کارگران و زحمتکشان

به سرکوب و بازداشت کارگران پایان دهید!

بر اساس گزارش های رسیده، صبح امروز چهاردهم آذر ماه،  تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای روشن شدن چگونگی دریافت حق مسکن رانندگان و کارکنان این شرکت در مقابل شهرداری تهران،  واقع در خیابان بهش، مورد  یورش نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی قرار گرفت.

واحد های نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی با حمله به کارگران بی دفاع ضمن ضرب و شتم شدید آنها گروهی از کارگران را بازداشت و روانه پاسگاه پلیس امنیت کردند. یورش به تجمع کارگران که خواستار دریافت حقوق بدیهی خود از جمله حق مسکن بودند، نشانگر هراس رژیم ولایت فقیه از گسترش اعتراض های زحمتکشان میهن ما در شرایط کنونی است. رژیم نگران از ژرفای نارضایتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از سیاست های اقتصادی- اجتماعی،  بویژه ادامه اجرای آزاد سازی اقتصادی -هدفمندی یارانه ها – و اصلاح قانون کار به سرکوب جنبش اعتراضی کارگران روی آورده است. دستگاه های امنیتی از سویی اعتراض های کارگری را  با خشونت  تمام سرکوب و مبارزان سندیکایی را بازداشت می کننند و از سویی دیگر رژیم مترصد است با انواع ترفندها جنبش اعتراضی زحمتکشان را کنترل و به مجرای قابل قبولی برای حکومت هدایت کند.  هدف رژیم و وزارت کار دولت روحانی جلوگیری از بازسازی بدنه جنبش  کارگری و سندیکایی  در خلال مبارزه علیه لایحه اصلاح قانون کار و خواست های فوری نظیر افزایش دستمزد،  لغو قردادهای موقت  دریافت حق مسکن و تامین امنیت شغلی است.
 
حزب توده ایران -حزب طبقه کارگر ایران، یورش  گزمگان رژیم ولایت فقیه به تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و بطور کلی سرکوب اعتراض های کارگری و اعمال فشار به سندیکاهای واقعی  و مستقل را محکوم کرده و به مانند همیشه با تمام  نیرو و امکانات خود همراه و همگام طبقه کارگر و زحمتکشان در راه احقاق حقوق سیاسی و صنفی -سندیکایی بوده و است.
 فقط با تشدید مبارزه و تلاش در راه اتحاد عمل فراگیر می توان از منافع و حقوق زحمتکشان دفاع کرده و ترفندهای رژیم را افشا و خنثی نمود.
 
 
به سرکوب و بازداشت کارگران پایان دهید!
کارگران و فعالان سندیکایی را آزاد کنید!
با اتحاد عمل طرح اصلاح قانون کار و ارزان سازی نیروی کار را ناکام سازیم!

حزب تودۀ ایران
یکشنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۵

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا