراسم سخنرانی و پرسش و پاسخ نماینده حزب در وین

رفیق امیدوار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از جمله گفت که در جمهوری اسلامی، و در حالی که شورای نگهبان برگمارده ولی فقیه هربار شمار کثیری از نامزدهای انتخاباتی ملی-مذهبی و دگراندیش را رد صلاحیت می کند، برای مردم ما عملاً تنها امکان انتخاب میان بد و بدتر وجود داشته است. وی در ادامه افزود که سه سال پس از انتخابات مهندسی شده سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت حسن روحانی ما می بینیم که هیچگونه تحول مثبتی در زمینه آزادی ها و حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم و بهبود وضع اقتصادی توده ها که در فقر و محرومیت بی سابقه به سر می برند تحقق نیافته است. رفیق امیدوار در پاسخ به این سئوال که منظور از ”اصلاح طلبان حکومتی“ چیست اشاره کرد که شماری از نیروهای اصلاح طلب، از جمله آقای عارف که شعار ”اعتماد سازی با حاکمیت“ را به عنوان شعار اساسی جنبش اصلاح طلبی در انتخابات اخیر مطرح می کردند بدیهی است که هدف اصلی شان حفظ حاکمیت است و نه تحقق خواست های مردم در زمینه استقرار آزادی و عدالت و مردم سالاری که از شعارهای جنبش اصلاح طلبی در کشور ماست. وی افزود که ما در هفته های اخیر در پی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، در رابطه با فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، شاهد بودیم که نه آقای عارف و نه دیگر مدعیان اصلاح طلبی در این طیف، مهر سکوت بر لب گرفتند و نه از فرزند آیت الله منتظری دفاع کردند و نه مانند دیگر نیروهای مترقی و آزادی خواه و همچنین شماری از شخصیت های اصلاح طلب خواستار روشن شدن و رسیدگی فوری به این جنایت هولناک شدند.
رفیق امیدوار در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید از جمله به شرایط فوق العاده دشوار و خطرناک خاورمیانه و سیاست های مخرب کشورهای امپریالیستی و برخی کشورهای ارتجاعی منطقه پرداخت و از جمله خواستار هشیاری هر چه بیشتر نیروهای سیاسی ایرانی نسبت به این سیاست های مزورانه و هدفمند شد. رفیق امیدوار در انتها از ضرورت تشدید مبارزه متحد برای طرد رژیم ولایت فقیه سخن گفت و بر اتحاد عمل و همکاری هر چه بیشتر نیروهای سیاسی ایران تأکید کرد.

برگزاری ۷۵مین سالگشت بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران در تورنتو-کانادا

روز شنبه ۲۴ مهر ۹۵ به دعوت سازمان حزبی تورنتو (کانادا)، مراسمی در شهر تورنتو برای بزرگداشت ۷۵ سالگی حزب تودهٔ ایران برگزار شد. در این مراسم هواداران و دوستداران حزب و چند تن میهمان ایرانی و کانادایی نیز شرکت داشتند. سالن مراسم با پوسترهای حزب تودهٔ ایران و »آزادی برای همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی« و گل‌های سرخ و سفید تزئین شده بود.
مراسم با پخش سرود چهارم حزب تودهٔ ایران و خوشامدگویی یکی از مسئولان سازمان حزبی کانادا آغاز شد. سپس به یاد شهیدان حزب و همهٔ شهیدان راه آزادی و عدالت اجتماعی یک دقیقه سکوت اعلام شد. پس از آن، یکی از رفقا بخش‌هایی از اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران را خواند.

کیک زیبای تولد هفتاد و پنج سالگی حزب در جشن تورنتو

مراسم با اجرای سه قطعه موسیقی-شعر، ساختهٔ یکی از رفقای حزبی ساکن تورنتو، همراه با سازهای ویلون و دف ادامه یافت. طبق برنامهٔ قبلی، رفیق دیگری دربارهٔ تاریخ حزب تودهٔ ایران صحبت کرد. رفیق از شرایط اجتماعی و سیاسی اواخر سلطنت رضاشاه و سپس برکناری رضاشاه و آمدن پهلوی دوّم سخن گفت و در آن به چگونگی تشکیل حزب تودهٔ ایران در سال ۱۳۲۰ به همّت شخصیت‌های برجسته‌ای مثل سلیمان میرزا اسکندری و افرادی از ۵۳ نفر که از زندان آزاد شده بودند اشاره کرد. این رفیق سپس از دستاوردهای حزب در سال‌های آغازین فعالیتش در زمینهٔ مبارزه با فاشیسم و معرفی کردن ایده‌های عدالت‌خواهانه و ترقی‌خواهانه به جامعهٔ ایران یاد کرد، و در ضمن به دشواری‌های کار حزب در آن شرایط و مخالفت‌هایی که راستگرایان با آن می‌کردند اشاره کرد. این رفیق در بخش‌های دیگری از گفتارش مروری کرد بر قدرت گرفتن و نفوذ فزایندهٔ سیاسی-اجتماعی حزب در آن سال‌ها، انتخاب شدن توده‌ای‌ها به نمایندگی در مجلس شورای ملّی و ایجاد «فراکسیون توده»، شرکت سه وزیر توده‌ای در دولت، جنبش‌های ملّی در آذربایجان و کردستان و همکاری حزب با آنها، و فعالیت‌های توده‌یی و کارگری و دهقانی. فعالیت حزب در شرایط «غیرقانونی» شدن پس از تیراندازی به شاه، و سپس موضوع نفت و ملّی شدن آن، دفاع استوار حزب از دکتر مصدّق در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و پس از آن در جریان ملّی شدن نفت، و سرانجام پشتیبانی حزب از دولت دکتر مصدّق تا روز ۲۸ مرداد که کودتای نظامی صورت گرفت، از دیگر بخش‌های گفتار رفیق دربارهٔ تاریخ حزب تودهٔ ایران بود. بخش‌های پایانی گفتار رفیق به فعالیت حزب و رهبری آن در تبعید، سازمان نوید، و شرکت توده‌ای‌ها در انقلاب بهمن ۵۷، و سپس فعالیت علنی کوتاه‌مدّت حزب پس از پیروزی انقلاب بهمن اختصاص داشت. رفیق گفتارش را با یاد همهٔ رزمندگان توده‌ای و دیگر رزمندگان راه آزادی که در دههٔ ۶۰ زندان و شکنجهٔ رژیم ولایی را تحمل کردند، و با احترام به یاد و خاطرهٔ همهٔ آنهایی که در آن سال‌های سیاه جان خود را از دست دادند، به پایان برد. مراسم با صرف شام ادامه یافت، و پس از آن میهمان شرکت کننده در مراسم از سوی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کانادا، پیام این سازمان به مناسبت ۷۵مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودهٔ ایران را خواند که در آن ضمن اشاره به تأثیر مثبت و نازدودنی حزب تودهٔ ایران در بافت سیاسی-اجتماعی ایران، بر اهمیت شناخت حزب تودهٔ ایران با همهٔ فراز و نشیب‌هایش، و لزوم تلاش برای همکاری‌های مشترک بر سر برنامه‌های مشترک تأکید شده است. پیام سازمان با استقبال زیاد حاضران روبرو شد. در بخش بعدی برنامه، رفیق دیگری دربارهٔ چالش‌های فعالیت حزب پس از سرکوب خونین دههٔ ۶۰ تا کنون صحبت کرد. این رفیق پس از شادباش به حاضران به مناسبت سالگرد تولد حزب تودهٔ ایران، دو بند از یک شعر قدیمی به نام »مبر از یاد، فراموش مکن« را به یاد همهٔ شهیدان و زندانیان و آوارگان حزبی خواند:
گور خونین شهیدان به تو آواز دهد:
شعله‌ای را که فروزان شده خاموش مکن!
ما به امّید وفای تو گذشتیم ز جان
دوستان را مبر از یاد، فراموش مکن!
رفیق سپس صحبت‌هایش را در سه بخش: ساختار یک حزب طبقاتی مدافع منافع طبقهٔ کارگر و همه‌جانبه بودن برنامه‌های آن، مرکزیت دموکراتیک در حزب تودهٔ ایران، و سرانجام «اتحاد، مبارزه، پیروزی» و طرد رژیم ولایت فقیه، ارائه داد. برخی از موضوع‌های عمدهٔ گفتار این رفیق عبارت بودند از: پیکار همه‌جانبهٔ حزب در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، و… بر اساس برنامه‌ای مدوّن؛ فعالیت حزب در جنبش‌های اجتماعی زنان، جوانان، صلح، محیط‌زیست، حقوق بشر، کارگران، هنرمندان، و آزادی‌های دموکراتیک؛ تعلق داشتن حزب به همهٔ کسانی که به آرمان‌های حزب اعتقاد دارند و برنامه‌های آن را در مسیر آزادی‌خواهی و دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌دانند؛ تبادل نظر فعال همهٔ رفقای توده‌ای در ساختار حزبی و احترام گذاشتن به نظر اکثریت؛ دِینی که حزب به همهٔ همیاران توده‌ای دارد؛ تلاش حزب برای همکاری‌های مشترک درازمدّت و با برنامه همراه با دیگر نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه؛ دشواریِ یافتن متحد در شرایط سرکوب شدید استبداد؛ پیش‌داوری‌ها و ذهنیت‌های گاه مغشوش و موضع‌گیری‌های گاه مغرضانه نسبت به حزب تودهٔ ایران که کار مشترک را دشوار می‌کند؛ اینکه حزب تودهٔ ایران با دستاوردهایی که در جامعهٔ ایران داشته است شناخته می‌شود نه ب اشتباه‌هایی که در هر فعالیتی ناگزیر است و بیش و پیش از همه، خود حزب به آنها پرداخته است و در راه تصحیح آنها کوشیده است؛ و سرانجام اینکه، شکل‌گیری اتحادی از نیروهای ترقی‌خواه، تازه گام نخست، و اوّل راه است، و ادامهٔ مبارزه با شرایط غیردموکراتیک کنونی حاکم بر کشور، خود وظیفه‌ای دشوار است که نیاز به صبر و برنامه‌ریزی و روشن‌بینی پیگیرانه دارد. پس از صحبت‌های این رفیق، مجری برنامه قطعه شعری از ژاله اصفهانی خواند، و سپس یکی از رفقای یونان‌الاصل حزب کمونیست کانادا سخنانی دربارهٔ شرایط دشوار کار حزب تودهٔ ایران و اهمیت همکاری‌های انترناسیونالیستی توده‌ای‌ها در مهاجرت و تبعید ایراد کرد. مراسم با اجرای چند قطعه موسیقی و بریدن کیک ۷۵ سالگی حزب ادامه یافت، و پس از جمع‌آوری کمک‌های مالی و گپ و گفت‌های رفیقانه بین رفقا، مراسم به پایان رسید.

جشن هفتاد و پنج سالگی حزب در گوتنبرگ، سوئد

سالروز هفتادوپنجمين سال تأسيس حزب توده ايران در شهر گوتنبرگ، سوئد برگزار شد. دوستان، هوادارن و اعضاى حزب بار ديگر در كنار هم جمع شدند تا ياد رفقاى خود را كه در عرض هفتادو پنج سال در راه آزادى همه محرومان ميهنمان تا پاى جان مبارزه كرده اند را گرامى دارند. محل برگزاری مراسم با تصاویر شهدای حزب و نیز تصاویری از رهبران جنبش کارگری و کمونیستی ایران و جهان تزیین شده بود. در گوشه دیگری از سالن برگزاری مراسم، میز کتاب که آخرین انتشارات حزبی و از جمله شماره های اخیر نامه مردم بر روی آن قرار داده شده بود، خود نمایی میکرد. همچنین تصاویر شهدا و رهبران و شخصیت های حزبی، هنرمندان و نویسندگان مترفی ومردمی میهن، بر پرده نمایش، بطور متناوب نشان داده می شد. مراسم بزرگداشت با يك دقيقه سكوت به احترام تمامى جانباختگان رَآه ازادى اغاز شد. در ادامه رفقاى سازمان فدائيان خلق ايران أكثريت واحزاب برادر سوئد، عراق و شيلى پيامهاى خود را قرائت كردند. رفیق فدایی ضمن برشمردن دستاوردهای تاریخی ناشی از حضور و مبارزه حزب در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، گفت که “… شما و ما و بسیارانی دیگر که خود را چپ میدانند و عدالت میخواهند و به سوسیالیسم می اندیشند، به یک تاریخ تعلق دارند و شاخه هایی هسنتد از درخت تناور سوسیالیسم در ایران ما. نسب همه ما به عمو اوغلی ها و ارانی ها میرسد. ما جملگی از شط خون گذشته ایم بخاطر استقرار عدالت اجتماعی در جامعه و رفع هرگونه تبعیض اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این زادبوم.” رفیق نماینده حزب کمونیست سوئد نیز ضمن اشاره به همکاری تشکیلاتهای حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست شیلی، سازمان فداییان خلق ایران ـ اکثریت و حزب توده ایران، در گوتنبرگ تحت عنوان “شبکه برای صلح و عدالت اجتماعی” بر ضرورت ادامه مبارزه علیه جنگ افروزی و تلاش برای برقراری صلح، تاکید کرد. رفيق نماينده حزب كمونيست شيلى در سخنرانى خود گفت ، شرکت‌كنندگان در اين مراسم داراى زبان، اداب و رسوم مختلف هستند ولى اگاه هستند كه داراى يك دشمن مشترك ميباشند و ان دشمن امپرياليسم جهانى است. رفيق نماينده حزب كمونيست عراق، گزارش كوتاهى از اوضاع كنونى عراق را ارئه داد و در انتها از مشكلات مشترك در منطقه نام برد و تاكيد كرد، مبارزه در راه حل اين مشكلات نياز به همكارى نزديك احزاب كمونيست منطقه و بخصوص همكارى حزب توده ايران و حزب كمونيست عراق دارد. مراسم با اجراى موسيقى زنده و مبارز، دكلمه اشعارى از شعراى توده اى منجمله زنده ياد محمد على افراشته و رقص محلى ادامه يافت. در پايان سرود انترناسيونال پخش شد و شركت كنندگان ايرانى و بين المللى با هم اين سرود را خواندند تا بار ديگر اتحاد خود را در راه ايجاد جهانى ازاد إز محروميت به نمايش بگذارند.


بازتاب گستردهٔ هفتاد و پنجمین سالگرد حزب در مطبوعات احزاب کارگری و کمونیستی جهان

سالگرد هفتاد و پنج سالگی حزب توده ایران بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات احزاب کارگری و کمونیستی داشت. روزنامه انگلیسی زبان «مورنینگ استار» دو صفحه از روزنامه شنبه ۸ اکتبر خود را به مصاحبه با سخنگوی حزب اختصاص داد. متن این مصاحبه همچنین به زبان یونانی در روزنامه ارگان آکل (قبرس)، روزنامه «گاردین» ارگان حزب کمونیست استرلیا، «جهان مردم» نشریه حزب کمونیست آمریکا، و سایت خبری حزب کمونیست ترکیه منتشر شد. همچنین نشریه «ریکت پونکت» ارگان حزب برادر سوئد، مطلب جالبی درباره هفتاد و پنجمین سالگرد حزب منتشر کرد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا